pomocbezpieczeństwo
    Infolinia 801 100 500

AAA

poleć znajomemu

Pomoc Pocztowy24

Korzystanie z serwisu transakcyjnego jest łatwe i umożliwia wykonanie wielu operacji na Twoim koncie bez konieczności kontaktu z Pracownikiem Banku. 
Operacje bankowe w Pocztowy24 możesz zatwierdzać przy wykorzystaniu bezpiecznych, łatwych w użyciu kodów SMS. 

 

Aktywuj kody SMS już terazDowiedz się więcej o kodach SMS...

Sprawdź:
1. Jakie są wymagania systemu Pocztowy24
2. Jak będzie przebiegało pierwsze logowanie do systemu
3. Instrukcja obsługi bankowości internetowej Pocztowy24 
4. Instrukcja generowania i aktywacji certyfikatu w Pocztowy24

W przypadku wystąpienia problemów z logowaniem do systemu Pocztowy24, w pierwszej kolejności prosimy o sprawdzenie czy pola NIK oraz Hasło zostały wypełnione poprawnymi danymi, w tym celu prosimy ponowić próbę logowania. Jeśli nadal nie możesz się zalogować, prosimy o kontakt poprzez Infolinię: 801 100 500 / 52 34 99 499 (dni robocze: godz. 7.30 - 22.00, soboty: 8.00 - 16.00) lub o udanie się do placówki Banku. Aby odblokować konto przez Infolinię konieczne jest posiadanie aktywnej usługi Telekonto oraz NIKu i hasła do usługi Telekonto.

UWAGA
Do aktywacji usługi Telekonto konieczne jest zarejestrowanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego. Wówczas jednorazowe hasło dostępu zostanie przesłane do Ciebie w wiadomości SMS na zarejestrowany numer telefonu. W przypadku nieaktualnego numeru telefonu, jednorazowe hasło dostępu zostanie przesłane pocztą na Twój adres korespondencyjny. Jednorazowe hasło dostępu do Pocztowy24 możesz także odebrać w placówce Banku. Podczas wizyty, będziesz proszony o okazanie aktualnego dowodu tożsamości ze zdjęciem. 

 

Warto wiedzieć

  • Hasło, które otrzymałeś służy do jednorazowego zalogowania do systemu transakcyjnego Pocztowy24. Po otrzymaniu hasła należy niezwłocznie zalogować się do systemu Pocztowy24. Ważność hasła jednorazowego wysłanego na numer telefonu komórkowego wynosi 15 godzin, otrzymanego w kopercie wynosi 14 dni od momentu złożenia dyspozycji. Po zalogowaniu zostaniesz poproszony o zdefiniowanie własnego hasła.
    Tworząc hasło dostępu pamiętaj, że musi się składać z co najmniej 8 znaków i zawierać znaki z co najmniej trzech grup: małe litery, wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne (!, @, #, $, ^, &, *, ?, <, >). System transakcyjny Pocztowy24 rozróżnia wielkie i małe litery. Zwróć na to uwagę podczas ustanawiania hasła docelowego jak również podczas logowania do systemu i sprawdź, czy przypadkowo nie został wciśnięty klawisz CapsLock.
    Nie należy korzystać z przycisku "WSTECZ" przeglądarki, gdyż spowoduje to wylogowanie.
  • Serwis Pocztowy24 wyposażony jest w pomoc wewnętrzną, która udziela Użytkownikowi wskazówek dotyczących wypełniania poszczególnych pól. System pomocy przy błędnym wypełnieniu pola, poprosi o poprawienie i wskaże, jak je wypełniać.
  • W trakcie wypełniania pól danymi do przelewu, doładowania, danymi kontrahenta, system akceptuje następujące rodzaje znaków: litery polskiego alfabetu (wielkie i małe), cyfry, znaki: ( ) _ + - : , . ? / @ $ < > [ ] { } = % ~ ^ ' ! # * ; oraz spację. Uwaga! Znak „” (cudzysłów) jest znakiem niedozwolonym dla systemu – po jego wpisaniu, system nie zaakceptuje danych zawierających ten znak.
  • Jeżeli przez 20 minut nie będziesz wykonywać żadnych operacji, Pocztowy24 dokona automatycznego wylogowania. Aby móc kontynuować rozpoczętą operację trzeba ponownie wpisać NIK i Hasło dostępu.
  • Serwis rejestruje wszystkie próby dostępu do Pocztowy24: daty ostatniego udanego (a także nieudanego) logowania.
FLASH MOVIE