•  

  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych obowiązujący od 23 września 2021 do 30.11.2021 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty dla klientów detalicznych od 01.09.2021 do 30.11.2021 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin Programu EnveloBonus za e-zakupy do 30.11.2021 r.(.pdf)

 •  

  Informacja o zakończeniu programu EnveloBonus za e-zakupy(.pdf)

 •  

  Aneks do Umowy w zakresie przejścia z EnveloKonta na Konto w Porządku do 15.11.2021 r.(.pdf)

 •  

  Aneks do Umowy w zakresie przejścia z EnveloKonta na Konto w Porządku do 1.11.2021 r. (.pdf)

 •  

  Aneks do Umowy w zakresie przejścia z EnveloKonta na Konto w Porządku stosowany do 22 września 2021 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych obowiązujący od 1 września 2020 r. do 22 września 2021 r. (.pdf)

 •  

  Komunikat dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty dla klientów detalicznych od 19.04.2021 r. (.pdf)

 •  

  Komunikat dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty dla klientów detalicznych od 11.03.2021 r. do 18.03.2021 r. (.pdf)

 •  

  Komunikat dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty dla klientów detalicznych od 05.10.2020 r. do 10.03.2021 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty dla klientów detalicznych do 04.10.2020 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty dla klientów detalicznych od 28.04.2020 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych obowiązujący do 31 sierpnia 2020 r.(.pdf)

 •  

  Warunki świadczenia przez Bank Pocztowy S.A.usług bankowości elektronicznej EnveloBank Online i EnveloBank Mobile oraz usług bankowości telefonicznej Telekonto obowiązujące od 14.06.2019 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat - Tabela oprocentowania lokat i rachunków bankowych dla Klientów detalicznych od czerwca 2020 r. (.pdf)

 •  

  Komunikat dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty dla klientów detalicznych od 15.12.2019 r. do 31.01.2020 r.(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych - osoba fizyczna(.pdf)

 •  

  Komunikat dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty dla klientów detalicznych od 01.02.2020 do 27.04.2020 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin Programu Zgarnij rabat na Garmina.(.pdf)

 •  

  Komunikat dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty dla klientów detalicznych do 14 grudnia 2019 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych obowiązujący od 14 września 2019 r. do 14 grudnia 2019 r.(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych - osoba fizyczna - obowiązująca do 08.10.2019 r.(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych - osoba fizyczna - obowiązująca do 27.09.2019(.pdf)

 •  

  Komunikat dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty dla klientów detalicznych od 14.06.2019 do 26.09.2019(.pdf)

 •  

  Komunikat dotyczący świadczenia usług płatniczych za pośrednictwem dostawców trzecich a także informacja o wynikająchych z ustawy usługach płatniczych zasadach świadczenia tych usług dla klientów detalicznych od 29.08.2019 do 26.09.2019(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych - osoba fizyczna - obowiązująca do 13.09.2019(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych - osoba fizyczna - obowiązująca do 01.09.2019(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych - osoba fizyczna - obowiązująca do 31.07.2019(.pdf)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych obowiązujący od grudnia 2018 r. do 13 czerwca 2019 r.(.pdf)

 •  

  Warunki świadczenia przez Bank Pocztowy S.A. usług bankowości elektronicznej EnveloBank Online i EnveloBank Mobile oraz usług bankowości telefonicznej Telekonto obowiązujące od 20.12.2018 do 13.06.2019(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych - osoba fizyczna - obowiązująca do 13.06.2019(.pdf)

 •  

  Komunikat dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty dla klientów detalicznych do 13.06.2019(.pdf)

 •  

  Komunikat dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty dla klientów detalicznych do 31.03.2019(.pdf)