Fundusze - tabele i dokumenty - archiwum

 •  

  Informacja dla Klienta – POCZTOWY SFIO_2021.05.31(.pdf)

 •  

  Kluczowe Informacje dla Inwestorów – POCZTOWY Konserwatywny(.pdf)

 •  

  Kluczowe Informacje dla Inwestorów – POCZTOWY Obligacji(.pdf)

 •  

  Kluczowe Informacje dla Inwestorów – POCZTOWY Stabilny(.pdf)

 •  

  IPOPEMA SFIO Prospekt Informacyjny_2022.02.23(.pdf)

 •  

  Karta Funduszu POCZTOWY Konserwatywny(.pdf)

 •  

  Karta Funduszu POCZTOWY Obligacji(.pdf)

 •  

  Karta Funduszu POCZTOWY Stabilny(.pdf)

 •  

  Prospekt POCZTOWY SFIO 23.02.2022.(.pdf)

 •  

  Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA SFIO 23.02.2022(.pdf)

 •  

  Ogłoszenie o zmianie Prospektu IPOPEMA SFIO 23.02.2022(.pdf)

 •  

  Ogłoszenie o zmianie Statutu POCZTOWY SFIO 23.02.2022(.pdf)

 •  

  Ogłoszenie o zmianie Prospektu POCZTOWY SFIO 23.02.2022(.pdf)

 •  

  Prospekt IPOPEMA SFIO 31.01.2022(.pdf)

 •  

  Ogłoszenie o zmianie statutu IPOPEMA SFIO - 01.07.2021(pdf.)

 •  

  Zmiana nazwy subfunduszy od 02.09.2019r.(pdf.)

 •  

  Prospekt informacyjny IPOPEMA SFIO - 01.07.2021(pdf.)

 •  

  Ogłoszenie o zmianie prospektu POCZTOWY SFIO - 18.10.2021(pdf.)

 •  

  Prospekt POCZTOWY SFIO - 18.10.2021(pdf.)

 •  

  Ogłoszenie o zmianie prospektu IPOPEMA SFIO - 01.07.2021(pdf.)

 •  

  Tabela opłat manipulacyjnych IPOPEMA SFIO (pdf.)

 •  

  Statut IPOPEMA SFIO 31.01.2022(.pdf)

 •  

  IPOPEMA SFIO - ogłoszenie o zmianie Statutu Funduszu 31.01.2022(.pdf)

 •  

  Ogłoszenie o zmianie Prospektu POCZTOWY SFIO_01.01.2022(.pdf)

 •  

  Ogłoszenie o zmianie Statutu Funduszu POCZTOWY SFIO_01.01.2022(pdf.)

 •  

  IPOPEMA SFIO – ogłoszenie o zmianie Statutu Funduszu_2022.01.01(.pdf)

 •  

  IPOPEMA SFIO – ogłoszenie o zmianie Prospektu Funduszu_2022.01.01(.pdf)

 •  

  Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA SFIO_23.12.2021(pdf.)

 •  

  Ogłoszenie o zmianie Prospektu IPOPEMA SFIO_23.12.2021(pdf.)

 

 •  

  POCZTOWY SFIO – ogłoszenie o zmianie Statutu Funduszu_26.07.2021(.pdf)

 •  

  POCZTOWY SFIO – ogłoszenie o zmianie Statutu Funduszu_18.08.2021(.pdf)

 •  

  POCZTOWY SFIO – Prospekt Informacyjny_2021.07.01(.pdf)

 •  

  POCZTOWY SFIO – ogłoszenie o zmianie Statutu Funduszu_2021.07.01(.pdf)

 •  

  POCZTOWY SFIO – ogłoszenie o zmianie Prospektu Funduszu_2021.07.01(.pdf)

 •  

  Ogłoszenie o zmianie Prospektu IPOPEMA od 4.01.2021 r.(.pdf)

 •  

  Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA od 4.01.2021 r.(.pdf)

 •  

  Prospekt Pocztowy SFIO od 29.05.2020 r.(.pdf)

 •  

  Ogłoszenie o zmianie informacji dla Klienta funduszy Pocztowych od 21.10.2020(.pdf)

