Atrakcyjny pakiet ubezpieczeń dedykowany Klientom Banku Pocztowego, zapewniający kredytobiorcy ochronę na wypadek zdarzeń uniemożliwiających spłatę rak kredytu. Umożliwia spłatę rat kredytu w przypadku utraty pracy lub poważnego zachorowania, całkowitej niezdolności do pracy, a także śmierci kredytobiorcy.

Ubezpieczenie na życie oraz Trwałej i całkowitej niezdolności do pracy

 • W razie Twojej śmierci, lub orzeczenia o trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, Twoi bliscy otrzymają środki na spłatę kredytu, o wartości kwoty kredytu pozostającej do spłaty i odsetek oraz dodatkowych opłat  i prowizji.
 • Maksymalna kwota świadczenia – 2.000.000 zł w przypadku zgonu i 500.000 zł w przypadku Trwałej i całkowitej niezdolności do pracy.

Utrata pracy

 • W przypadku utraty pracy – źródła dochodów pomożemy Ci w spłacie 6 rat kredytu przydających w trakcie jednego zdarzenia i maksymalnie 24 rat kredytu w całym okresie ubezpieczenia.
 • Chronimy Cię w przypadku, gdy utrata źródła dochodów nastąpi wskutek rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę, kontraktu menadżerskiego oraz w przypadku wyrejestrowania działalności gospodarczej spowodowanego przyczynami ekonomicznymi.

Poważne zachorowanie

 • Dla osób nie podlegających ochronie z tytułu Utraty pracy.
 • Jeśli zachorujesz na którąś z chorób: nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek lub będziesz miał operację pomostowania naczyń wieńcowych lub przeszczep narządu możliwe będzie pokrycie 6 rat kredytu (nie więcej niż 8.300 zł na jedną ratę).

Pobyt w szpitalu w skutek nieszczęśliwego wypadku

 • Jeśli zostało wypłacone świadczenie z tytułu Poważnego zachowania, to nadal podlegasz ubezpieczeniu w zakresie : pobyt w szpitalu w skutek nieszczęśliwego wypadku.
 • W przypadku, gdy ulegniesz wypadkowi i konieczne będzie leczenie szpitalne przysługuje Ci wypłata w wysokości 12 rat kredytu w ciągu 36-miesięcznego okresu ochrony ubezpieczeniowej.

Spis treści

Jak zgłosić szkodę

W przypadku wystąpienia szkody objętej ubezpieczeniem należy przesłać wypełniony Formularz zgłoszenia roszczenia na adres: roszczenia@cardif.pl

Jak złożyć reklamację

Reklamacja może być złożona

 • w formie pisemnej – osobiście, w siedzibie Ubezpieczyciela przy pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa, przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),
 • ustnie - telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce Ubezpieczyciela obsługującej klientów, o której mowa w pkt a),
 • e-mailem pod adresem: reklamacje@cardif.pl lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.cardif.pl.

Jak kupić ubezpieczenie

Zapraszamy Cię do naszej placówki. Doradzimy Ci jakie ubezpieczenie wybrać.

Ubezpieczenie kupisz:
w placówce
Znajdź placówkę
Jak to działa?

Dokumenty

 •  

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia (.pdf)

 •  

  Karta produktu(.pdf)

 •  

  Formularz zgłoszenia roszczenia(.pdf)