Wspomagamy rozwój firm

Kredyt na sfinansowanie nowych, odtworzenie wyeksploatowanych bądź modernizację istniejących środków trwałych w przedsiębiorstwie.

Korzystny rozwój

 • doskonały sposób na dofinansowanie inwestycji w firmie
 • pozwala na częściowe sfinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych
 • długi okres kredytowania oraz karencja w spłacie kapitału sprawiają, że koszty inwestycji rozłożone są w dłuższym czasie
 • część ryzyka inwestycyjnego spoczywa na Banku
 • możliwość refinansowania poniesionych wydatków inwestycyjnych
 • wypłata kredytu jednorazowo lub w transzach
 • dogodne warunki spłaty
 • indywidualnie negocjowane warunki zabezpieczenia

Parametry kredytu

 • kredyt udzielany jest w PLN, USD, EUR, CHF
 • do 80% wartości netto inwestycji
 • do 100% aktualnego zadłużenia kredytowego – w przypadku spłaty zadłużenia zaciągniętego w innym banku na cele inwestycyjne
 • oprocentowanie zmienne oparte o stawki rynkowe powiększone o marżę Banku
 • okres kredytowania do 180 miesięcy liczony od dnia zawarcia umowy
 • szczegółowe warunki dotyczące kredytowania są każdorazowo ustalane indywidualnie
 • zabezpieczenia są negocjowane indywidualnie
  mogą to być w szczególności:
  • zabezpieczenia rzeczowe na środkach trwałych (hipoteka na nieruchomości, zastaw na maszynach i urządzeniach)
  • zabezpieczenia osobiste (gwarancje, weksle, poręczenia)
  • inne, zaakceptowane przez Bank

Jak otrzymać kredyt

Złóż wniosek o kontakt z naszym doradcą lub odwiedź placówkę Banku Pocztowego. Przeprowadzimy symulację kredytową i dowiesz się jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku.

Zapytaj o kredyt inwestycyjny:

przez doradcę

Znajdź doradcę

przez internet

Złóż wniosek

w placówce

Znajdź placówkę
Jak to działa?

Tabele i dokumenty

 •  

  Tabela opłat i prowizji(.www)

 •  

  Tabela oprocentowania(.www)

 •  

  Wykaz dokumentów kredytowych(.pdf)

Spis treści