W okresie od kwietnia do czerwca 2022 roku logując się do Pocztowy24 zostaniesz poproszony o zmianę hasła do bankowości internetowej. System przeprowadzi Cię krok po kroku przez cały proces.

 

Nowe hasło powinno mieć co najmniej 10 znaków, składać się z małych i wielkich liter, cyfr lub znaków specjalnych (!, @, #, $, ^, &, *, ?, <, >). Hasło nie może zawierać przecinków, kropek ani polskich znaków (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż).

 

Upewnij się, że zmiany hasła dokonujesz w bezpiecznym połączeniu internetowym (sprawdź symbol kłódki na pasku a dresu w przeglądarce internetowej – certyfikat musi być aktualny i wydany dla Bank Pocztowy S.A.).

 

Jednocześnie zalecamy cykliczną zmianę hasła dostępowego co najmniej raz w miesiącu. Hasło możesz samodzielnie zmienić w bankowości internetowej.