Przeprowadź remont z atrakcyjnym kredytem

Wspieramy działalność wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych nie tylko w obszarze rachunków firmowych, produktów rozliczeniowych i obsługi gotówkowej, ale także w obszarze udzielania kredytów związanych z ich działalnością. Z kredytem remontowo-budowlanym możesz finansować przedsięwzięcia remontowe i budowlane w celu modernizacji lub odnowienia infrastruktury technicznej w zasobach mieszkaniowych w części wspólnej.

Cele kredytu

 • prace zabezpieczające budynki przed degradacją, między innymi: naprawa dachów, usuwanie pęknięć budynków, wzmocnienia lub wymiana elementów konstrukcyjnych budynków, remont izolacji ścian fundamentowych
 • remonty instalacji gazowych, elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych
 • budowa kanalizacji sanitarnej w budynkach i przyłączy do sieci kanalizacyjnej
 • remont elewacji i balkonów
 • remont klatek schodowych
 • inne związane z remontem lub modernizacją nieruchomości wspólnej

Dlaczego warto

 • karencja w spłacie kapitału pozwala na rozłożenie kosztów inwestycji w dłuższym horyzoncie czasu
 • refinansowanie poniesionych wydatków remontowych i budowlanych
 • kredyt może być przeznaczony na spłatę zaciągniętego kredytu w innym banku na cele remontowo-budowlane
 • dogodny okres kredytowania i warunki spłaty
 • indywidualnie negocjowane warunki zabezpieczenia

Parametry kredytu

 • kredyt udzielany jest w zł
 • minimalna kwota kredytu wynosi 10 000 PLN
 • okres kredytowania do 240 miesięcy od daty zawarcia umowy
 • oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawki rynkowe powiększone o marżę Banku
 • szczegółowe warunki dotyczące kredytowania oraz zabezpieczenia są ustalane indywidualnie
 • rodzaje zabezpieczeń
  • Oświadczenie o poddaniu się egzekucji
  • Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem funduszu remontowego wraz z cesją wierzytelności z tytułu wpłat na ten fundusz
  • Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem funduszu eksploatacyjnego wraz z cesją wierzytelności z tytułu wpłat na ten fundusz
  • Pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem/-ami funduszu remontowego i funduszu eksploatacyjnego w innym banku, wraz
   z cesją wierzytelności z tytułu wpłat na te fundusze
  • Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej części wspólnej nieruchomości (ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych), wznawiana do czasu spłaty kredytu
  • inne, zaakceptowane przez Bank
kredyt z premią

Szukasz innych rozwiązań? Sprawdź kredyt z premią BGK 

Kredyt z premią Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczony jest na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych lub remontowych przez firmy z branży mieszkalnictwa. Wysokość premii termomodernizacyjnej oraz premii remontowej wynosi 20% wykorzystanego kredytu.

Czytaj więcejna temat: Szukasz innych rozwiązań? Sprawdź kredyt z premią BGK 

Spis treści

Jak otrzymać kredyt

Złóż wniosek o kontakt z naszym doradcą lub odwiedź placówkę Banku. Podczas rozmowy z naszym doradcą przeprowadzisz symulację kredytową i dowiesz się jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku. 
Do wniosku przez internet należy dołączyć uzupełnioną tabelę dla Wspólnot Mieszkaniowych lub tabelę dla Spółdzielni Mieszkaniowych

Zapytaj o kredyt remontowo-budowlany:

przez doradcę

Znajdź doradcę

przez telefon

52 3499 499 Użyj numeru telefonu

w placówce

Znajdź placówkę
Jak to działa?

Tabele i dokumenty

 •  

  Wykaz dokumentów kredytowych dla wspólnot mieszkaniowych(.pdf)

 •  

  Wykaz dokumentów kredytowych dla spółdzielni mieszkaniowych(.pdf)

 •  

  Taryfa prowizji i opłat(.www)

 •  

  Tabela wspólnoty mieszkaniowej(.xls)

 •  

  Tabela spółdzielni mieszkaniowej(.xls)

 •  

  Tabela oprocentowania(.www)