Bank Pocztowy - Prosta i dostępna bankowość

pomocbezpieczeństwo

Lokata terminowa. Lokaty terminowe w Banku Pocztowym

Lokaty terminowe

W ofercie lokat terminowych dla Klientów Banku znajdziesz lokatę 
3,  8,  24 i 36 - miesięczną

Wszystkie lokaty terminowe możesz założyć przez Pocztowy24, w sieci placówek Banku i Poczty oraz poprzez Infolinię
Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta w Banku Pocztowym możesz skorzystać z oferty lokat internetowych.

 

  • minimalna kwota lokaty: 500 zł
  • lokata terminowa na 18 miesięcy
  • jeśli posiadasz Konto w Banku Pocztowym z dostępem do bankowości elektronicznej możesz założyć lokatę za jej pośrednictwem
  • jeśli nie posiadasz konta z dostępem do bankowości elektronicznej Pocztowy24 możesz otworzyć lokatę w placówce Banku, Poczty lub poprzez Infolinię
  • odsetki wypłacane są na koniec okresu lokaty
  • w przypadku wypłaty przed terminem umownym traci się wszystkie naliczone odsetki
  • lokata gwarantowana jest przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

OPROCENTOWANIE:

Rodzaj oprocentowania

Termin 18 miesięcy

 

zmienne

Wysokość oprocentowania

 Stawka WIBID 3M + marża 1p.p.

 

WIBID 3M (Warsaw Interbank Bid Rate) - to roczna stopa procentowa, jaką płacą banki za środki przyjęte w depozyt od innych banków na okres 3 miesięcy. Stawka ustalana jest o godzinie 11.00.

Wartości stawki WIBID 3M są powszechnie dostępne:

 

WIBID 3M

na dzień 25.03.2014

Marża

Oprocentowanie dla Klienta

w kwietniu 2014

2,51%

1,00%

3,51%


PRZYKŁAD:

Przyjmijmy, że lokata zostaje otwarta 1 kwietnia 2014 roku:

KWIECIEŃ 2014

MAJ 2014

CZERWIEC 2014

WIBID 3M na dzień 25.03.2014

przykładowy
WIBID 3M na dzień 25.04.2014

przykładowy
WIBID 3M na dzień 26.05.2014 (24.05 to dzień wolny od pracy)

 2,51% (WIBID 3M)
+
1% (marża)
=
3,51%

 2,70% (WIBID)
+
1% (marża)
=
3,70%

 2,92% (WIBID)
+
1% (marża)
=
3,92%

 

Zobacz również

FLASH MOVIE