Regulaminy i formularze

Konta

Umowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usługi bankowości elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej dla osób fizycznych dla Umów zawartych od dnia 16 maja 2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Wniosek o otwarcie Pocztowego Rachunku Podstawowego od dnia 16 maja 2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A. obowiązujący od 18 marca 2022 roku/8 czerwca 2022 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Regulamin otwierania rachunków online w Banku Pocztowym S.A. obowiązujący od 29 sierpnia 2022 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwot lokat i dopłat do lokat, wpłatomatów oraz zasad zgłaszania wypłat gotówki z rachunków powyżej określonej kwoty oraz trybu przenoszenia rachunków od 31.03.2023 r. do 29.06.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwot lokat i dopłat do lokat, wpłatomatów oraz zasad zgłaszania wypłat gotówki z rachunków powyżej określonej kwoty oraz trybu przenoszenia rachunków od 30.06.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Arkusz informacyjny dla deponentów

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Dyspozycja przelewania wynagrodzenia na rachunek

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenie dla osób otrzymujących świadczenie emerytalno-rentowe z zagranicy

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Odstąpienie od umowy ROR

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Wypowiedzenie umowy o prowadzenie rachunku

Plik w formacie PDF

pobierz plik

chat z konsultantem