Do 240 zł rocznie w Programie Same Korzyści!

Przystąp do wyjątkowego Programu, dzięki któremu na konto wraca 5% kwoty Twoich płatności dokonanych kartą. W Programie „Same Korzyści” zyskujesz za każdym razem, płacąc wygodnie i bezpiecznie za zakupy w punktach należących do wybranej przez Ciebie kategorii:

karty płatnicze Banku Pocztowego

Zdrowie

apteki

Kultura

kina, teatry, muzea, opery, filharmonie

Sport i rekraacja 

sklepy sportowe, sklepy rowerowe/serwis, pływalnie, baseny, parki wodne, parki rozrywki, atrakcje turystyczne, obiekty i kluby sportowe oraz fitness, obozy sportowe i rekreacyjne, stoki narciarskie, szkoły tańce

Jak zyskać premię w Programie Same Korzyści?

Wystarczą 3 kroki:

1. Otwórz Bliskie Konto Pocztowe lub Pocztowe Konto Bez Ograniczeń. Przystąp do Programu "Same Korzyści"
i wybierz jedną z trzech kategorii punktów handlowo - usługowych.

 

2. Zapewnij miesięczne wpływy na konto o łącznej wysokości min. 1000 zł i płać kartą lub naklejką płatniczą za zakupy łącznie min. 300 zł co miesiąc.

 

3. Na Twoje konto osobiste wróci 5% płatności w wybranej kategorii (do 20 zł) za każdy miesiąc, w którym spełnisz warunki promocji. 
W każdej chwili możesz przystąpić do Programu oraz dokonać zmiany kategorii. Zmiana i przystąpienie obowiązuje od najbliższego miesiąca.

 

Jak zyskać 360 zł rocznie
w Programie Pocztowe Korzyści?

 

1. Otwórz Bliskie Konto Pocztowe lub Pocztowe Konto Bez Ograniczeń z nową kartą Banku i Poczty Polskiej.

2. Opłacaj rachunki lub płać kartą w placówkach Poczty Polskiej (z wyłączeniem agencji pocztowych) oraz za transakcje internetowe związane z realizacją płatności za produkty lub usługi Envelo.

3. Nie musisz nic robić, aby przystąpić do Programu.

Ubezpieczenie Ochrona karty

Przystąpienie do Ubezpieczenia "Ochrona karty" z zakresem ryzyk: 

 • nieuprawnione użycie karty do równowartości w zł kwoty 150 EUR (za kwoty powyżej odpowiedzialność z mocy prawa przejmuje Bank) 
 • rabunek gotówki wypłaconej z bankomatu lub POS-a do 1000 zł 
 • utrata dokumentów do kwoty 300 zł. 

Za ile ? 

W okresie trwania promocji 1.10.2017 – 31.12.2017 Klient nie ponosi kosztów za ubezpieczenie. 

Od 01.01.2018 = 1 zł miesięcznie, w przypadku braku środków na ROR ochrona wygasa, w każdej chwili klient może zrezygnować 

Pytania i odpowiedzi

1. W jakim okresie funkcjonuje program „Same Korzyści”?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Program obowiązuje od dnia 1 lutego 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r.

2. Kto może przystąpić do programu?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Program kierowany jest do osób fizycznych, będących:

  - posiadaczem lub  współposiadaczem Bliskiego Konta Pocztowego lub Pocztowego Konta Bez Ograniczeń,  posiadającego wydaną do Konta i aktywowaną kartę płatniczą oraz

  - które w czasie trwania Programu nie wniosły sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług przez Bank, wyraziły i nie odwołały zgody na otrzymywanie od Banku informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonicznie lub automatycznego urządzenia wywołującego

  - w czasie trwania Programu nie zrezygnowała ani z Konta ani z Karty

3. Co muszę zrobić, żeby przystąpić do programu?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Złożyć oświadczenie o Przystąpieniu do Programu w jeden z poniższych sposobów:

  • dla klientów Banku zakładających Konto, podczas składania wniosku o ROR
   w dowolnej placówce Banku lub Placówce Poczty Polskiej prowadzącej obsługę Klientów Banku oraz za pośrednictwem infolinii Banku, pod numerem telefonu 801 100 500 lub 52 34 99 499
  • dla klientów Banku posiadających Konto, w terminie innym niż założenie Konta: za pośrednictwem infolinii Banku, pod numerem telefonu 801 100 500 lub 52 34 99 499, w dowolnej placówce Banku.
4. W jaki sposób mogę zmienić kategorię premiową?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Kategorię można zmienić za pośrednictwem Infolinii Banku, pod numerem telefonu 801 100 500 lub 52 34 99 499 lub w dowolnej Placówce Banku.

5. Za jakie płatności zostanie mi naliczona premia?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Premiowane są transakcje bezgotówkowe zrealizowane kartą do konta za zakupy dokonane w ramach jednej Kategorii punktów handlowo-usługowych wybranej przez danego Uczestnika tj. ZDROWIE, KULTURA, SPORT i REKREACJA, zgodnie z kodami MCC (kategorii punktu handlowo - usługowego, nadawanych przez organizację kartową) wskazanymi w § 5 ust. 2 Regulaminu Programu.

6. Za jaki okres należna będzie mi premia?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Premia naliczana jest w cyklach miesięcznych, od łącznej kwoty transakcji zrealizowanych w wybranej Kategorii punktów usługowo-handlowych i zaksięgowanych na koncie w danym miesiącu. Transakcje dokonane w ostatnich dniach miesiąca i zaksięgowane na koncie w następnym miesiącu, zostaną uwzględnione do naliczenia premii za następny miesiąc, np. od transakcji dokonanej 31 marca 2017 r. i zaksięgowanej na koncie 1 kwietnia 2017 r. premia zostanie wypłacona w maju 2017 r., tj. za kwiecień.

