Archiwalne regulaminy i formularze

Konta

 •  

  Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwot lokat i dopłat do lokat, wpłatomatów oraz zasad zgłaszania wypłat gotówki z rachunków powyżej określonej kwoty oraz trybu przenoszenia rachunków od dnia 31 stycznia 2022 r.(pdf.)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych dla Umów zawartych od dnia 17 marca 2022 r. do dnia 10 kwietnia 2022 r. (pdf.)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych dla Umów zawartych od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 17 marca 2022 r. (pdf.)

 •  

  Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwot lokat i dopłat do lokat, wpłatomatów oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty od dnia 31 stycznia 2022 r. do dnia 17 marca 2022 r.(pdf.)

 •  

  Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwot lokat i dopłat do lokat, wpłatomatów oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty od dnia 1 grudnia 2021 r.(pdf.)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych dla Umów zawartych od dnia 1 września 2021 do 30.11.2021 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwot lokat i dopłat do lokat, wpłatomatów oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty od dnia 1 września 2021 do 30.11.2021 r.(.pdf)

 •  

  Wniosek o otwarcie Pocztowego Rachunku Podstawowego od dnia 17 maja 2021 do 30.11.2021 r.(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunku terminowych lokat oszczędnościowych obowiązujący od dnia 01.09.2021 do 30.11.2021 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A. obowiązujący od 5 października 2020 do 31 sierpnia 2021 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwot lokat i dopłat do lokat, wpłatomatów oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty od dnia 19 kwietnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A. obowiązujący dla Umów zawartych do 4 października 2020 r. (.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych dla Umów zawartych od dnia 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021r.(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych dla Umów zawartych od dnia 19 kwietnia 2021 r. do 16 maja 2021r. (.pdf)

 •  

  Wniosek o otwarcie Pocztowego Rachunku Podstawowego od dnia 19 kwietnia 2021 r. do 16 maja 2021r.(.pdf)

 •  

  Wniosek o otwarcie Pocztowego Rachunku Podstawowego od dnia 5 października 2020 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwot lokat i dopłat do lokat, wpłatomatów oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty od dnia 11 marca 2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r.(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych dla Umów zawartych od dnia 11.03.2021 r. do do dnia 18.04.2021 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwot lokat i dopłat do lokat, wpłatomatów oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty od dnia 05.10.2020 r. do 10.03.2021 r.(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych dla Umów zawartych od dnia 5.10.2020 r. do 10.03.2021 r.(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych dla Umów zawartych od dnia 1 czerwca 2020 r. do 4 października 2020 r. (.pdf)

 •  

  Wniosek o otwarcie Pocztowego Rachunku Podstawowego od 1 czerwca 2020 r. do 4 października 2020 r. (.pdf)

 •  

  Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwot lokat i dopłat do lokat, wpłatomatów oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty od 1 czerwca 2020 r. do 4 października 2020 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin kart debetowych dla klientów indywidualnych - obowiązujący od 27.09.2019 r. do 01.06.2020 r. / 01.09.2020 r. (.pdf)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A. obowiązujący od 27 września 2019 r./15 grudnia 2019 r. do 31 maja 2020 r./31 sierpnia 2020 r. (.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych dla Umów zawartych od dnia 15 grudnia 2019 r. do 31 maja 2020 r.(.pdf)

 •  

  Wniosek o otwarcie Pocztowego Rachunku Podstawowego od 15 grudnia 2019 r. do 31 maja 2020 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwot lokat i dopłat do lokat, wpłatomatów oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty od 1 lutego 2020 r. do 31 maja 2020 r.(.pdf)

 •  

  Wykaz zmian w regulacjach od 27 września 2019 r./15 grudnia 2019 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w Banku pocztowym S.A. obowiązujący do 26 września 2019r./14 grudnia 2019r.(.pdf)

