Ubezpieczenie karty do konta

Warunki ochrony "UbezpieczeniaOchrona Karty" zostały przygotowane specjalnie dla naszych Klientów, dzięki temu stanowią gwarancję szerokiego zakresu ochrony ubezpieczeniowej. 

 

 

Dla kogo?

Możesz przystąpić do ubezpieczenia jeśli posiadasz kartę Banku Pocztowego z logo Poczty Polskiej wydaną do Bliskiego Konta Pocztowego lub Pocztowego Konta Bez Ograniczeń.

Co obejmuje ubezpieczenie? 

Towarzystwo udziela Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie szkód powstałych wskutek:

 1. nieuprawnionego użycia karty utraconej w wyniku kradzieży, kradzieży z włamaniem lub rabunku;
 2. utraty gotówki pobranej z bankomatu albo terminala POS wskutek rabunku;
 3. utraty dokumentów wskutek kradzieży, kradzieży z włamaniem lub rabunku.

Twoje świadczenia i przywileje 

Ochroną ubezpieczenia objęte są szkody powstałe wskutek:

 • nieuprawnionego użycia karty utraconej w wyniku kradzieży, kradzieży z włamaniem lub rabunku – do 150 euro (na każde zdarzenie);
 • utraty gotówki pobranej z bankomatu albo terminala POS wskutek rabunku - do 1000 zł (w rocznym okresie odpowiedzialności);
 • utraty dokumentów wskutek kradzieży, kradzieży z włamaniem lub rabunku – do 300 zł (w rocznym okresie odpowiedzialności).

Składka

W okresie promocji tj 1.10.2017 do 31.12.2017r Klient nie ponosi kosztu składki.
Po okresie promocyjnym składka za ubezpieczenie wynosi 1zł.

Spis treści

Jak zgłosić szkodę?

Zajście zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową można zgłosić:

Jak kupić ubezpieczenie

Zapraszamy Cię do naszej placówki. Doradzimy Ci jakie ubezpieczenie wybrać.

Ubezpieczenie kupisz:
w placówce
Znajdź placówkę
Jak to działa?

Dokumenty

 •  

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia do kart debetowych(.pdf)

 •  

  Karta produktu(.pdf)

 •  

  Regulamin Programu Karta z ubezpieczeniem(.pdf)