Odłóż spłatę Kredytu Gotówkowego

Wniosek o odroczenie rat kapitałowych kredytu gotówkowego należ złożyć na 5 dni przed terminiem zapadalności raty. Przygotuj numery umów kredytowych, których ma dotyczyć odroczenie spłaty, zaloguj się do Pocztowy24, przejdź do zakładki Oferta, następnie wypełnij i wyślij dostępny tam wniosek online. Wniosek dostępny jest także w bankowości EnveloBank w zakładce Market.

Odłóż spłatę Kredytu Hipotecznego

 

Aby odroczyć spłatę rat kapitałowych kredytu hipotecznego, przygotuj numer umowy kredytowej, zaloguj się do Pocztowy24 przejdź do zakładki Oferta, następnie wypełnij i wyślij dostępny tam wniosek online. Wniosek dostępny jest także w bankowości EnveloBank w zakładce Market. Wniosek o odroczenie rat kapitałowych kredytu hipotecznego należ złożyć na 5 dni przed terminiem zapadalności raty

Zawieszenia rat kredytu gotówkowego i hipotecznego możesz także dokonać za pośrednictwem naszej Infolinii.