Bank Pocztowy SA ostrzega przez telefonami od nieznanych osób podszywających się pod pracowników banku. Przestępcy powołując się na względy bezpieczeństwa informują o rzekomo wstrzymanej transakcji i nakłaniają do zainstalowania oprogramowania, umożliwiającego zdalny dostęp do urządzenia ofiary

Pamiętaj, że pracownicy Banku nigdy nie proszą o:

  • podanie danych do bankowości elektronicznej
  • zainstalowanie dodatkowego oprogramowania w tym takiego, które umożliwiłoby zdalny dostęp do urządzenia klienta np. QuickSupport, TeamViewer
  • pełnego numer karty i kodu CVV


Jeżeli podobna sytuacja ma miejsce, natychmiast przerwij rozmowę i skontaktuj się z infolinią Banku.