Bank Pocztowy - Prosta i dostępna bankowość

pomocbezpieczeństwo

Ubezpieczenie Wojażer - PZU Pomoc w podróży

Dlaczego warto?
Obejmuje zwrot kosztów opieki medycznejubezpieczenie obejmuje pomoc i zwrot kosztów opieki medycznej udzielanej 
w przypadku nieszczęśliwego wypadku bądź nagłego zachorowania w czasie podróży
Ubezpieczenie dostępne przez Pocztowy24ubezpieczenie wykupisz przez serwis Pocztowy24 – bez wychodzenia 
z domu

Ubezpieczenie turystyczne

 

 

 

 

 

Wykup Ubezpieczenie turystyczne

 

W ramach ubezpieczenia Wojażer – PZU Pomoc w Podróży ubezpieczysz:

 • wyjazd w kraju (obywatele polscy zamieszkujący na stałe w Polsce w związku z podróżą po terytorium RP mogą ubezpieczyć wyłącznie wyjazd w celu uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku) i za granicą w celu:
  • turystycznym,
  • uprawiania sportów (również wyczynowo i wysokiego ryzyka): np. będziesz nurkować, jeździć na nartach, wspinać się w górach, uprawiać surfing czy rafting etc., 
  • podjęcia nauki, 
  • podjęcia pracy. 

Ubezpieczenie Wojażer – PZU Pomoc w Podróży zapewnia:

 • pokrycie kosztów leczenia (ambulatoryjnego i szpitalnego):
  • konsultacje medyczne,
  • zabiegi ambulatoryjne, lekarstwa, środki opatrunkowe przepisane przez lekarza,
  • badania pomocnicze zlecone przez lekarza,
  • pobyt w szpitalu, tj. leczenie, zabiegi i operacje,
  • transport medyczny do przychodni lub szpitala oraz miejsca zakwaterowania po udzieleniu pomocy medycznej,
  • zastosowanie komory dekompresyjnej w uzasadnionych medycznie przypadkach,
  • leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów zapalnych,
  • leczenie związane z ciążą i porodem,
  • naprawę albo zakup protez.

Ubezpieczenie może być zawarte na okres od 1 dnia do 1 roku.

Cena ubezpieczenia już od 5 zł za 5-cio dniowy pobyt w podróży po RP.

 

OWU i klauzule obowiązujące od 01.06.2013

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Wojażer PZU Pomoc w Podróży
Klauzule dodatkowe ubezpieczenia Wojażer PZU Pomoc w Podróży Klauzula nr 1 do OWU Wojażer – PZU Pomoc w Podróży Ubezpieczenie assistance Pakiet Rozszerzony
Ogólne warunki ubezpieczenia Klauzula nr 2 do OWU Wojażer – PZU Pomoc w Podróży Ubezpieczenie assistance Pakiet Rodzina
Klauzule dodatkowe ubezpieczenia Wojażer PZU Pomoc w Podróży Klauzula nr 3 do OWU Wojażer – PZU Pomoc w Podróży Ubezpieczenie assistance - Pakiet Dziecko/Osoba niesamodzielna
Klauzule dodatkowe ubezpieczenia Wojażer PZU Pomoc w Podróży Klauzula nr 4 do OWU Wojażer – PZU Pomoc w Podróży Ubezpieczenie assistance Pakiet Biznes
Klauzule dodatkowe ubezpieczenia Wojażer PZU Pomoc w Podróży Klauzula nr 5 do OWU Wojażer – PZU Pomoc w Podróży - Ubezpieczenie assistance Pakiet Sport
Klauzule dodatkowe ubezpieczenia Wojażer PZU Pomoc w Podróży Klauzula nr 6 do OWU Wojażer – PZU Pomoc w Podróży Ubezpieczenie assistance Pakiet Rowerzysta
Klauzule dodatkowe ubezpieczenia Wojażer PZU Pomoc w Podróży Klauzula nr 7 do OWU Wojażer – PZU Pomoc w Podróży Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Klauzule dodatkowe ubezpieczenia Wojażer PZU Pomoc w Podróży Klauzula nr 8 do OWU Wojażer – PZU Pomoc w Podróży Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym
Klauzule dodatkowe ubezpieczenia Wojażer PZU Pomoc w Podróży Klauzula nr 9 do OWU Wojażer – PZU Pomoc w Podróży Ubezpieczenie bagażu podróżnego

OWU i klauzule obowiązujące do 31.05.2013

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Wojażer PZU Pomoc w Podróży
Klauzule dodatkowe ubezpieczenia Wojażer PZU Pomoc w Podróży Klauzula nr 1 do OWU Wojażer – PZU Pomoc w Podróży Ubezpieczenie assistance Pakiet Rozszerzony
Ogólne warunki ubezpieczenia Klauzula nr 2 do OWU Wojażer – PZU Pomoc w Podróży Ubezpieczenie assistance Pakiet Rodzina
Klauzule dodatkowe ubezpieczenia Wojażer PZU Pomoc w Podróży Klauzula nr 3 do OWU Wojażer – PZU Pomoc w Podróży Ubezpieczenie assistance - Pakiet Dziecko/Osoba niesamodzielna
Klauzule dodatkowe ubezpieczenia Wojażer PZU Pomoc w Podróży Klauzula nr 4 do OWU Wojażer – PZU Pomoc w Podróży Ubezpieczenie assistance Pakiet Biznes
Klauzule dodatkowe ubezpieczenia Wojażer PZU Pomoc w Podróży Klauzula nr 5 do OWU Wojażer – PZU Pomoc w Podróży - Ubezpieczenie assistance Pakiet Sport
Klauzule dodatkowe ubezpieczenia Wojażer PZU Pomoc w Podróży Klauzula nr 6 do OWU Wojażer – PZU Pomoc w Podróży Ubezpieczenie assistance Pakiet Rowerzysta
Klauzule dodatkowe ubezpieczenia Wojażer PZU Pomoc w Podróży Klauzula nr 7 do OWU Wojażer – PZU Pomoc w Podróży Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Klauzule dodatkowe ubezpieczenia Wojażer PZU Pomoc w Podróży Klauzula nr 8 do OWU Wojażer – PZU Pomoc w Podróży Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym
Klauzule dodatkowe ubezpieczenia Wojażer PZU Pomoc w Podróży Klauzula nr 9 do OWU Wojażer – PZU Pomoc w Podróży Ubezpieczenie bagażu podróżnego
Klauzule dodatkowe ubezpieczenia Wojażer PZU Pomoc w Podróży Klauzula nr 10 do OWU Wojażer – PZU Pomoc w Podróży Ubezpieczenie rezygnacji z uczestnictwa albo skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku

 

 

 

FLASH MOVIE