Konta

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych(.pdf)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym(.pdf)

 •  

  Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwot lokat i dopłat do lokat, wpłatomatów oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty. (.pdf)

 •  

  Arkusz informacyjny dla deponentów (.pdf)

 •  

  Dyspozycja przelewania wynagrodzenia na rachunek(.pdf)

 •  

  Informacja o zmianie Regulaminu rachunków i Taryfy opłat o prowizji od 1 grudnia 2017 r. (.pdf)

Kredyty

 •  

  Oświadczenie o dochodach do kredytu na PIT(.pdf)

 •  

  Zaświadczenie z zakładu pracy - kredyt pocztowy(.pdf)

 •  

  Zaświadczenie z zakładu pracy - kredyt mieszkaniowy(.pdf)

 •  

  Wniosek o kredyt mieszkaniowy, pożyczkę hipoteczną, kredyt konsolidacyjny(.pdf)

 •  

  Oświadczenie developera(.pdf)

 •  

  Oświadczenie konsolidacyjne(.pdf)

 •  

  Zaświadczenie z zakładu pracy (k.mieszkaniowy)(.pdf)

 •  

  Wniosek odstąpienia od umowy kredytu gotówkowego(.pdf)

 •  

  Wniosek o kredyt w ROR(.pdf)

 •  

  Karta Klienta (kredyt w ROR)(.pdf)

 •  

  Regulamin udostępniania informacji dotyczących danych osobowych przetwarzanych w zbiorze Biura Informacji Kredytowej S.A.(.pdf)

Ubezpieczenia

 •  

  Warunki ubezpieczenia Hestia(.pdf)

 •  

  Warunki ubezpieczenia Aviva(.pdf)

 •  

  Zgłoszenie roszczenia Hestia(.pdf)

 •  

  Zgłoszenie roszczenia Aviva(.pdf)

 •  

  Warunki ubezpieczenia grupowego od utraty gotówki(.pdf)

 •  

  Wniosek o wypłatę świadczenia(.pdf)

Lokaty

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych(.pdf)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych(.pdf)

Bankowość elektroniczna

 •  

  Umowa o świadczenie usług bankowości elektronicznej(.pdf)

 •  

  Warunki świadczenia przez Bank Pocztowy S.A. usług bankowości elektronicznej (.pdf)

 •  

  Regulamin doładowań telefonów komórkowych(.pdf)

Karta do rachunku

 •  

  Regulamin wydawania i używania kart płatniczych do rachunku dla osób fizycznych
  w Banku Pocztowym S.A. (.pdf)

 •  

  Formularz zgłoszenia reklamacji(.pdf)

 •  

  Wniosek/Umowa o kartę płatniczą do rachunku(.pdf)

Karta kredytowa

 •  

  Regulamin wydawania i używania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A.(.pdf)

 •  

  Zaświadczenie z zakładu pracy(.pdf)

 •  

  Formularz reklamacji(.pdf)

 •  

  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o kartę kredytową(.pdf)

Inne dokumenty

 •  

  Regulamin Programu List od Mikołaja (.pdf)

 •  

  Zasady realizacji przelewów natychmiastowych - od 01.12.2017r.(.pdf)

 •  

  Regulamin Programu "Same Korzyści"(.pdf)

 •  

  Oświadczenie FATCA dla Klientów indywidualnych(.pdf)

 •  

  Oświadczenie CRS(.pdf)

 •  

  Zasady realizacji pojedynczych transakcji płatniczych przez Bank Pocztowy S.A. (.pdf)

 •  

  Obsługa walutowa Klienta realizowana jest w:
  1. Oddział w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 17
  2. Placówka w Toruniu ul. Chełmińska 13

 •  

  Regulamin programu „Pay by Link Envelo” (.pdf)

 •  

  Zmiany w Regulaminie rachunków ROR i Taryfie opłat i prowizji obowiązujące od 1.07.2015 r. (.pdf)

 •  

  Regulamin Programu "Zabierz kartę na zakupy" - obowiązujący od 27.12. do 26.01.2017(.pdf)

 •  

  Regulamin Programu "Aktywujesz, więcej zyskujesz" - obowiązujący od 27.12. do 26.01.2017(.pdf)

 •  

  Regulamin Programu "Aktywujesz, więcej zyskujesz" - obowiązujący od 18.10. do 17.11.2016(.pdf)

 •  

  Regulamin Programu "Zabierz kartę na zakupy" - obowiązujący od 25.10. do 24.11.2016(.pdf)

 •  

  Regulamin Programu "Zabierz kartę na zakupy" - obowiązujący od 22.11. do 21.12.2016(.pdf)

 •  

  Regulamin Programu "Zabierz kartę na zakupy" - obowiązujący od 06.12. do 05.01.2017(.pdf)

 •  

  Regulamin Programu "Aktywujesz, więcej zyskujesz" - obowiązujący od 18.10. do 17.11.2016(.pdf)

 •  

  Regulamin Programu "Aktywujesz, więcej zyskujesz" - obowiązujący od 25.10. do 24.11.2016(.pdf)

 •  

  Regulamin Programu "Aktywujesz, więcej zyskujesz" - obowiązujący od 02.11. do 01.12.2016(.pdf)

 •  

  Regulamin Programu "Aktywujesz, więcej zyskujesz" - obowiązujący od 22.11. do 21.12.2016(.pdf)

 •  

  Regulamin Programu "Aktywujesz, więcej zyskujesz" - obowiązujący od 06.12. do 05.01.2017(.pdf)

 •  

  Regulamin Programu "Łatwe Zarabianie"(.pdf)

Archiwalne regulaminy i formularze