Fundusze - tabele i dokumenty - archiwum

 •  

  Ogłoszenie o zmianie Prospektu Pocztowy SFIO od 29.05.2020 r.(.pdf)

 •  

  Prospekt IPOPEMA SFIO obowiązujący do 30.06.2020 r.(.pdf)

 •  

  Ogłoszenie o zmianie prospektu IPOPEMA SFIO od 2.01.2020 r.(.pdf)

 •  

  Prospekt IPOPEMA SFIO od 2.01.2020 r.(.pdf)

 •  

  Ogłoszenie o zmianie prospektu pocztowy SFIO od 3.03.2020 r. (.pdf)

 •  

  Prospekt Pocztowy SFIO od 3.03.2020 r. (.pdf)

 •  

  Kluczowe informacje dla Inwestorów Subfundusz Obligacji(.pdf)

 •  

  Kluczowe informacje dla Inwestorów Subfundusz Stabilny (.pdf)

 •  

  Kluczowe informacje dla Inwestorów Subfundusz Gotówkowy(.pdf)

 •  

  Ogłoszenie o zmianie Prospektu Pocztowy SFIO(.pdf)

 •  

  Prospekt Pocztowy SFIO(.pdf)

 •  

  Ogłoszenie o zmianie Prospektu Pocztowy SFIO(.pdf)

 •  

  Prospekt Pocztowy SFIO(.pdf)

 •  

  Ogłoszenie o zmianie prospektu IPOPEMA SFIO(.pdf)

 •  

  Zmiana statutu SFIO(.pdf)

 •  

  Komunikat o zmianie nazwy Subfunduszu Ipopema Małych i Średnich Spółek(.pdf)

 •  

  Ogłoszenie o zmianie IDK Pocztowy SFIO(.pdf)

 •  

  IDK AFI Pocztowy SFIO(.pdf)

 •  

  Komunikat o zmianie nazwy Subfunduszu(.pdf)

 •  

  Komunikat o zmianie statutu Subfunduszu(.pdf)

 •  

  Komunikat o zmianie nazwy Subfunduszu(.pdf)

 •  

  Tabela opłat manipulacyjnych POCZTOWY SFIO obowiązująca do 01.09.2019 r.(.pdf)

 •  

  Tabela opłat manipulacyjnych IPOPEMA obowiązująca do 01.09.2019 r.(.pdf)

 •  

  Kluczowe Informacje dla Inwestorów - Subfundusz Gotówkowy obowiązująca do 01.09.2019 r.(.pdf)

 •  

  Ogłoszenie o zmianie Prospektu Pocztowy SFIO(.pdf)

 •  

  Prospekt Pocztowy SFIO(.pdf)

 •  

  Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta Pocztowy SFIO (.pdf)

 •  

  Prospekt Pocztowy SFIO(.pdf)

 •  

  Ogłoszenie o zmianie statutu IPOPEMA SFIO(.pdf)

 •  

  Ogłoszenie o zmianie prospektu IPOPEMA SFIO(.pdf)

 •  

  Ogłoszenie o zmianie Prospektu oraz Statutu Pocztowy SFIO(.pdf)

 •  

  Prospekt Pocztowy SFIO(.pdf)

 •  

  Komunikat o zmianie nazwy Subfundusz Ostrożny - 9.09.2016(.pdf)

 •  

  Zmiany prospektu informacyjnego - Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - 10.07.2017(.pdf)

 •  

  Informacja dla Klienta - Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - 10.07.2017 (.pdf)

 •  

  Komunikat o zmianie nazwy subfunduszu zrównoważony - 09.12.2016 (.pdf)

 •  

  Ogłoszenie o zmianie statutu - 09.12.2016 (.pdf)

 •  

  Komunikat o zmianie nazwy Subfunduszu Ostrożny - 09.09.2016 (.pdf)