 •  

  List do Klientów o zmianie Regulaminu rachunków, Regulaminu kart oraz Taryfy Opłat i Prowizji od 27 września 2019 r./15 grudnia 2019 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwot lokat i dopłat do lokat, wpłatomatów oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty od 15 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych dla Umów zawartych od dnia 27.09.2019 r. do 14 grudnia 2019 r. (.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych dla Umów zawartych od dnia 14.09.2019 r do 26.09.2019 r(.pdf)

 •  

  Wniosek o otwarcie Pocztowego Rachunku Podstawowego od 27.09.2019 r. do 14 grudnia 2019 r.(.pdf)

 •  

  Wniosek o otwarcie Pocztowego Rachunku Podstawowego od 14.09.2019 r. do 26.09.2019 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A. obowiązujący od dnia 14.06.2019 r. do 26.09.2019 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwot lokat i dopłat do lokat, wpłatomatów oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty od 27 września 2019 r. do 14 grudnia 2019 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwot lokat i dopłat do lokat, wpłatomatów oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty do 26 września 2019 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat dotyczący terminu świadczenia usług płatniczych za pośrednictwem dostawców trzecich a także informacja o wynikających z ustawy usługach płatniczych zasadach świadczenia tych usług dla klientów detalicznych od 29.08.2019 do 26.09.2019 r(.pdf)

 •  

  Wniosek o otwarcie Pocztowego Rachunku Podstawowego obowiązujący od 01.09.2019 r. do 13.09.2019 r.(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych dla Umów zawartych od dnia 02.09.2019 r. do dnia 13.09.2019 r.(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych dla Umów zawartych od dnia 01.08.2019 r. do dnia 01.09.2019 r.(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych dla Umów zawartych od dnia 01.07.2019 r. do 1.08.2019 r. (.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych dla Umów zawartych od dnia 14.06.2019 r. do 30.06.2019 r.(.pdf)

 •  

  Wniosek o otwarcie Pocztowego Rachunku Podstawowego obowiązujący do 01.09.2019 r.(.pdf)

 

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych dla Umów zawartych od dnia 01.04.2019 r. do 13.06.2019 r. (.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych dla Umów zawartych od dnia 20.12.2018 r. do 19.03.2019 r.(.pdf)

 •  

  Wniosek o otwarcie Pocztowego Rachunku Podstawowego obowiązujący do 30.06.2019 roku.(.pdf)

 •  

  Wniosek o otwarcie Pocztowego Rachunku Podstawowego obowiązujący do 13.06.2019 roku.(.pdf)

 •  

  Wniosek o otwarcie Pocztowego Rachunku Podstawowego obowiązujący do 19.03.2019 roku.(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych dla Umów zawartych od dnia 19.09.2018 do 19.12.2018 r.(.pdf)

 •  

  Wniosek o otwarcie Pocztowego Rachunku Podstawowego do 19.12.2018(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych dla Umów zawartych od dnia 01.08.2018 r. do 18.09.2018 r.(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych obowiązująca do 31.07.2018r.(.pdf)

 •  

  List do Klientów o zmianie Regulaminu rachunków i Taryfy opłat i prowizji od 1 sierpnia 2018r..pdf

 •  

  Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwot lokat i dopłat do lokat, wpłatomatów oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty od 1.04.2019 r. do 13.06.2019 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwot lokat i dopłat do lokat, wpłatomatów oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty do 31.03.2018 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwot lokat i dopłat do lokat, wpłatomatów oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty do 19.12.12018(.pdf)

 •  

  Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwot lokat i dopłat do lokat, wpłatomatów oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty - obowiązuje do 6 maja 2018 r. .pdf

 •  

  Informacja o zmianie Regulaminu rachunków i Taryfy opłat i prowizji od 1 sierpnia 2018 r..pdf

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A. obowiązujący do 13 czerwca 2019 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A. obowiązujący do Umów zawartych od dnia 7.05.2018 r. do 19.12.2018 r..pdf

