Konta

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych dla Umów zawartych od dnia 1 września 2021 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A. obowiązujący od 1 września 2021 r.(.pdf)

 •  

  Wniosek o otwarcie Pocztowego Rachunku Podstawowego od dnia 17 maja 2021 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwot lokat i dopłat do lokat, wpłatomatów oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty od dnia 1 września 2021 r.(.pdf)

 •  

  Arkusz informacyjny dla deponentów (.pdf)

 •  

  Dyspozycja przelewania wynagrodzenia na rachunek(.pdf)

 •  

  Oświadczenie dla osób otrzymujących świadczenie emerytalno-rentowe z zagranicy(.pdf)

Kredyty

 •  

  Oświadczenie o dochodach do kredytu na PIT(.pdf)

 •  

  Zaświadczenie z zakładu pracy - kredyt pocztowy(.pdf)

 •  

  Zaświadczenie z zakładu pracy - kredyt mieszkaniowy(.pdf)

 •  

  Oświadczenie developera(.pdf)

 •  

  Oświadczenie konsolidacyjne(.pdf)

 •  

  Zaświadczenie z zakładu pracy (k.mieszkaniowy)(.pdf)

 •  

  Wniosek odstąpienia od umowy kredytu gotówkowego(.pdf)

 •  

  Wniosek o kredyt w ROR(.pdf)

 •  

  Karta Klienta (kredyt w ROR)(.pdf)

 •  

  Regulamin udostępniania informacji dotyczących danych osobowych przetwarzanych w zbiorze Biura Informacji Kredytowej S.A.(.pdf)

Ubezpieczenia

 •  

  Warunki ubezpieczenia Hestia(.pdf)

 •  

  Warunki ubezpieczenia Aviva(.pdf)

 •  

  Zgłoszenie roszczenia Hestia(.pdf)

 •  

  Zgłoszenie roszczenia Aviva(.pdf)

 •  

  Warunki ubezpieczenia grupowego od utraty gotówki(.pdf)

 •  

  Wniosek o wypłatę świadczenia(.pdf)

Lokaty

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych obowiązujący od dnia 01.09.2021r.(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunku terminowych lokat oszczędnościowych obowiązujący od dnia 01.09.2021r.(.pdf)

Bankowość elektroniczna

 •  

  Umowa o świadczenie usług bankowości elektronicznej (.pdf)

 •  

  Warunki świadczenia przez Bank Pocztowy S.A. usług bankowości elektronicznej oraz usług bankowości telefonicznej obowiązujące dla umów zawieranych do 17.05.2021 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin doładowań telefonów komórkowych(.pdf)

 •  

  Zasady realizacji przelewów natychmiastowych od 17.08.2021 r. (.pdf)

Karta do rachunku

 •  

  Regulamin kart debetowych dla klientów indywidualnych - obowiązujący od dnia 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin kart debetowych dla klientów indywidualnych - obowiązujący od dnia 01.01.2022 r.(.pdf)

 •  

  Formularz zgłoszenia reklamacji(.pdf)

 •  

  Wniosek/Umowa o kartę płatniczą do rachunku od dnia 01.09.2021 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat o podmiocie świadczącym usługi portfela cyfrowego(.pdf)

Karta kredytowa

 •  

  Regulamin wydawania i używania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. obowiązujący od 19 kwietnia 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin wydawania i używania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. obowiązujący od 1 września do 31 grudnia 2021 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin wydawania i używania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. obowiązujący od 1 stycznia 2022 r.(.pdf)

 •  

  Zaświadczenie z zakładu pracy(.pdf)

 •  

  Formularz reklamacji(.pdf)

 •  

  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o kartę kredytową(.pdf)

 •  

  Obowiązek informacyjny wobec Wnioskodawcy o kartę kredytową(.pdf)

 •  

  Obowiązek informacyjny wobec Użytkownika karty dodatkowej(.pdf)

Inne dokumenty

 •  

  Oświadczenie FATCA dla Klientów indywidualnych(.pdf)

 •  

  Oświadczenie CRS(.pdf)

 •  

  Zasady realizacji pojedynczych transakcji płatniczych przez Bank Pocztowy S.A. (.pdf)

 •  

  Obsługa walutowa Klienta realizowana jest w:
  1. Oddział w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 17
  2. Placówka w Toruniu ul. Chełmińska 13

 •  

  Aneks do Umowy w zakresie zmiany Konta ZawszeDarmowego na Konto w Porządku(.pdf)

Regulaminy i formularze - EnveloBank - Bankowość Cyfrowa Banku Pocztowego S.A.

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych obowiązujący od 23 września 2021 roku(.pdf)

 •  

  Aneks do Umowy w zakresie przejścia z EnveloKonta na Konto w Porządku(.pdf)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych obowiązujący od 1 września 2020 r.(.pdf)

 •  

  Arkusz informacyjny dla deponentów(.pdf)

 •  

  Regulamin doładowań telefonów komórkowych(.pdf)

 •  

  Regulamin serwisu Blue Media(www)

 •  

  Formularz zgłoszenia reklamacji(.pdf)

 •  

  Komunikat dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty dla klientów detalicznych od 01.09.2021 r.(.pdf)

 •  

  Zasady realizacji pojedynczych transakcji płatniczych przez Bank Pocztowy S.A.(.pdf)

 •  

  Oświadczenie o otrzymywaniu świadczenia emerytalno–rentowego z zagranicy(.pdf)

 •  

  Komunikat o podmiocie świadczącym usługi portfela cyfrowego(.pdf)

 •  

  Regulamin Programu EnveloBonus za e-zakupy(.pdf)

 •  

  Tabela dostępności - lista banków, do których można wykonać przelew z wykorzystaniem systemu płatności BlueCash(www)

 •  

  Tabela dostępności - lista banków, do których można wykonać przelew z wykorzystaniem systemu płatności ExpressElixir(www)

 •  

  Informacja na temat składania i rozpatrywania reklamacji w EnveloBanku(www)