Bank Pocztowy - Prosta i dostępna bankowość

pomocbezpieczeństwo

AAA

poleć znajomemu

Pomoc Pocztowy24

Korzystanie z serwisu transakcyjnego jest łatwe i umożliwia wykonanie wielu operacji na Twoim koncie bez konieczności kontaktu z Pracownikiem Banku. 
Operacje bankowe w Pocztowy24 możesz zatwierdzać przy wykorzystaniu bezpiecznych, łatwych w użyciu kodów SMS. 

 

Aktywuj kody SMS już terazDowiedz się więcej o kodach SMS...

1. Pomoc wewnętrzna
Serwis bankowości internetowej Pocztowy24 wyposażony jest w pomoc wewnętrzną, która udziela  wskazówek dotyczących wypełniania poszczególnych pól. System pomocy wskaże Użytkownikowi jak wypełniać poszczególne pola, a przy błędnym wypełnieniu poprosi o poprawienie wskazując przyczynę błędu.
Uwaga! Korzystając z Pocztowy24 należy posługiwać się wyłącznie funkcjami serwisu. Nie należy używać przycisku WSTECZ w przeglądarce, gdyż spowoduje to wylogowanie Użytkownika.

2. Logowanie
W celu rozpoczęcia korzystania z usług bankowości internetowej konieczne jest zalogowanie się do serwisu Pocztowy24. W tym celu należy uruchomić przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome, lub inną), sprawdzić jej ustawienia i otworzyć stronę logowania do Pocztowy24 wpisując adres: https://www.pocztowy24.pl/ Na stronie logowania należy sprawdzić zabezpieczenia i następnie wpisać swój numer Identyfikatora i hasło, po czym nastąpi wejście na strony transakcyjne.

Numer Identyfikatora jest to stały numer nadany przez Bank, zawarty w Umowie o korzystanie z usługi Pocztowy24. 
Hasło jest to ciąg od 6 do 20 znaków (cyfr, liter lub cyfr i liter - bez polskich znaków takich, jak: ć, ś, ą, ę itd., ani tzw. znaków specjalnych np.: # $ % *, <.() itp.). Pierwsze hasło przekaże Ci  Bank, po otrzymaniu podpisanego egzemplarza umowy. Podczas pierwszego logowania do serwisiu Pocztowy24 zostaniesz poproszony o utworzenie własnego hasła.

W haśle rozróżniane są wielkie i małe litery.
Przykłady poprawnych haseł: Jan1973 lub JAN1973 lub jan1973.
Przykłady nie poprawnych haseł: ALA#123 lub $Ela$$ lub łódeczka lub pszczółka.

System po 10 minutach bezczynności ze względów bezpieczeństwa automatycznie wyloguje Użytkownika. 
Aby móc kontynuować rozpoczętą operację trzeba ponownie wpisać Identyfikator i hasło.

W przypadku zagubienia hasła, można zamówić nowe hasło dostępu. 
Należy w tym celu zadzwonić pod numer 801 100 500 lub +48 52 34 99 499.

Uwaga! System rejestruje również wszystkie próby logowania, daty ostatniego udanego (a także nieudanego) logowania podane są w pasku menu, przy imieniu i nazwisku Użytkownika. Przy czwartej próbie logowania niewłaściwym hasłem system zablokuje dostęp do konta! Identyfikatora i hasła nie należy nigdy udostępniać innym osobom! 
W celu odblokowania dostepu należy zadzwonić pod numer 801 100 500 lub +48 52 34 99 499. 

Podczas kontaktu z Infolinią w celu odblokowania hasła konieczna jest identyfikacja przez pracownika Banku - w tym celu zostaniesz poproszony o podanie 3 wybranych (z 6) cyfr hasła do usługi Telekonto (hasło to jest przekazywane w momencie otwarcia rachunku w specjalnie zabezpieczonej kopercie). Hasła nie należy nigdy udostępniać innym osobom.

 

801 100 500 - opłata za połączenie jak za 1 impuls w rozmowie lokalnej
52 34 99 499 - opłata za połączenie zgodna z taryfą Operatora

FLASH MOVIE