Bank Pocztowy S.A. informuje, że w związku z wymogami PSD2, w najbliższych tygodniach zostaną dokonane zmiany w sposobie potwierdzania transakcji dokonywanych przy użyciu kart w internecie. Zmieniona Usługa 3D Secure do potwierdzania transakcji będzie wymagała dostępu do bankowości. Dlatego już dziś upewnij się czy masz aktywną bankowość (Pocztowy24 lub EnveloBank Online i Mobile), aby móc bez przeszkód autoryzować transakcje.

 

Więcej informacji o nowym sposobie autoryzacji znajdziesz tutaj