•  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat od 05.04.2022 r. r. do 30.04.2022 r.(pdf.)

 •  

  Komunikat oprocentowania wycofanych z oferty rachunków i lokat obowiązujący od 05.04.2022 r. r. do 30.04.2022 r.(pdf.)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat od 18.03.2022 r. do 04.04.2022 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania wycofanych z oferty rachunków i lokat obowiązujący od 18.03.2022 r. do 04.04.2022 r. (.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat od 09.03.2022 r. do 17.03.2022 r. (pdf.)

 •  

  Komunikat oprocentowania wycofanych z oferty rachunków i lokat obowiązujący od 09.03.2022 r. do 17.03.2022 r.(pdf.)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat od 01.02.2022 r. do 08.03.2022 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania wycofanych z oferty rachunków i lokat obowiązujący od 01.02.2022 r. do 08.03.2022 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat do 10.01.2021 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat od 23.09.2021 r. do 01.11.2021 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania wycofanych z oferty rachunków i lokat obowiązujący od 23.09.2021 r. do 01.11.2021 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania wycofanych z oferty rachunków i lokat obowiązujący od 01.04.2021 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat od 01.04.2021 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat od 11.01.2021(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania wycofanych z oferty rachunków i lokat obowiązujący od 11.01.2021 (.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat do 31.12.2020 (.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty do 31.12.2020 (.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat od 1.09.2020(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat od 01.06.2020 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty od 01.06.2020 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat obowiązujący do 11.04.2020(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty od 01.10.2019 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych obowiązujący do dnia 24.05.2018r. włącznie(.pdf)

 

Starsze dokumenty

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat od 01.04.2020 r. do 10.04.2020 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty od 1.04.2020 r. do 10.04.2020 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat od 01.01.2019 r.(pdf.)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty od 01.01.2019 r.(pdf.)

 •  

  Komunikat oprocentowania lokat do 01.07.2018 r.(pdf.)

 •  

  Komunikat oprocentowania lokat wycofanych z oferty od 1.10.2018 r.

 •  

  Komunikat oprocentowania lokat do 30.06.2018 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat do 30.04.2018 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty do 30.04.2018 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat do 31.03.2018(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty do 31.03.2018(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat do 31.12.2017(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty do 31.12.2017 (.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat do 30.11.2017(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty obowiązujący do 30.11.2017 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat do 31.10.2017(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty obowiązujący do 31.10.2017 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat do 30.09.2017(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty obowiązujący do 30.09.2017 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat do 31.07.2017(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty obowiązujący do 31.07.2017 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty obowiązujący do 30.06.2017 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat do 30.06.2017(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty obowiązujący do 31.05.2017 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat do 31.05.2017(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat obowiązujący do 30.04.2017 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty obowiązujący do 30.04.2017 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat obowiązujący do 31.03.2017 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty obowiązujący do 31.03.2017 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat obowiązujący do 28.02.2017 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty obowiązujący do 28.02.2017 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat obowiązujący do 31.01.2017 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty obowiązujący do 31.01.2017 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat obowiązujący do 31.12.2016 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty obowiązujący do 31.12.2016 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat obowiązujący do 30.11.2016 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty obowiązujący do 31.10.2016 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat obowiązujący do 31.10.2016 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty obowiązujący do 31.10.2016 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat obowiązujący do 30.09.2016 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat obowiązujący do 31.08.2016 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty obowiązujący do 31.08.2016 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat obowiązujący do 31.07.2016 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat obowiązujący do 30.06.2016 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat obowiązujący do 31.05.2016 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat obowiązujący do 15.05.2016 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat obowiązujący do 30.04.2016 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat obowiązujący do 31.03.2016 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty obowiązujący do 31.03.2016 r.(.pdf)