Dzienne limity dla kart debetowych

LIMITY TRANSAKCYJNE DLA KARTY

WARTOŚĆ DOMYŚLNA

LICZBA DOMYŚLNA 
(maksymalna)

1. Dzienny limit transakcji - bezgotówkowych i gotówkowych 
(maksymalny limit 6000,00 PLN)

6 000 zł

limit jest osobno definiowany

1.1 w tym limit transakcji w POS - bezgotówkowych i gotówkowych
(maksymalny limit 6000,00 PLN) 

6 000 zł

15

1.1.1. w tym limit transakcji internetowych 
(maksymalny limit 6000,00 PLN) 

0 zł/500 zł*

15

1.2 w tym limit wypłat gotówkowych w bankomacie (maksymalny limit 6000,00 PLN) 

6 000 zł

5

2. Maksymalna wartość jednej transakcji zbliżeniowej w Polsce bez konieczności potwierdzenia PIN-em

100 zł

-

3. Maksymalna wartość wypłaty gotówki za pomocą usługi cash back dla kart Mastercard

500 zł**

-

* limit 0 zł dla kart wydanych do 31.05.2020, limit 500 zł dla kart wydanych od 01.06.2020.

** usługa cash back jest niedostępna dla karty wirtualnej.

Powyższe limity (z wyłączeniem limitów pkt. 2,3) możesz zmienić, dzwoniąc na Infolinię banku tel. 52 3499 499, w bankowości internetowej lub placówce Banku.