Dzięki usłudze PocztowySMS

 • sprawdzisz saldo i dostępne środki na koncie (polecenie „S” lub „SALDO”),
 • uzyskasz informację na temat swojego numeru konta (polecenie „NRB”),
 • sprawdzisz 3 ostatnie operacje z historii rachunku (polecenie „H” lub „HISTORIA”),
 • wykonasz zdefiniowane doładowanie telefonu komórkowego (polecenie „D” lub „DOLADUJ”),
 • sprawdzisz łączne saldo na wszystkich lokatach (polecenie „L” lub „Lokaty”),
 • sprawdzisz kwotę zadłużenia, datę i wysokość najbliższej raty kredytu (polecenie „S” lub „SALDO”),
 • sprawdzisz numer rachunku do spłaty kredytu (polecenie „NRB”),
 • sprawdzisz kwotę do spłaty karty kredytowej i stan środków dostępnych na karcie (polecenie „S” lub „SALDO”),
 • sprawdzisz numer rachunku do spłaty karty kredytowej (polecenie „NRB”),
 • sprawdzisz saldo karty przedpłaconej (polecenie „S” lub „SALDO”),
 • zablokujesz dostęp do kanału Pocztowy24 (polecenie „Z P24” lub „ZABLOKUJ P24”).
 • zablokujesz dostęp do kanału Telekonto (polecenie „Z Telekonto” lub „ZABLOKUJ Telekonto”)

Zarządzanie usługą PocztowySMS

 • usługą PocztowySMS możesz wygodnie zarządzać przez Pocztowy24
 • samodzielnie aktywujesz i dezaktywujesz w Pocztowy24
 • samodzielnie definiujesz też produkty, do których chcesz mieć dostęp (zaznaczając je oraz przypisując im własne Identyfikatory, które są wysyłane w zapytaniach SMS. Identyfikator produktu może składać się ze znaków: [ A-Z. a-z], [0-9] , "-" (myślnik),
 • pamiętaj, aby w zakładce „Produkty” (w menu „PocztowySMS”) wybrać rachunek, z którego zostanie pobrana opłata za wysłane wiadomości SMS.
 • w zakładce „Pakiety SMS” możesz sprawdzić listę swoich aktywnych pakietów oraz zrezygnować z pakietu płatnego, jeśli taki posiadasz
 • zakładka „Historia SMS” służy do przeglądania historii wysłanych i otrzymanych wiadomości w usłudze PocztowySMS.

Jak działa PocztowySMS

By uzyskać wyżej wymienione informacje o swoich produktach bankowych, wyślij SMS na numer +48 661 100 500 o treści zbudowanej wg następującego schematu:


[polecenie][spacja][identyfikator PSMS produktu]

 

 Przykład wiadomości SMS – sprawdzanie salda rachunku
 [polecenie][przerwa][identyfikator rachunku]
gdzie:

 • wyraz [polecenie] należy zastąpić literą "s" lub ciągiem znaków: "saldo",
 • wyraz [przerwa] należy zastąpić spacją: " ",
 • wyrazy [identyfikator rachunku] należy zastąpić nazwą, która została zdefiniowana dla wybranego rachunku przez Użytkownika.

Jeżeli rachunek objęty usługą PocztowySMS jest jednocześnie rachunkiem do pobrania opłat za usługę PocztowySMS, w treści SMS wystarczy wpisać tylko s lub saldo. 
Przesłanie komunikatu SMS spowoduje wysłanie przez Bank natychmiastowej odpowiedzi SMS zawierającej: nazwę Banku, ustaloną nazwę rachunku, saldo i kwotę wolnych środków.

 

Przykład wiadomości SMS – doładowanie telefonu przez SMS 
[polecenie][przerwa][identyfikator telefonu][przerwa][kwota]

gdzie:

 • wyraz [polecenie] należy zastąpić literą "d" lub ciągiem znaków "doladuj" (bez polskich liter),
 • wyraz [przerwa] należy zastąpić spacją " ",
 • wyrazy [identyfikator telefonu] należy zastąpić nazwą, która została zdefiniowana przez Użytkownika dla wybranego numeru telefonu,
 • wyraz [przerwa] należy zastąpić spacją " ",
 • wyraz [kwota] należy zastąpić żądaną kwotą doładowania (liczba całkowita, o wartości akceptowanej przez operatora GSM).

Przesłanie komunikatu SMS spowoduje natychmiastowe pobranie środków z konta i zasilenie nimi konta telefonu. Posiadacz telefonu otrzymuje SMS z powiadomieniem o zwiększeniu limitu rozmów o doładowaną kwotę. Przedłużenie ważności konta zależy od kwoty doładowania i jest jednakowe, jak w przypadku zasilenia przez zakupioną kartę zdrapkę.

Spis treści

Bezpieczeństwo PocztowySMS

Bezpieczeństwo operacji wykonywanych przez PocztowySMS zależy w równym stopniu od Banku jak i od Ciebie. Jeśli zauważysz jakieś nieprawidłowości lub utracisz telefon komórkowy lub kartę SIM, używane do korzystania z PocztowySMS i Pocztowy24, jak najszybciej zgłoś ten fakt do Banku pod numer 801 100 500* , 52 34 99 499**.

Zalecamy, zabezpiecz swój telefon komórkowy oraz kartę SIM kodem PIN.

Więcejna temat: Bezpieczeństwo PocztowySMS
bezpieczeństwo Pocztowy24

Jak aktywować usługę

Jeśli masz u nas konto i chcesz mieć do niego dostęp przez PocztowySMS, wystarczy że zadzwonisz na naszą Infolinię.

Aktywuj usługę:

przez telefon

801 100 500 lub (52) 34 99 499 Użyj numeru telefonu
Jak to działa?

Aktywuj usługę:

Tabele i dokumenty

 •  

  Tabela opłat i prowizji(.pdf)

 •  

  Warunki świadczenia usług(.pdf)