Pożyczaj gotówkę z ubezpieczeniem i zapewnij sobie oraz bliskim spokojną spłatę kredytu

Jeśli myślisz o zaciągnięciu kredytu gotówkowego, ale obawiasz się o spłatę rat w chwili utraty pracy, skorzystaj
z ubezpieczenia przygotowanego specjalnie dla kredytobiorców Banku Pocztowego. Ubezpieczycielem jest polskie Agro Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, zapewniające Klientom Banku Pocztowego najlepszą opiekę ubezpieczeniową i kompleksową ochronę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, w tym śmierci osoby ubezpieczonej.

 

Ubezpieczenie
od utraty pracy lub nieszczęśliwego wypadku

 • ubezpieczenie obejmuje utratę pracy przez osobę ubezpieczoną, która nie posiada uprawnień do emerytury lub renty stałej
 • ochronę w przypadku nieszczęśliwego wypadku dla osób posiadających uprawnienia do emerytury lub renty w trakcie trwania okresu ubezpieczenia

Ubezpieczenie
na Życie dla kredytobiorców

 • obejmuje ubezpieczenie w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej
  w okresie trwania umowy kredytowej

Okres ochrony

 • okres ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy kredytu, nie wcześniej jednak, niż z dniem uruchomienia kredytu i dniem zapłaty składki i obejmuje okres kredytowania obowiązujący
  w dniu zawarcia umowy kredytu
 • okres ochrony ubezpieczeniowej jest równy okresowi, na jaki została zawarta umowa kredytu, jednak nie może być dłuższy, niż 120 miesięcy

Składka

 • składka za ubezpieczenie płatna jest miesięcznie
 • termin płatności składki oraz wysokość wskazane są we wniosku
  o zawarcie umowy ubezpieczenia

Jak zgłosić szkodę

W przypadku wystąpienia szkody objętej ubezpieczeniem, możesz powiadomić nas w dogodny dla siebie sposób. Wybrany sposób nie ma wpływu na czas przyjęcia zgłoszenia i tryb jego rozpatrzenia.

 • mailowo na adres: zgloszenie@tuwpocztowe.pl 
 • telefonicznie: 370 48 48 lub 810 00 22 88
 • listownie: Agro Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Mickiewicza 19, 26-600 Radom

Jak kupić ubezpieczenie

Zapraszamy Cię do naszej placówki. Doradzimy Ci jakie ubezpieczenie wybrać.

Ubezpieczenie kupisz:
w placówce
Znajdź placówkę
Jak to działa?

Dokumenty

 •  

  Ogólne Warunki ubezpieczenia (utrata pracy) – obowiązujące od 15.03.2022 (pdf.)

 •  

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie - obowiązujące do 14.03.2022(.pdf)

 •  

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie - obowiązujące od 27.03.2017(.pdf)

 •  

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia (utrata pracy) - obowiązujące od 27.03.2017(.pdf)

 •  

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia (utrata pracy) - obowiązujące do 26.03.2017(.pdf)

 •  

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie - obowiązujące do 26.03.2017(.pdf)

 •  

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia (utrata pracy) - obowiązujące do 28.01.2016(.pdf)

 •  

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia (utrata pracy) - obowiązujące do 08.10.2015(.pdf)

 •  

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie - obowiązujące do 28.01.2016(.pdf)

 •  

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie - obowiązujące do 08.10.2015(.pdf)

 •  

  Karta Produktu Ubezpieczenie na Życie dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A.(.pdf)

 •  

  Karta Produktu Ubezpieczenie od utraty pracy lub nieszczęśliwego wypadku dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A.(.pdf)

 •  

  Zgłoszenie roszczenia(.pdf)

 •  

  Zmiana danych osobowych(.pdf)

 •  

  Odstąpienie od Umowy(.pdf)

Spis treści