Dla kogo

Przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

Wartość jednostki01.12.2021

148,06 zł

Poziom ryzyka i zysku
6/7
Stopa zwrotu
Cena jednostki

Polityka inwestycyjna

 •  

  subfundusz inwestuje większość swoich aktywów w akcje spółek giełdowych – krajowych i zagranicznych

 •  

  jest doskonałą propozycją dla osób, które nie chcą samodzielnie inwestować na giełdzie, ale chcą efektywnie pomnażać posiadany kapitał, korzystając ze wzrostu wartości rynkowej akcji

 •  

  poszukuje możliwości realizacji celu inwestycyjnego wśród spółek mogących istotnie poprawiać wyniki finansowe

 •  

  zapewnia ekspozycję na szeroki rynek (z naciskiem na duże i płynne spółki) oraz częściowo na mniejsze spółki mogące skorzystać w fazie poprawy warunków gospodarczych

 •  

  subfundusz jest ekspozycją na polski rynek akcji z bardzo istotnym komponentem selekcji spółek w oparciu o fundamentalne podejście zespołu zarządzania aktywami. Udział akcji w portfelu to 70% - 100%

 •  

  jedna z najlepszych na polskim rynku ekspertyz w zakresie zarządzania

Jak rozpocząć inwestowanie

Jednostki funduszy inwestycyjnych możesz nabyć w placówkach Banku Pocztowego.
Znajdź placówkę i spotkaj się z naszym konsultantem

Jednostki funduszy nabędziesz:
w placówce
Znajdź placówkę
Jak to działa?

Dlaczego warto

Wysokiej klasy specjaliści  

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy zatrudnia wysokiej klasy specjalistów, którzy śledzą sytuację na rynkach finansowych i podejmują decyzje inwestycyjne

Szansa na wysokie zyski

w dłuższym horyzoncie czasowym fundusze inwestycyjne dają szansę uzyskania wyższej efektywności, niż w przypadku innych form oszczędzania

Stały dostęp do inwestycji

masz zapewnioną płynność inwestycji. Oznacza to, że możesz wpłacać
i wypłacać środki, kiedy chcesz

Bogata oferta

wybierasz spośród funduszy o różnym profilu i poziomie ryzyka

Dywersyfikacja

oznacza urozmaicenie. W odniesieniu do inwestycji pojęcie to może oznaczać równoczesne inwestowanie w kilku funduszach o różnej charakterystyce. Sam fundusz natomiast dywersyfikuje ryzyko inwestując środki uczestników w akcje różnych spółek, obligacje i inne papiery wartościowe, różniące się poziomami oczekiwanych zwrotów i powiązanym z tym ryzykiem

Tabele i dokumenty

 •  

  Tabela opłat manipulacyjnych(.pdf)

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w Fundusze IPOPEMA znajduje się  na stronie IPOPEMA TFI oraz w placówkach Banku Pocztowego. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią prospektu odpowiedniego Funduszu IPOPEMA TFI. Ze względu na politykę inwestycyjną poziom zysków z inwestycji w fundusze inwestycyjne cechuje duża zmienność w czasie. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego (§ 9 ust 2 – Rozporządzenia MF w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych). Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków (§ 9 ust 2 – Rozporządzenia MF w sprawie  trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych). Uwaga! Minimalny okres inwestowania nie gwarantuje uzyskania zakładanego rezultatu.

Spis treści