24h na dobę,
7 dni w tygodniu

 • dokonasz przelewu na wcześniej zdefiniowany rachunek
 • uzyskasz informacje o saldzie i ostatnich operacjach na rachunku

W godzinach pracy Infolinii

 • złożysz zlecenie otwarcia lokaty (z pomocą konsultanta)
 • uzyskasz informacje o oferowanych produktach oraz oprocentowaniu
  (z pomocą konsultanta)
 • odzyskasz hasło do systemu Pocztowy24 (warunkiem nadania nowego hasła jest uwierzytelnienie w serwisie telefonicznym Telekonto)
 • uzyskasz informacje o saldzie i przeprowadzonych operacjach na rachunku
 • zlecisz dokonanie przelewu
 • złożysz dyspozycję realizacji przekazu pocztowego
 • doładujesz telefon komórkowy
 • złożysz, zmienisz lub odwołasz zlecenie stałe
 • złożysz, zmienisz lub odwołasz zlecenie wypłaty
 • zlecisz zmianę adresu i adresu do korespondencji
 • zamówisz lub zastrzeżesz formularze płatnicze
 • zamówisz, aktywujesz lub zastrzeżesz kartę płatniczą
 • zgłosisz zmianę dziennych limitów transakcyjnych na karcie płatniczej
 • uzyskasz informacje o zadłużeniu z tytułu kredytu
 • sprawdzisz stan środków na lokacie
 • złożysz reklamację
 • uzyskasz informacje na temat oferty Banku

Wprowadziliśmy silne uwierzytelnienie Klienta! Dodatkowa autoryzacja wybranych operacji wykonywanych przez IVR:


Teraz podczas zlecania wybranych operacjach będziesz proszony o ich autoryzację dodatkowym kodem SMS. Sam sposób logowania do Bankowości telefonicznej pozostaje taki sam – zalogujesz się wpisując tonowo na klawiaturze telefonu swój NIK i dotychczasowe hasło. Dodatkowa autoryzacja jest wymagana przy wykonywaniu następujących operacji:


•    zmiana hasła do Bankowości telefonicznej (Telekonto),
•    zmiana hasła do bankowości internetowej,
•    odblokowanie hasła do bankowości internetowej,
•    wysłanie nowego hasła do bankowości internetowej smsem,
•    dostęp do informacji (m.in. numeru rachunku bankowego, sprawdzenia salda),
•    przelew krajowy (dla kontrahentów niezaufanych),
•    zaufanie kontrahenta.

 

Bezpieczeństwo Bankowości telefonicznej

 

Dla bezpieczeństwa korzystania z usługi Bankowości telefonicznej, otrzymasz od nas hasło do Bankowości telefonicznej (Telekonto), po zarejestrowaniu wniosku o korzystanie z obsługi telefonicznej, hasło zostanie przesyłane w wiadomości SMS lub na adres korespondencyjny w specjalnie zabezpieczonej kopercie. Hasło będzie jednorazowe, poprosimy Cię o jego zmianę. Indywidualnie ustalone hasło jest wykorzystywane do identyfikacji Klienta przez pracownika Banku podczas kontaktu z Infolinią Banku.

Podczas pierwszego logowania do Bankowości telefonicznej wprowadź tonowo na telefonie swój NIK oraz 3 cyfry hasła jednorazowego. Następnie zostaniesz poproszony o ustalenie własnego hasła do Bankowości telefonicznej i dwukrotne wpisanie na klawiaturze telefonu własnego hasła. Dodatkowo otrzymasz SMS z kodem autoryzacyjnym, którym zatwierdzisz ustalone przez siebie własne hasło do Bankowości telefonicznej.

BEzpieczeństwo Telekonta

Jak aktywować usługę

Zaloguj się do Pocztowy24 następnie wejdź w ustawienia i wybierz opcję "Zamów hasło do Bankowości telefonicznej". Możesz również zadzwonić na Infolinię i złożyć ustnie wniosek o korzystanie z Bankowości telefonicznej.

Skontaktuj się z nami:

przez telefon

52 3499 499 Użyj numeru telefonu
Jak to działa?

Tabele i dokumenty

 •  

  Tabela opłat i prowizji(.pdf)

 •  

  Warunki świadczenia przez Bank Pocztowy S.A.usług bankowości elektronicznej EnveloBank Online i EnveloBank Mobile oraz usług bankowości telefonicznej Telekonto obowiązujące dla umów zawieranych od 1.06.2020 r.(.pdf)

 •  

  Warunki świadczenia przez Bank Pocztowy S.A. usług bankowości elektronicznej obowiązujące od 14.06.2019 r.(.pdf)

Spis treści