Konta

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych dla Umów zawartych od dnia 20.03.2019 r.(.pdf)

 •  

  Wniosek o otwarcie Pocztowego Rachunku Podstawowego obowiązujący od 20.03.2019 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A.(.pdf)

 •  

  Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwot lokat i dopłat do lokat, wpłatomatów oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty(.pdf)

 •  

  Arkusz informacyjny dla deponentów (.pdf)

 •  

  Dyspozycja przelewania wynagrodzenia na rachunek(.pdf)

 •  

  Oświadczenie dla osób otrzymujących świadczenie emerytalno-rentowe z zagranicy(.pdf)

 •  

  List informujący o zmianach wprowadzanych od 14 czerwca 2019 r(.pdf)

 •  

  Szczegółowy wykaz zmian w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A.”(.pdf)

Kredyty

 •  

  Oświadczenie o dochodach do kredytu na PIT(.pdf)

 •  

  Zaświadczenie z zakładu pracy - kredyt pocztowy(.pdf)

 •  

  Zaświadczenie z zakładu pracy - kredyt mieszkaniowy(.pdf)

 •  

  Oświadczenie developera(.pdf)

 •  

  Oświadczenie konsolidacyjne(.pdf)

 •  

  Zaświadczenie z zakładu pracy (k.mieszkaniowy)(.pdf)

 •  

  Wniosek odstąpienia od umowy kredytu gotówkowego(.pdf)

 •  

  Wniosek o kredyt w ROR(.pdf)

 •  

  Karta Klienta (kredyt w ROR)(.pdf)

 •  

  Regulamin udostępniania informacji dotyczących danych osobowych przetwarzanych w zbiorze Biura Informacji Kredytowej S.A.(.pdf)

Ubezpieczenia

 •  

  Warunki ubezpieczenia Hestia(.pdf)

 •  

  Warunki ubezpieczenia Aviva(.pdf)

 •  

  Zgłoszenie roszczenia Hestia(.pdf)

 •  

  Zgłoszenie roszczenia Aviva(.pdf)

 •  

  Warunki ubezpieczenia grupowego od utraty gotówki(.pdf)

 •  

  Wniosek o wypłatę świadczenia(.pdf)

Lokaty

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Umów zawartych od dnia 13.07.2018r.(.pdf)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych obowiązujący od dnia 25.05.2018r.(.pdf)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych obowiązujący do dnia 24.05.2018r. włącznie.(.pdf)

Bankowość elektroniczna

 •  

  Umowa o świadczenie usług bankowości elektronicznej(.pdf)

 •  

  Warunki świadczenia przez Bank Pocztowy S.A. usług bankowości elektronicznej (.pdf)

 •  

  Regulamin doładowań telefonów komórkowych(.pdf)

Karta do rachunku

 •  

  Regulamin kart debetowych dla klientów indywidualnych obowiązujący od 07.05 do 19.12.2018(.pdf)

 •  

  Regulamin kart debetowych dla klientów indywidualnych obowiązujący od 20.12.2018(.pdf)

 •  

  Formularz zgłoszenia reklamacji(.pdf)

 •  

  Wniosek/Umowa o kartę płatniczą do rachunku(.pdf)

 •  

  List informujący o zmianach wprowadzanych od 14 czerwca 2019 r(.pdf)

 •  

  Szczegółowy wykaz zmian w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A.”(.pdf)

Karta kredytowa

 •  

  Regulamin wydawania i używania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. do 19 grudnia 2018 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin wydawania i używania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. od 20 grudnia 2018 r.(.pdf)

 •  

  Zaświadczenie z zakładu pracy(.pdf)

 •  

  Formularz reklamacji(.pdf)

 •  

  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o kartę kredytową(.pdf)

 •  

  Obowiązek informacyjny wobec Wnioskodawcy o kartę kredytową(.pdf)

 •  

  Obowiązek informacyjny wobec Użytkownika karty dodatkowej(.pdf)

Inne dokumenty

 •  

  Zasady realizacji przelewów natychmiastowych - od 01.12.2017r.(.pdf)

 •  

  Oświadczenie FATCA dla Klientów indywidualnych(.pdf)

 •  

  Oświadczenie CRS(.pdf)

 •  

  Zasady realizacji pojedynczych transakcji płatniczych przez Bank Pocztowy S.A. (.pdf)

 •  

  Obsługa walutowa Klienta realizowana jest w:
  1. Oddział w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 17
  2. Placówka w Toruniu ul. Chełmińska 13

Archiwalne regulaminy i formularze