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A. obowiązujący do Umów zawartych do dnia 6.05.2018 r. .pdf

 •  

  Umowy o prowadzenie podstawowego rachunku płatniczego, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usługi bankowości elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej dla osób fizycznych do 31.08.2018r.(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych obowiązująca do 12.07.2018r.(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych obowiązująca do 25.05.2018r.(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych obowiązująca do 24.03.2018r.(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych obowiązująca do 30.11.2017r.(.pdf)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym dla umów zawartych do dnia 01.12.2017r.(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych obowiązująca do 31.01.2017r.(.pdf)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym dla umów zawartych do dnia 04.12.2016r.(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych obowiązująca do 8.10.2016r.(.pdf)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym dla umów zawartych do dnia 31.12.2015 r. obowiązujący do 30 czerwca 2016r.(.pdf)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym dla umów zawartych od dnia 1.01.2016 r. obowiązujący do 30 czerwca 2016r.(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych obowiązująca do 04.04.2016r.(.pdf)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym obowiązujący do Umów zawieranych do dnia 10.10.2015r.(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych obowiązująca do 10.12.2015r.(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych obowiązująca do 1.12.2015r.(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych obowiązująca do 10.10.2015r.(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych obowiązująca do 30.06.2015r.(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych obowiązująca do 31.03.2015r.(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych obowiązująca do 14.12.2014r.(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych obowiązująca do 14.09.2014r.(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych obowiązująca do 28.04.2014r.(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych obowiązująca do 18.11.2013r.(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych obowiązująca do 14.10.2013r.(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych obowiązująca do 25.03.2013r.(.pdf)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A. obowiązujący do 30.06.2015r.(.pdf)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A. obowiązujący do 31.08.2013r.(.pdf)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A. obowiązujący do 25.03.2013r.(.pdf)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A. obowiązujący do 21.10.2012r.(.pdf)

 •  

  List informujący o zmianach wprowadzanych od 14 czerwca 2019 r.(.pdf)

 •  

  Szczegółowy wykaz zmian w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A.”(.pdf)

 •  

  List do Klientów o zmianie Regulaminu rachunków i Taryfy opłat i prowizji od dnia 20 grudnia 2018 r.(.pdf)

 •  

  Wykaz zmian do regulacji od 20 grudnia 2018 r.(.pdf)

Lokaty

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla umów zawartych od dnia 1 czerwca 2021 do 30.11.2021 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych obowiązujący od dnia 25.05.2018 r. do 31.08.2021 r.(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla umów zawartych od dnia 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla umów zawartych od dnia 11 marca 2021 r. do 16 maja 2021r. (.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla umów zawartych od dnia 15.12.2019 r. do 10.03.2021 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat obowiązujący od 11.04.2020(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla umów zawartych od dnia 27 września 2019 r. do 14 grudnia 2019 r.(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Umów zawartych od dnia 03.09.2019r. do 26.09.2019r.(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Umów zawartych do dnia 01.09.2019r.(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Umów zawartych do dnia 01.08.2018r.(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych obowiązująca do dnia 12.07.2018r. (.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych obowiązująca do dnia 24.05.2018r. (.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych obowiązująca do dnia 30.11.2017r.(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych obowiązująca do dnia 12.01.2017r.(.pdf)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych obowiązujący do dnia 04.12.2016r.(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych obowiązująca do 25.08.2016r.(.pdf)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych obowiązujący do 31.08.2013r.(.pdf)

Bankowość elektroniczna

 •  

  Warunki świadczenia przez Bank Pocztowy S.A. usług bankowości elektronicznej oraz usług bankowości telefonicznej obowiązujące dla umów zawieranych do 16.05.2021 r. (.pdf)

 •  

  Umowa o świadczenie usług bankowości elektronicznej obowiązująca do 19.12.2018 roku(.pdf)

 •  

  Umowa o świadczenie usług bankowości elektronicznej obowiązująca do 11.12.2015 roku(.pdf)