7. Czy premie są naliczane osobno dla każdego posiadacza karty?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Nie. Premia wypłacana będzie jako jedna łączna kwota, naliczona od wszystkich płatności rozliczonych na Koncie w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego przy użyciu wszystkich kart do konta wydanych dla Uczestnika/ów programu. Oznacza, iż maksymalna miesięczna kwota premii niezależnie od ilości wydanych kart do konta wynosi 20 zł, a w 2017 roku 200 zł.

8. Czy można jednocześnie korzystać z Programów „Same korzyści”, „Pocztowe korzyści” i „Lato korzyści”?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Tak, Posiadacz Bliskiego Konta Pocztowego oraz Pocztowego Konta Bez Ograniczeń może korzystać ze wszystkich tych programów jednocześnie.

  Aby skorzystać z Programu „Same korzyści”, należy do niego przystąpić. Premiowanych płatności w wybranej kategorii punktów handlowo-usługowych można dokonywać od początku miesiąca następującego po przystąpieniu do Programu.

  Program „Pocztowe korzyści i „Lato korzyści” nie wymagają przystąpienia.

   

9. Czy posiadając Konto ZawszeDarmowe mogę skorzystać z Programów „Same korzyści”, „Pocztowe korzyści” i „Lato korzyści”?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Programy „Same korzyści”, „Pocztowe korzyści” i „Lato korzyści” są dostępne dla posiadaczy Bliskich Kont Pocztowych i Pocztowych Kont Bez Ograniczeń. Posiadacz Konta ZawszeDarmowego (lub innego konta spoza obecnej oferty Banku) może z nich korzystać po zmianie wariantu rachunku na jeden z wyżej wymienionych. Aby dokonać zmiany wariantu rachunku na Bliskie Konto Pocztowe lub Pocztowe Konto Bez Ograniczeń, należy udać się do placówki Banku Pocztowego lub placówki pocztowej.

   

10. Jakie są opłaty za kartę z logo Poczty Polskiej?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Wydanie i używanie karty z logo Poczty Polskiej dla posiadaczy Bliskiego Konta i do Konta Bez Ograniczeń jest bezpłatne. W przypadku zaginięcia/kradzieży karty, jej ponowne wydanie też jest bezpłatne. Karty wydane do Pocztowych Kont Bez Ograniczeń umożliwiają bezprowizyjne wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce. Natomiast wypłaty gotówki z bankomatów PlanetCash kartami wydanymi do Bliskich Kont Pocztowych są zwolnione z opłaty do końca 2017r. , zaś opłata za wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów w kraju wynosi 2 zł. Wypłaty gotówki z bankomatów za granicą kosztują 1% wypłacanej kwoty, min 5 zł. Jednocześnie Bank oferuje abonament na bezpłatne wypłaty w kraju i za granicą tylko za 5 zł miesięcznie. Wpłaty gotówki we wpłatomatach Euronet są bezpłatne dla kart wydanych do obu kont.

  Kartą bezpłatnie można też wypłacić gotówkę do 500 zł przy dowolnej płatności za zakupy w placówce pocztowej, na stacjach benzynowych (np. Orlen), w sieciach handlowych (np. Żabka), w każdej kasie oznaczonej logo „Mastercard płać kartą i wypłacaj”.

11. Co to jest ubezpieczenie Ochrona Karty?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Ubezpieczenie Ochrona Karty to pakiet ubezpieczeń dla Posiadaczy karty do konta z logo Poczty Polskiej w Banku obejmujący ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU następujące zdarzenia:

  • ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty utraconej w wyniku kradzieży, kradzieży z włamaniem lub rabunku w zakresie określonym w OWU ,
  • ubezpieczenie utraty gotówki wypłaconej z bankomatu lub terminala POS wskutek rabunku w zakresie określonym w OWU,
  • ubezpieczenie utraty kart i dokumentów (dowód osobisty, dowód rejestracyjny pojazdu, legitymacja szkolna, legitymacja studencka, paszport, prawo jazdy) wskutek kradzieży, kradzieży z włamaniem lub rabunku w zakresie określonym w OWU.
12. Gdzie można wykupić ubezpieczenie Ochrona Karty?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Przystąpienie do ubezpieczenia następuje w placówkach Banku i Poczty Polskiej

13. Jak długo obowiązuje bezpłatny pakiet Ochrona karty?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Promocja obowiązuje od 2.10.2017 do 31.12.2017r, wówczas ubezpieczenie jest bezpłatne. Natomiast po 31.12.2017 ubezpieczenie będzie kontynuowane w wysokości 1 zł za miesiąc.

  Klient w każdej chwili może zrezygnować z ubezpieczenia.

   

pokaż więcej
zwiń
 

Tabele i dokumenty

 •  

  Regulamin Programu List od Mikołaja(.pdf)

 •  

  Regulamin prowadzenia i otwierania rachunków (.pdf)

 •  

  Tabela oprocentowania(.www)

 •  

  Taryfa opłat i prowizji (.www)

 •  

  Arkusz informacyjny dla deponentów - Bankowy Fundusz Gwarancyjny(.pdf)

 •  

  Regulamin Programu Same Korzyści(.pdf)

 •  

  Regulamin Programu Same Korzyści - II edycja(.pdf)

 •  

  Regulamin Programu Pocztowe Korzyści(.pdf)

 •  

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia do kart debetowych(.pdf)

 •  

  Karta produktu(.pdf)

 •  

  Regulamin Programu Karta z ubezpieczeniem(.pdf)