Poradzimy sobie z każdą fakturą

W bankowości mobilnej Pocztowy możesz:

Dodawać faktury na podstawie zdjęcia

Zrób zdjęcie dowolnej faktury, system automatycznie rozpozna dane wystawcy. Zweryfikuj poprawność danych.

Po zatwierdzeniu danych faktura jest widoczna w bankowości.

Dodawać faktury przesłane e-mailem

System odczytuje fakturę z załącznika (np. w formacie PDF, jpg.) lub z treści maila wysłanego na adres w domenie pocztowy.pl.

 

Dodatkowo otrzymasz wiadomość zwrotną z informacją czy faktura została wczytana do bankowości.

Opłacać faktury przy pomocy QR kodów

Zeskanuj kod QR zamieszczony na fakturze (skaner kodów QR jest zintegrowany z aplikacją mobilną udostępnianą przez Bank – nie musisz nic instalować).

Na podstawie danych odczytanych z kodu QR, formatka przelewu zostanie uzupełniona automatycznie.

Kody można skanować nie tylko z papierowych rachunków, ale także z plików dostępnych na urządzeniu mobilnym lub komputerze, m.in.: .pdf, .png, .bmp, .jpg.

Spis treści

Zabezpieczenie przed wykonaniem kolejnej płatności

Przy każdej próbie wykonania przelewu z różnych poziomów aplikacji oraz w sytuacji gdy dla danego odbiorcy są zdefiniowane operacje cykliczne, bankowość zabezpiecza Cię przed ponownym wykonaniem płatności.

W przypadku powielenia danych otrzymasz komunikat push z informacją o rozpoznaniu płatności i pytaniem czy chcesz dokonać ponownie transakcji.