Wygodnie wpłacasz, wypłacasz bez utraty odsetek

Skorzystaj z atrakcyjnej oferty oszczędzania. Otwórz bezpłatne Pocztowe Konto 500+ dedykowane osobom otrzymującym świadczenie z Programu Rodzina 500+

Oprocentowanie 4% obowiązuje do kwoty 5 000 zł,
w okresie od 1 października 2016r. do 31 marca 2017 roku. 

Ile to kosztuje

0 zł Pocztowe Konto 500+

0  

za otwarcie i prowadzenie

0  

za dowolną liczbę przelewów wewnętrznych

0  

za jedną wypłatę miesięcznie w placówkach Banku i Poczty

0  

za bankowość internetową

Wpłacasz i wypłacasz, kiedy chcesz

Pocztowe Konto 500+ stworzyliśmy z myślą o rodzinach korzystających z rządowego Programu Rodzina 500+

Wniosek o świadczenie możesz złożyć poprzez Pocztowy24

 

 

Konkurencyjne
oprocentowanie oszczędności

 • 4% w skali roku do kwoty 5 000 zł
  pod warunkiem wpływu w badanym miesiącu kwoty minimum 500 zł
  z rachunku dedykowanego do wypłaty świadczenia w ramach Programu "Rodzina 500+" oraz wpisania w tytule przelewu „R.500+”, gwarantowane od 1 października do 31 marca 2017 r.
 • 0,4 % dla pozostałych środków i powyżej tej kwoty 

Łatwy dostęp
do pieniędzy 

 • poprzez bankowość internetową
 • we wszystkich placówkach Banku i Poczty

Jak otworzyć Pocztowe Konto 500+

Złóż wniosek, jak Ci wygodnie

przez internet

Złóż wniosek

przez telefon

801 100 500 lub (52) 34 99 499Użyj numeru telefonu

w placówce Banku
lub Poczty Polskiej

Znajdź placówkę
Jak to działa?

Po złożeniu wniosku o otwatrcie Pocztowego Konta 500+ zawarcie umowy nastąpi w wybranej placówce Banku lub Poczty

Pytania i odpowiedzi

1. Czy Pocztowe Konto 500+ może otworzyć tylko osoba, która będzie otrzymywać/otrzymuje świadczenie Rodzina 500+?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Nie, rachunek ten może założyć każdy Klient Banku.
  Jednakże dzięki gwarantowanemu oprocentowaniu dla kwot poniżej 5 000 zł jest szczególnie atrakcyjne dla osób systematycznie lokujących tam swoje oszczędności; np. z otrzymanego świadczenia.

2. Jakich dokumentów potrzebuję, by otworzyć Pocztowe Konto 500+?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Aby założyć u nas Pocztowe Konto 500+, wystarczy Ci dowód osobisty.
  Jeżeli nie masz polskiego obywatelstwa, poprosimy Cię o okazanie paszportu zagranicznego. Jeżeli natomiast na stałe mieszkasz poza Unią Europejską, wymaganym dokumentem będzie karta pobytu.

3. Kiedy Bank wypłaci mi odsetki od zgromadzonych oszczędności na rachunku Pocztowe Konto 500+?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Pod koniec każdego miesiąca zgromadzone przez Ciebie oszczędności zostaną powiększone o odsetki naliczone według podstawowej stopy procentowej. Natomiast dodatkowe odsetki naliczone dla nowych środków zostaną wypłacone do 10 dnia następnego miesiąca.

4.Co to jest saldo Pocztowego Konta 500+ ?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Saldo to kwota oszczędności zgromadzonych na Pocztowym Koncie 500+. Aby naliczyć prawidłową kwotę odsetek dla nowych środków, Bank sprawdza Saldo Konta 500+ na dzień 31 marca 2016 roku oraz w każdym dniu obowiązywania oferty. 

5. Co oznacza określenie "nowe środki"?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Nowe środki to nadwyżka w kwocie oszczędności występująca w trakcie obowiązywania oferty w stosunku do kwoty oszczędności na dzień 31 marca 2016 r.
  Aby ustalić czy Klient ma nowe środki, w każdym dniu trwania oferty Bank sprawdza łączną kwotę oszczędności na lokatach i kontach oszczędnościowych należących do Klienta oraz kwotę oszczędności na Pocztowym Koncie 500+ należącym do Klienta. Następnie porównuje je ze stanem na dzień 31 marca 2016 r. Jeżeli z porównania wynika wzrost łącznej kwoty oszczędności oraz wzrost kwoty oszczędności na Pocztowym Koncie 500+, oznacza to, że Klient ma nowe środki.
  Kwota nowych środków to niższa z kwot wynikająca z wyżej opisanego porównania.
  Dla przykładu: jeśli łączna kwota oszczędności na wszystkich lokatach i kontach oszczędnościowych należących do Klienta wzrosła o 1000 zł, a kwota oszczędności na Pocztowym Koncie 500+ wzrosła o 900 zł, to jako nowe środki Bank potraktuje 900 zł.
  Podany przykład może mieć miejsce m.in. w sytuacji, gdy poza wpłatą na Pocztowe Konto 500+ Klient dokonał wypłaty z innego rachunku (lokaty lub innego konta oszczędnościowego).

pokaż więcej
zwiń