pomocbezpieczeństwo
    Infolinia 801 100 500

AAA

poleć znajomemu

Konkurs!
Wygraj 1000 zł ...i zarabiaj Coraz Więcej!

  

Weź udział w konkursie, załóż
lokatę
 
Coraz Więcej na 8 miesięcy, 
wygraj 1000 zł!

Wystarczy, że dokończysz zdanie: Chcę zarabiać
Coraz Więcej z Bankiem Pocztowym, ponieważ…

Na autorów najciekawszych odpowiedzi
czeka aż 150 nagród po 1000 zł!

 

Odpowiedź wyślij:
 • listem zwykłym na adres: 
  Bank Centrala, Biuro w Warszawie
  ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
  na kopercie dopisz: „Konkurs Coraz Więcej”.
 • lub e-mailem na adres: konkurs@pocztowy.pl 
  w tytule e-maila wpisz „Konkurs Coraz Więcej”.
 

 W konkursie może wziąć udział każdy, kto założył
lokatę od 2 stycznia do 31 marca 2014 roku.
Na zgłoszenia czekamy do 7 kwietnia 2014 r.

Regulamin konkursu

Konkurs Coraz Więcej

 Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Twoje imię i nazwisko
 • numer PESEL
 • numer lokaty
 • numer rachunku bankowego
  do wypłaty nagrody pieniężnej
 • oświadczenia o treści:
  Zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu 
  „Coraz Więcej” i akceptuję jego warunki. 
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Pocztowy S.A. z siedzibą 
  w Bydgoszczy przy ul.Jagiellońskiej 17 w celu przeprowadzenia Konkursu „Coraz więcej” 
  stosownie do zapisów zawartych w jego regulaminie.”