Jak działa ubezpieczenie?

Podstawowy zakres ochrony obejmuje pokrycie kosztów leczenia oraz pomocy assistance w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas podróży zagranicznej lub nieszczęśliwego wypadku podczas podróży krajowej. Ubezpieczenie zapewnia m.in.:

 • organizację i pokrycie kosztów wizyt lekarskich,
 • transport medyczny do szpitala,
 • organizację leczenia w szpitalu wraz z pokryciem kosztów badań, zabiegów i operacji (w wariancie Europa, Świat),
 • pokrycie kosztów akcji ratowniczych lub poszukiwawczych (w wariancie Europa, Świat).

Zakres ochrony

W zależności od kierunku podróży, ubezpieczenie dostępne jest w jednym z trzech wariantów, który możesz dopasować do swoich potrzeb poprzez wybór sumy ubezpieczenia oraz ubezpieczeń dodatkowych. Ochronę możesz także rozszerzyć o:

 • amatorskie uprawianie sportów lub uprawianie sportów wysokiego ryzyka – w przypadku, gdy planujesz aktywny wypoczynek;
 • zaostrzenie chorób przewlekłych – jeśli cierpisz na chorobę przewlekłą,
 • wykonywanie pracy fizycznej – jeśli wyjazd ma charakter zarobkowy.

Dodatkowe ubezpieczenia

 

Podstawowy zakres ubezpieczenia, w zależności od charakteru wyjazdu, możesz rozszerzyć o ubezpieczenia dodatkowe:

 • ubezpieczenie bagażu podróżnego,
 • ubezpieczenie sprzętu sportowego,
 • ubezpieczenie odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej,
 • ubezpieczenie assistance samochodowy,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC),
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży na czas podróży.

 

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 

 • Ochrona ubezpieczeniowa i obsługa zgłoszeń 24 godziny na dobę
 • Pokrycie kosztów leczenia za granicą do kwoty nawet 500 tys. zł
 • Szeroki zakres usług assistance
 • Ochrona w następstwie aktów terroru
 • Infolinia w języku polskim
 • Możliwość rozszerzenia podstawowego zakresu ochrony o szeroką gamę dodatkowych ubezpieczeń

 

Decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia proszę podjąć po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, przede wszystkim z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, w których znajdują się szczegółowe informacje o ubezpieczeniu.

Jak kupić ubezpieczenie

Zapraszamy Cię do naszej placówki. Doradzimy Ci jakie ubezpieczenie wybrać.

Ubezpieczenie kupisz:
w placówce
Znajdź placówkę
Jak to działa?

Spis treści

 

Jak zgłosić szkodę

 

Zajście zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochrona ubezpieczeniowa należy zgłaszać do Centrum Alarmowego czynnego 24h pod nr (+48) 22 483 39 75

 

Szkody z tytułu ubezpieczenia mienia od kradzieży na czas podróż należy zgłaszać pod nr (+48) 48 370 48 48 czynny w dni powszednie w godz. 8:00 -18:00.

 

Zgłoszenie wraz z niezbędnymi dokumentami można przesłać na adres Centrum Alarmowego:

Europ Assistance Polska, Zespół  Likwidacji Szkód, ul.Wołoska 5, budynek Taurus, 02-675 Warszawa, tel. 22 205 50 19, mail: refundacje@europe-assistance.pl

 

Jak zgłosić reklamację

 

Skargi i reklamacje mogą być zgłaszane:

 • w formie pisemnej – na adres : Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa
 • ustnie – telefonicznie pod nr 48 370 48 48 lub osobiście w jednostce Towarzystwa
 • z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na adres poczta@ubezpieczeniapocztowe.pl
 • z wykorzystaniem formularza na stronie www.ubezpieczeniapocztowe.pl

Dokumenty

 •  

  Ogólne warunki ubezpieczenia od 01.10.2020 r. (.pdf)

 •  

  Ogólne warunki ubezpieczenia od 01.07.2019 r. do 30.09.2020 r.(.pdf)

 •  

  Ogólne warunki ubezpieczenia do 31.06.2019 r.(.pdf)

 •  

  Karta produktu(.pdf)