Fundusze - tabele i dokumenty - archiwum

 •  

  Komunikat o zmianie nazwy Subfundusz Ostrożny - 9.09.2016(.pdf)

 •  

  Zmiany prospektu informacyjnego - Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - 10.07.2017(.pdf)

 •  

  Informacja dla Klienta - Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - 10.07.2017 (.pdf)

 •  

  Komunikat o zmianie nazwy subfunduszu zrównoważony - 09.12.2016 (.pdf)

 •  

  Ogłoszenie o zmianie statutu - 09.12.2016 (.pdf)

 •  

  Komunikat o zmianie nazwy Subfunduszu Ostrożny - 09.09.2016 (.pdf)