20
LIS 2020
Zmiana " Regulamin prowadzenia rachunków bankowych oraz wydawania i używania kart płatniczych biznes dla klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A
Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2021 roku Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w „Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych oraz wydawania i używania kart płatniczych Biznes dla klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A.” (zwany dalej „Regulaminem”), polegające na:
Zobacz więcej
03
LIS 2020
Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm
Prosimy o dostarczenie do Banku dokumentów rejestrowych firmy (pełny odpis z KRS lub zaświadczenie z CEiDG wraz z historią zmian) najpóźniej do dnia 31.12.2020r.  Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie obowiązkiem zwrotu subwencji
Zobacz więcej
28
PAŹ 2020
Nowy sposób autoryzacji transakcji przy użyciu kart w internecie
W związku z wymogami PSD2, dokonaliśmy zmian w sposobie potwierdzania transakcji przy użyciu kart w internecie. Zmieniona Usługa 3D Secure do potwierdzania transakcji wymaga dostępu do bankowości. Prosimy, upewnij się czy masz aktywną bankowość (Pocztowy24 lub EnveloBank Online i Mobile), aby móc bez przeszkód autoryzować transakcje.
Zobacz więcej
24
LIP 2020
Tarcza Finansowa PFR
Przypominamy, że 31 lipca 2020r. był ostatnim dniem składania wniosków o przyznanie subwencji finansowej w ramach Programu "Tarcza Finansowa PFR".

Jednocześnie informujemy, że możliwość złożenia odwołania obowiązuje przez okres 2 miesięcy licząc od dnia złożenia pierwotnego wniosku, nie później niż do 30 września 2020r.
Zobacz więcej
13
LIP 2020
Wpłaty on-line
Informujemy, że wpłaty on-line dokonywane w dni robocze w sieci placówek własnych Banku Pocztowego S.A. oraz Poczty Polskiej S.A. (Urzędy Pocztowe oraz Filie Urzędów Pocztowych) są księgowane na rachunkach klientów w czasie rzeczywistym.
Zobacz więcej
23
CZE 2020
Zmiany w Taryfie opłat i prowizji od 3 sierpnia 2020 r.
Informujemy, że z dniem 3 sierpnia 2020 roku Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w „Taryfie opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla klientów instytucjonalnych”
Zobacz więcej
08
CZE 2020
Jednolite zasady oferowania narzędzi pomocowych w związku z pandemią koronawirusa COVID – 19
Informujemy, iż od 08 czerwca br. Bank Pocztowy S.A. wprowadza jednolite zasady oferowania narzędzi pomocowych, zgodnie z moratorium pozaustawowym w rozumieniu wytycznych EBA (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), dotyczących ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, które banki stosują w związku z kryzysem wywołanym COVID-19. 
Zobacz więcej
04
CZE 2020
Od dnia 8 czerwca 2020 roku zmiany w tabeli oprocentowania rachunków i lokat dla Klientów instytucjonalnych
Informujemy, że od dnia 8 czerwca 2020 roku uległa zmianie „Tabela oprocentowania rachunków i lokat bankowych dla Klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A.”. 
Zobacz więcej
01
CZE 2020
Nowości w bankowości elektronicznej dla Klientów Instytucjonalnych
Od 30 maja 2020 r. przygotowaliśmy dla Państwa szereg zmian mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz wygodniejsze korzystanie z bankowości...
Zobacz więcej
01
CZE 2020
Jednolite zasady oferowania narzędzi pomocowych przez banki
Stanowisko banków wypracowane pod patronatem Związku Banków Polskich w związku ze stanem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, dotyczące jednolitych zasad oferowania narzędzi pomocowych przez banki.
Zobacz więcej