pomocbezpieczeństwo
    Infolinia 801 100 500

Często zadawane pytania

 • O Banku

  • Od kiedy działa Bank Pocztowy?

  • Kto jest głównym akcjonariuszem Banku?

  • Czym są Pocztowe Stanowiska Finansowe?

  • Czy Bank Pocztowy prowadzi zastępczą obsługę kasową?

 • Konta

  • Co jest potrzebne, aby otworzyć rachunek osobisty w Banku Pocztowym?

  • Czy mogę otworzyć rachunek wspólny?

  • W jakiej formie mogę otrzymywać wyciąg z rachunku?

  • Zapomniałem numeru klienta, co powinienem zrobić?

  • Jak mogę zmienić swoje dane adresowe w Banku Pocztowym?

  • Ile kosztuje prowadzenie rachunku osobistego?

  • Gdzie można zgłaszać reklamacje w przypadku nieprawidłowych operacji na rachunku?

  • W jaki sposób mogę zamknąć rachunek w Banku Pocztowym?

  • Co to jest Konto Oszczędnościowe?

  • Jaka jest różnica pomiędzy Kontem Oszczędnościowym(KO) a Rachunkiem oszczędnościowo – rozliczeniowym(ROR)?

  • W jaki sposób mogę otworzyć Konto Oszczędnościowe?

  • Ile kosztuje prowadzenie Konta oszczędnościowego?

  • Kiedy otrzymam odsetki od środków zgromadzonych na rachunku?

  • Czy w Koncie oszczędnościowym pobierany jest podatek od oszczędności „Belki”?

  • Czy jeśli posiadam już rachunek w Banku Pocztowym, który obsługuje przez Pocztowy24 muszę podpisywać kolejną umowę o usługi bankowości elektronicznej.

  • Jakie dokumenty należy złożyć do aby otworzyć rachunek bieżący/pomocniczy (firmowy) w Banku Pocztowym S.A.?

  • W jakich walutach prowadzone są rachunki bankowe?

  • Czy Bank Pocztowy S.A. prowadzi rachunki bankowe instytucji samorządowych?

  • Kto może otworzyć Pocztowe Konto Firmowe w Banku Pocztowym?

  • Czy bank pobiera opłatę za wpłaty na rachunek?

  • Czy Bank wymaga dokonywania regularnych wpłat na rachunek firmowy?

  • W jaki sposób mogę sprawdzić saldo?

  • Jak mogę powiadomić o zmianie adresu siedziby firmy?

  • Ile kosztuje prowadzenie rachunku firmowego?

  • W jaki sposób zleceniodawca płatności z zagranicy ma podać numer rachunku, aby pieniądze dotarły bez problemów na konto prowadzone w Banku Pocztowym?

  • Czy przelewy do Urzędu Skarbowego, odrzucone z powodu braku środków, zostaną zrealizowane, kiedy konto zostanie zasilone odpowiednią kwotą?

  • W jaki sposób mogę zamknąć rachunek w Banku Pocztowym?

 • Kredyty

  • Czy w Banku Pocztowym udziela się kredytów na dowolny cel z zabezpieczeniem w postaci mieszkania?

  • Czy w ramach kredytu mieszkaniowego w Banku Pocztowym sfinansuję zakup działki siedliskowej?

  • Czy możliwa jest karencja w spłacie kredytu mieszkaniowego?

  • Ile osób może wnioskować o kredyt mieszkaniowy?

  • Jakie formy zabezpieczenia kredytu przyjmuje Bank Pocztowy S.A.?

  • Na jakiej podstawie może zostać przedłużony kredyt w rachunku bieżącym na kolejny okres?

  • Czy aby skorzystać z kredytu trzeba prowadzić rachunek bankowy w Banku Pocztowym S.A.?

  • Na jaki cel jest przeznaczona pożyczka hipoteczna?

  • Co to jest karencja?

  • Jaka jest wysokość przyznawanej premii termomodernizacyjnej?

  • Czy o kredyty dla firm można wnioskować przez Internet?