 •  

  Umowa o świadczenie usług bankowości elektronicznej obowiązująca do 10.10.2015 roku(.pdf)

 •  

  Umowa o świadczenie usług bankowości elektronicznej obowiązująca do 02.03.2015 roku(.pdf)

 •  

  Umowa o świadczenie usług bankowości elektronicznej obowiązująca do 15.12.2014 roku(.pdf)

 •  

  Umowa o świadczenie usług bankowości elektronicznej obowiązująca do 27.04.2014 roku(.pdf)

 •  

  Warunki świadczenia przez Bank Pocztowy S.A. usług bankowości elektronicznej obowiązujące do 19.12.2018 r.(.pdf)

 •  

  Wykaz zmian do Warunków świadczenia przez Bank Pocztowy S.A. usługi bankowości elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej od 20.12.2018 r.(pdf.)

 •  

  Warunki świadczenia przez Bank Pocztowy S.A. usług bankowości elektronicznej obowiązujące do 24.05.2018 r.(.pdf)

 •  

  Warunki świadczenia przez Bank Pocztowy S.A. usług bankowości elektronicznej
  obowiązujące do 10.12.2015 roku(.pdf)

 •  

  Warunki świadczenia przez Bank Pocztowy S.A. usług bankowości elektronicznej
  obowiązujące do 02.03.2015 roku(.pdf)

 •  

  Warunki świadczenia przez Bank Pocztowy S.A. usług bankowości elektronicznej
  obowiązujące do 15.12.2014 roku(.pdf)

 •  

  Warunki świadczenia przez Bank Pocztowy S.A. usług bankowości elektronicznej
  obowiązujące do 21.10.2012 roku(.pdf)

 •  

  Warunki świadczenia przez Bank Pocztowy S.A. usług bankowości elektronicznej
  obowiązujące do 27.04.2014 roku(.pdf)

 •  

  Regulacje w zakresie usług bankowości elektronicznej obowiązujące od 27.04.2014 roku(.pdf)

Karta do rachunku

 •  

  Wniosek/Umowa do karty płatniczej do rachunku do dnia 08.05.2022(.pdf)

 •  

  Regulamin kart debetowych dla klientów indywidualnych - obowiązujący od dnia 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin kart debetowych dla klientów indywidualnych - obowiązujący od dnia 01.06.2020 r. do 31.08.2021 r. (.pdf)

 •  

  Regulamin Programu Ubezpiecz dom z kartą - obowiązuje do 30.06.2018 roku(.pdf)

 •  

  Polityka Prywatności - obowiązuje do 21.05.2021 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin Priceless Specials od 1.08.2019 r - obowiązuje do 21.05.2021 r.(.pdf)

 •  

  Wniosek/Umowa o kartę płatniczą do rachunku od dnia 17 maja 2021 r. do 1 czerwca 2021 r. (.pdf)

 •  

  Wniosek/Umowa o kartę płatniczą do rachunku od dnia 19 kwietnia 2021 r. do 16 maja 2021r.(.pdf)

 •  

  Wniosek/Umowa o kartę płatniczą do rachunku od dnia 5 października 2020 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r.(.pdf)

 •  

  Informacja o zakończeniu obowiązywania oferty specjalnej w programieMastercard® Priceless Specials (Bezcenne® Chwile)dla kart Mastercard z logo Poczty Polskiej (dotyczy II edycji)(.pdf)

 •  

  Zasady przyznawania przez Mastercard punktów w Programie Mastercard Priceless Specials związanych z transakcjami w placówkach Poczty Polskiej S.A. dla kart Mastercard z logo Poczty Polskiej – II edycja(.pdf)

 •  

  Regulamin Promocji„Bliżej do celu”(.pdf)