 •  

  Prospekt IPOPEMA SFIO od 4.01.2021 r.(.pdf)

 •  

  Prospekt IPOPEMA SFIO do 3.01.2021 r.(.pdf)

 •  

  Tabela opłat manipulacyjnych IPOPEMA obowiązująca do 3.01.2021 r.(.pdf)

 •  

  Ogłoszenie o zmianie informacji dla Klienta Pocztowy od 29.05.2020 r.(.pdf)

 •  

  IDK Pocztowy SFIO od 29.06.2020 r.(.pdf)

 •  

  Ogłoszenie o zmianie Prospektu IPOPEMA od 01.07.2020 (.pdf)

 •  

  Ogłoszenie o zmianie Prospektu Pocztowy SFIO od 29.05.2020 r.(.pdf)

 •  

  Prospekt IPOPEMA SFIO obowiązujący do 30.06.2020 r.(.pdf)

 •  

  Ogłoszenie o zmianie prospektu IPOPEMA SFIO od 2.01.2020 r.(.pdf)

 •  

  Prospekt IPOPEMA SFIO od 2.01.2020 r.(.pdf)

 •  

  Ogłoszenie o zmianie prospektu pocztowy SFIO od 3.03.2020 r. (.pdf)

 •  

  Prospekt Pocztowy SFIO od 3.03.2020 r. (.pdf)

 •  

  Kluczowe informacje dla Inwestorów Subfundusz Obligacji(.pdf)

 •  

  Kluczowe informacje dla Inwestorów Subfundusz Stabilny (.pdf)

 •  

  Kluczowe informacje dla Inwestorów Subfundusz Gotówkowy(.pdf)

 •  

  Ogłoszenie o zmianie Prospektu Pocztowy SFIO(.pdf)

 •  

  Prospekt Pocztowy SFIO(.pdf)

 •  

  Ogłoszenie o zmianie Prospektu Pocztowy SFIO(.pdf)

 •  

  Prospekt Pocztowy SFIO(.pdf)

 •  

  Ogłoszenie o zmianie prospektu IPOPEMA SFIO(.pdf)

 •  

  Zmiana statutu SFIO(.pdf)

 •  

  Komunikat o zmianie nazwy Subfunduszu Ipopema Małych i Średnich Spółek(.pdf)

 •  

  Ogłoszenie o zmianie IDK Pocztowy SFIO(.pdf)

 •  

  IDK AFI Pocztowy SFIO(.pdf)

 •  

  Komunikat o zmianie nazwy Subfunduszu(.pdf)

 •  

  Komunikat o zmianie statutu Subfunduszu(.pdf)

 •  

  Komunikat o zmianie nazwy Subfunduszu(.pdf)

 •  

  Tabela opłat manipulacyjnych POCZTOWY SFIO obowiązująca do 01.09.2019 r.(.pdf)

 •  

  Tabela opłat manipulacyjnych IPOPEMA obowiązująca do 01.09.2019 r.(.pdf)

 •  

  Kluczowe Informacje dla Inwestorów - Subfundusz Gotówkowy obowiązująca do 01.09.2019 r.(.pdf)

 •  

  Ogłoszenie o zmianie Prospektu Pocztowy SFIO(.pdf)

 •  

  Prospekt Pocztowy SFIO(.pdf)

 •  

  Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta Pocztowy SFIO (.pdf)

 •  

  Prospekt Pocztowy SFIO(.pdf)

 •  

  Ogłoszenie o zmianie statutu IPOPEMA SFIO(.pdf)

 •  

  Ogłoszenie o zmianie prospektu IPOPEMA SFIO(.pdf)

 •  

  Ogłoszenie o zmianie Prospektu oraz Statutu Pocztowy SFIO(.pdf)

 •  

  Prospekt Pocztowy SFIO(.pdf)

 •  

  Komunikat o zmianie nazwy Subfundusz Ostrożny - 9.09.2016(.pdf)

 •  

  Zmiany prospektu informacyjnego - Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - 10.07.2017(.pdf)

 •  

  Informacja dla Klienta - Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - 10.07.2017 (.pdf)