•  

  Komunikat oprocentowania lokat do 01.07.2018 r.(pdf.)

 •  

  Komunikat oprocentowania lokat wycofanych z oferty od 1.10.2018 r.

 •  

  Komunikat oprocentowania lokat do 30.06.2018 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat do 30.04.2018 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty do 30.04.2018 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat do 31.03.2018(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty do 31.03.2018(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat do 31.12.2017(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty do 31.12.2017 (.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat do 30.11.2017(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty obowiązujący do 30.11.2017 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat do 31.10.2017(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty obowiązujący do 31.10.2017 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat do 30.09.2017(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty obowiązujący do 30.09.2017 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat do 31.07.2017(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty obowiązujący do 31.07.2017 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty obowiązujący do 30.06.2017 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat do 30.06.2017(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty obowiązujący do 31.05.2017 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat do 31.05.2017(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat obowiązujący do 30.04.2017 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty obowiązujący do 30.04.2017 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat obowiązujący do 31.03.2017 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty obowiązujący do 31.03.2017 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat obowiązujący do 28.02.2017 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty obowiązujący do 28.02.2017 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat obowiązujący do 31.01.2017 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty obowiązujący do 31.01.2017 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat obowiązujący do 31.12.2016 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty obowiązujący do 31.12.2016 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat obowiązujący do 30.11.2016 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty obowiązujący do 31.10.2016 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat obowiązujący do 31.10.2016 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty obowiązujący do 31.10.2016 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat obowiązujący do 30.09.2016 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat obowiązujący do 31.08.2016 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty obowiązujący do 31.08.2016 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat obowiązujący do 31.07.2016 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat obowiązujący do 30.06.2016 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat obowiązujący do 31.05.2016 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat obowiązujący do 15.05.2016 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat obowiązujący do 30.04.2016 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat obowiązujący do 31.03.2016 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty obowiązujący do 31.03.2016 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat obowiązujący do 29.02.2016 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty obowiązujący do 29.02.2016 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat obowiązujący do 31.01.2016 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty obowiązujący do 31.01.2016 r.(.pdf)