 •  

  Wniosek/Umowa o kartę płatniczą do rachunku do dnia 4 października 2020 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin promocji Mastercard® Bezcenne® Chwile - 2 punkty za każde 50 zł wydane w sklepach internetowych - obowiązuje do 31 sierpnia 2020 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin wydawania i używania kart płatniczych do rachunku - obowiązuje od 27.09.2019 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin wydawania i używania kart płatniczych do rachunku - obowiązuje do 26.09.2019 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin wydawania i używania kart płatniczych do rachunku - obowiązuje do 13.09.2019 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin wydawania i używania kart płatniczych do rachunku - obowiązuje do 19.12.2018 r.(.pdf)

 •  

  Wniosek/Umowa o kartę płatniczą do rachunku do 31-05-2020 r. (.pdf)

 •  

  Regulamin Programu "Płać kartą, bo warto"(.pdf)

 •  

  Informacja o zakończeniu promocji w programie Mastercard®Bezcenne® Chwile dla kart Mastercard z logo Poczty Polskiej.(.pdf)

 •  

  Zasady przyznawania przez Mastercard Punktów w Programie Mastercard Priceless Specials związanych z transakcjami w placówkach Poczty Polskiej S.A dla kart Mastercardz logo Poczty Polskiej obowiazujące do 19.05.2020 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin Programu Zgarnij rabat na Garmina(.pdf)

 •  

  Regulamin kart debetowych dla klientów indywidualnych - obowiązujący od 14.09.2019 r. do 26.09.2019 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin Programu "Płać kartą, bo warto" II edycja(.pdf)

 •  

  Regulamin Programu "Weź kartę, bo warto"(.pdf)

 •  

  Regulamin kart debetowych dla klientów indywidualnych - obowiązujący do 13.09.2019 r.(.pdf)

 •  

  KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu „OCHRONA KARTY"(.pdf)

 •  

  Regulamin Programu „Karta z Ubezpieczeniem”(.pdf)

 •  

  OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA „Ochrona Karty”(.pdf)

 •  

  Regulamin Programu "Zabierz kartę na zakupy"(.pdf)

 •  

  List informujący o zmianach wprowadzonych od 14 czerwca 2019 r.(.pdf)

 •  

  Szczegółowy wykaz zmian w "Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A."(.pdf)

 •  

  Regulamin wydawania i używania kart płatniczych do rachunku dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A. obowiązujący do 20.12.2018 roku(pdf.)

 •  

  Regulamin wydawania i używania kart płatniczych do rachunku dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A. obowiązujący do 06.05.2018 roku(pdf.)

 •  

  Regulamin wydawania i używania kart płatniczych do rachunku dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A. obowiązujący do 03.04.2018 roku(.pdf)

 •  

  Regulamin wydawania i używania kart płatniczych do rachunku dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A. obowiązujący do 10.10.2015 roku(.pdf)

 •  

  Regulamin wydawania i używania kart płatniczych do rachunku dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A. obowiązujący do 29.06.2015 roku(.pdf)

 •  

  Regulamin wydawania i używania kart płatniczych do rachunku dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A. obowiązujący do 31.03.2014 roku(.pdf)

 •  

  Wniosek/umowa o kartę płatniczą do rachunku obowiązujący do 14.09.2014 roku(.pdf)

Karty Kredytowe

 •  

  Regulamin wydawania i używania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. obowiązujący od 1 września do 31 grudnia 2021 r.(pdf.)

 •  

  Regulamin wydawania i używania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. obowiązujący od 19 kwietnia 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin wydawania i używania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. obowiązujący od 14 września 2019 r. do 18 kwietnia 2020 r. (.pdf)

 •  

  Regulamin wydawania i używania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. obowiązujący od 20 grudnia 2018 do 13 września 2019 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin wydawania i używania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. obowiązujący od 4 kwietnia 2018 do 19 grudnia 2018 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin wydawania i używania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. obowiązujący od 1 lipca 2016 do 2 kwietnia 2016 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin wydawania i używania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. obowiązujący od 1 stycznia 2016 do 31 czerwca 2016 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin wydawania i używania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. obowiązujący od 30 czerwca 2015 do 31 grudnia 2015 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin wydawania i używania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. obowiązujący od 31 marca 2014 do 29 czerwca 2015 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin wydawania i używania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. obowiązujący od 7 października 2013 do 30 marca 2014 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin wydawania i używania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. obowiązujący od 19 lipca 2013 do 6 października 2013 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin wydawania i używania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. obowiązujący od 22 października 2012 do 18 lipca 2013 r.(.pdf)