  • Jakich dokumentów wymaga się do zaciągnięcia kredytów firmowych?

 • Karta płatnicza

  • Co to jest karta płatnicza?

  • Co to jest PIN i czy jest zapisany na karcie?

  • Co to jest autoryzacja transakcji dokonywanej kartą?

  • Czy sklep może odmówić przyjęcia karty?

  • Co zrobić gdy sprzedawca odmawia przyjęcia karty z powodu awarii terminala?

  • Czy sklep może pobrać dodatkową opłatę za zapłatę kartą?

  • Czy korzystanie z kart płatniczych jest bezpieczne?

  • Kto może otrzymać kartę?

  • W których bankomatach mogę wypłacić pieniądze bez prowizji?

  • Co powinienem zrobić w sytuacji, gdy zgubiłem kartę VE?

  • Co to jest „Visa cash back”?

  • Jak można skorzystać z tej usługi?

  • Czy w ramach usługi cash back można wypłacić większą kwotę niż kwota zakupów?

  • Ile razy dziennie można skorzystać z usługi Visa cash back? Czy przy każdym zakupie?

  • Kto może korzystać z usługi Visa cash back?

  • W jakich sklepach jest dostępna usługa Visa cash back?

  • Jak poznać, że dany punkt oferuje Visa cash back?

  • Ile kosztuje korzystanie z Visa cash back?

  • Jak wiele sklepów świadczy usługę Visa cash back?

  • Jaką kwotę w ramach usługi Visa cash back możesz wypłacić podczas zakupów?

  • Ile razy dziennie można skorzystać z usługi Visa cash back?

  • Czy z usługi mogą korzystać cudzoziemcy, albo posiadacze kart wydanych za granicą? Czy mogę skorzystać z tej usługi poza granicami kraju?

  • Jakie korzyści daje ta usługa użytkownikom kart?

  • Na czym polega różnica pomiędzy wypłatą z bankomatu a wypłatą w ramach usługi Visa cash back?

  • Czy Visa cash back wpływa na limit wypłat gotówki?

  • Czy karty Visa payWave są dostępne w Banku Pocztowym?

  • Jak wygląda karta Visa payWave?

  • Jak działa Visa payWave?

  • Czy istnieje ryzyko przypadkowego obciążenia rachunku karty, gdy znajdziemy się zbyt blisko terminalu zbliżeniowego?

  • Jak bezpieczna jest karta Visa payWave?

 • Karta kredytowa

  • Co to jest karta kredytowa?

  • Jak aktywować kartę kredytową?

  • Co mam zrobić jeśli zgubię lub zostanie mi skradziona karta?

  • Jak mam rozumieć przyznany limit na karcie?

  • Co to jest limit do wykorzystania/dostępne środki?

  • Co to jest okres rozliczeniowy?

  • Co to jest okres wolny od odsetek, okres bezodsetkowy (grace period)?

  • Jak się dowiem o wysokości mojego zadłużenia i wysokości dostępnych środków na karcie?

  • Termin płatności – co oznacza?

  • Co to jest transakcja bezgotówkowa?

  • Co to jest transakcja gotówkowa?

  • Jak działa Automatyczna spłata karty kredytowej?

  • Jak naliczane są odsetki?

  • Czy muszę posiadać konto w Banku Pocztowym, aby otrzymać kartę?

 • Oszczędności

  • Czy Bank pobiera opłaty od założenia lokaty terminowej?

  • Czy w przypadku lokaty założonej za pośrednictwem WWWBank pobiera opłatę za zwrot środków po upływie terminu umownego lokaty?

  • W jakim terminie muszę przekazać środki do Banku w przypadku złożenia dyspozycji założenia lokaty za pośrednictwem WWW?

  • Czy muszę posiadać Konto Klienta w Sklepie z lokatami, aby założyć lokatę?

  • W jaki sposób mogę zlikwidować lokatę założoną za pośrednictwem WWW?

  • Jak funkcjonują lokaty na warunkach stałego zlecenia typu „overnight”?

