Ogłoszenie o zakończeniu Programów „Pocztowe Korzyści II”,  "Pocztowe Korzyści II" dla Pocztowego Konta Aktywny Nestor,  „Same Korzyści – II edycja, "Same Korzyści" dla Pocztowego Konta Aktywny Nestor

Bank Pocztowy S.A. informuje, iż zgodnie z:

- § 2 ust. 5 Regulaminu Programu „Pocztowe Korzyści II”,  
- § 2 ust. 5 Regulaminu Programu "Pocztowe Korzyści II" dla Pocztowego Konta Aktywny Nestor;        
 - § 2 ust. 5 Regulaminu Programu „Same Korzyści – II edycja”,  
- § 2 ust. 5 Regulaminu Programu "Same Korzyści" dla Pocztowego Konta Aktywny Nestor

z dniem 01 marca 2019 r. odwołuje publiczne przyrzeczenie w zakresie obowiązywania ww. Programów i wskazuje termin ich zakończenia na dzień 31 marca 2019 r. Uczestnicy ww. Programów zachowują prawo do premii przez 30 dni od dnia odwołania Programu, tj. do dnia 31 marca 2019 r. Po tym dniu   uczestnictwo w ww. Programach ustaje i nie będzie naliczana dalsza premia. Od  dnia 01 marca  2019 r.  nie będzie możliwe przystąpienie do Programów „Same Korzyści – II edycja” i „Same Korzyści” dla Pocztowego Konta Aktywny Nestor.