Zgodnie z art. 3a ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 z późn. zm., Bank Pocztowy S.A. informuje, iż:

 

- marża za przeliczenie waluty związane z transakcjami płatniczymi realizowanymi w oparciu o karty płatnicze wydawane przez Bank Pocztowy S.A. wynosi 0% (Bank nie pobiera opłat).

 

Czytaj więcej