  • Jakie są minimalne kwoty lokat standardowych dla Klientów instytucjonalnych?

  • Czy środki na lokacie objęte są Bankowym Funduszem Gwarancyjnym?

  • Jakie są terminy lokat standardowych dla Klientów instytucjonalnych?

  • Czy można zerwać lokatę terminową przed upływem okresu na jaki została zawarta?

 • Fundusze

  • Co to jest fundusz inwestycyjny?

  • Jak wybierać fundusze inwestycyjne?

  • Dlaczego warto inwestować?

  • Rodzaje funduszy inwestycyjnych?

  • Gdzie i jak można kupić Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych w Banku Pocztowym?

 • Ubezpieczenia

  • Jakiego rodzaju ubezpieczenia znajdują się w ofercie Banku Pocztowego?

  • W jaki sposób mogę nabyć ubezpieczenie?

  • Czemu służą poszczególne rodzaje ubezpieczeń?

  • Czy muszę posiadać konto w Banku Pocztowym aby wykupić ubezpieczenie?

 • Bankowość elektroniczna

  • Czy korzystanie z serwisu internetowego jest bezpieczne?

  • Co oznacza żółta kłódka pojawiająca się przy adresie internetowym?

  • Jakie przeglądarki są wspierane przez serwis bankowości internetowej?

  • Czy serwis bankowości internetowej wymaga instalowania dodatkowych programów?

  • Czy nowa bankowość internetowa Pocztowy 24 umożliwia korzystanie z systemu dotychczasowym loginem (NIK) i hasłem?

  • Jak będzie wyglądało pierwsze logowanie do nowej bankowości? Czy są jakieś zmiany?

  • Co w sytuacji, gdy Bank nie posiada żadnego aktualnego mojego numeru telefonu? W jaki sposób będę mógł akceptować operacje w systemie bankowości internetowej?

  • Czy mogę zmienić numer telefonu, który podałem do zatwierdzania (autoryzacji) operacji w bankowości internetowej

  • Co to jest phishing?

  • Czy przelewy są realizowane w dniach wolnych od pracy?

  • Czy w bankowości internetowej mogę samodzielnie pobrać wyciąg ze swojego rachunku?

  • Czy mogę zamówić comiesięczne wyciągi poprzez Pocztowy 24?

  • Jak mogę zmienić hasło dostępu do Pocztowy 24?

  • Czy w bankowości Pocztowy 24 mogę samodzielnie dokonać zmiany danych?

  • Co to jest przelew własny, który jest dostępny w bankowości internetowej?

  • Co to jest przelew zewnętrzny?

  • Jak wykonać przelew zewnętrzny?

  • Czy mogę w bankowości internetowej wykonać przelew podatkowy?

  • Jak wykonać przelew do ZUS?

  • Co to są paczki płatności?

  • Co to jest PocztowySMS?

  • W jaki sposób mogę uruchomić lub wyłączyć usługę?

  • Jakie operacje wykonam poprzez PocztowySMS?

  • Jak powinien wyglądać SMS, gdy chcę sprawdzić saldo rachunku?

  • Co to są pakiety SMS

 • Usługi rozliczeniowe

  • Z jakiego produktu w Banku Pocztowym S.A. można skorzystać, aby umożliwić wypłatę gotówki dla zdefiniowanych przez firmę beneficjentów wypłaty?

  • Czy aby skorzystać z takich produktów rozliczeniowych jak: Giro Płatność i Pocztowy Collect należy posiadać rachunek bankowych w Banku Pocztowym S.A.?

 • Produkty skarbowe

  • Czy aby rozpocząć obsługę transakcji walutowych indywidualnie negocjowanych trzeba prowadzić rachunek bankowy w Banku Pocztowym S.A.?

  • W jakiej walucie można rozliczyć transakcje walutowej indywidualnie negocjowane w Banku Pocztowym S.A.?

  • Jaka jest minimalna kwota transakcji kupna sprzedaży bonów skarbowych w Banku Pocztowym S.A.?