Ostrzegamy przed skanowaniem kodów QR z naklejek udostępnianych w miejscach publicznych m.in. na bankomatach.
Kody QR mogą zostać wykorzystane do wyłudzenia loginów/haseł do serwisów pocztowych, portali społecznościowych, bankowości elektronicznej, usług publicznych oraz do zainfekowania smartfonów szkodliwym oprogramowaniem.

Nowy sposób oszustwa może prowadzić do przekazywania nieprawdziwych informacji za pośrednictwem kodów QR umieszczonych na bankomatach. Osoby zachęcone potencjalną nagrodą skanują kod z naklejki, który może przekierować do uruchomienia usługi SMS PREMIUM, co wiąże się z naliczeniem wysokich opłat.

Klienci Banku Pocztowego, którzy padną ofiarą przestępstwa, powinni niezwłocznie zgłosić ten fakt do Banku i/lub zawiadomić przedsiębiorcę telekomunikacyjnego oraz złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w najbliższej jednostce policji,