Informujemy, że z dniem 1 listopada 2021 roku opłata za wpłaty gotówkowe na rachunki Pocztowe Konto Agrobiznes dokonywane w placówka Poczty Polskiej, pobierana będzie bezpośrednio od wpłacającego (w formie gotówkowej lub w formie płatności kartą).