Inne dokumenty

 •  

  Zasady realizacji przelewów natychmiastowych - od 01.12.2017r.(.pdf)

 •  

  Regulamin Promocji „BLIŻEJ DO CELU”(.pdf)

 •  

  Oświadczenie FATCA dla Klientów indywidualnych do dnia 26.09.2019r. (.pdf)

 •  

  Oświadczenie CRS do dnia 26.09.2019r.(.pdf)

 •  

  Oświadczenie FATCA dla Klientów indywidualnych do dnia 01.02.2019r.(.pdf)

 •  

  Oświadczenie CRS do dnia 01.02.2019r.(.pdf)

 •  

  Regulamin programu „Pay by Link Envelo”(pdf)

 •  

  Regulamin Programu Same Korzyści I (pdf)

 •  

  Regulamin Programu List od Mikołaja(.pdf)

 •  

  Regulamin Programu Pocztowe Korzyści do 30.06.2018r.(pdf)

 •  

  Regulamin Programu Pocztowe Korzyści dla Pocztowego Konta Aktywny Nestor obowiązujący do 30.06.2018r.(pdf)

 •  

  Regulamin Programu Ubezpiecz dom z kartą obowiązujący do 30.06.2018r.(pdf)

 •  

  Regulamin Programu Korzystnie Ubezpiecz dom z kartą obowiązujący do 30.06.2018r.(pdf)

 •  

  Regulamin Programu "Zabierz kartę na zakupy" - obowiązujący od 18.10. do 17.11.2016(.pdf)

 •  

  Regulamin Programu "Aktywujesz więcej zyskujesz"- obowiązujący od 18.10. do 17.11.2016(.pdf)

 •  

  Regulamin Programu "Zabierz kartę na zakupy" - obowiązujący od 13.09. do 12.10.2016 (.pdf)

 •  

  Regulamin Programu Aktywny Nestor obowiązujący do 15.09.2014 roku(.pdf)

 •  

  Regulamin Programu "Zabierz kartę na zakupy" - obowiązujący od 19.07 do 18.08.2016(.pdf)

 •  

  Regulamin Programu "Zabierz kartę na zakupy" - obowiązujący od 28.06. do 27.07.2016(.pdf)

 •  

  Regulamin Programu "Zabierz kartę na zakupy" - obowiązujący od 05.07. do 04.08.2016(.pdf)

 •  

  Regulamin Programu "Zabierz kartę na zakupy" - obowiązujący od 12.07. do 11.08.2016(.pdf)

 •  

  Regulamin Programu "Zabierz kartę na zakupy" - obowiązujący od 09.08. do 08.09.2016(.pdf)

 •  

  Regulamin Programu "Zabierz kartę na zakupy" - obowiązujący od 16.08. do 15.09.2016(.pdf)

 •  

  Regulamin Programu "Zabierz kartę na zakupy" - obowiązujący od 23.08. do 22.09.2016(.pdf)

 •  

  Regulamin Programu "Zabierz kartę na zakupy" - obowiązujący od 30.08. do 29.09.2016(.pdf)

 •  

  Regulamin Programu "Zabierz kartę na zakupy" - obowiązujący od 06.09. do 05.10.2016(.pdf)

 •  

  Regulamin Programu "Aktywujesz, więcej zyskujesz" - obowiązujący od 06.09. do 05.10.2016(.pdf)

 •  

  Regulamin Programu "Aktywujesz, więcej zyskujesz" - obowiązujący od 13.09. do 12.10.2016(.pdf)