Pocztowy Collect – prosta identyfikacja masowych płatności

 •  

  usługa ta pozwoli Twojej firmie usprawnić księgowanie wpłat od kontrahentów, którymi są osoby fizyczne bądź prawne.

 •  

  Pocztowy Collect przeznaczony jest do obsługi wpłat z tytułu abonamentu, czynszu, opłat za media, faktur za systematyczne dostawy.

 •  

  Identyfikacja masowych płatności znajduje zastosowanie w instytucjach różnej wielkości – od największych operatorów telekomunikacyjnych, przez spółki komunalne, hurtownie po wspólnoty mieszkaniowe.

 •  

  Pocztowy Collect wykorzystuje tzw. rachunki wirtualne, które Klient generuje w oparciu o przyznany identyfikator

 •  

  każdy kontrahent Klienta (np. Abonent sieci komórkowej, lokator) otrzymuje od Klienta "własny" numer rachunku wirtualnego, na który ma wpłacać (abonament, czynsz).

Jakie daje korzyści

 •  

  szybka i pewna informacja o płatnościach

 •  

  brak konieczności pracochłonnego, ręcznego księgowania

 •  

  redukcja kosztów administracyjnych, oszczędność czasu i pracy kadr

 •  

  możliwość wygodnego monitoringu należności

 •  

  sprawne rozpatrywanie reklamacji

 •  

  elektroniczne przetwarzanie transakcji – dostosowanie formatu plików zawierających informacje
  o transakcjach do wymogów systemu finansowo-księgowego Klienta

 •  

  dostęp do przeglądarki służącej do wyszukiwania, grupowania, raportowania, wizualizacji dokumentów rozliczeniowych (narzędzie zawiera także aktualną bazę teleadresową urzędów pocztowych, niezbędną przy wyjaśnianiu reklamacji)

Wpłaty otwarte – wpłaty w placówkach
Poczty i Banku

 •  

  Wpłaty Otwarte są usługą realizowaną wspólnie z Pocztą Polską,

 •  

  usługa umożliwia dokonywanie wpłat gotówkowych w sieci placówek Poczty Polskiej i Banku na rachunki Klienta, na atrakcyjnych warunkach cenowych.

 •  

  istnieje możliwość zastosowania podziału opłaty na część uiszczaną przez wpłacających oraz pokrywaną przez Klienta.

Jakie daje korzyści

 •  

  sprawna obsługa wpłat w największej w kraju sieci placówek kasowych Poczty

 •  

  elektroniczne rejestrowanie wpłat

 •  

  rzetelność operacji, terminowość i szybkość rozliczeń

 •  

  oszczędność kosztów własnych przyjmowania i identyfikacji wpłat

 •  

  kompleksowa obsługa - od przyjęcia gotówki, poprzez identyfikację danych o płatności,
  aż do przekazania ich na rachunki bankowe

 •  

  możliwość wpłat na rachunki bieżące, pomocnicze i wirtualne, udostępnione poprzez usługę Pocztowy Collect

Wpłaty zamknięte – bezpieczne wpłaty w placówkach Poczty i Banku

 •  

  Wpłaty zamknięte są usługą realizowaną wspólnie z Pocztą Polską,

 •  

  polegają na obsłudze kasowej, umożliwiającej przyjmowanie wpłat gotówkowych Klientów w formie zamkniętej  (w tzw. bezpiecznych kopertach) uporządkowanej lub nieuporządkowanej.

 •  

  sam wybierasz formę wpłaty gotówki

 •  

  możesz też skorzystać z usług dodatkowych takich, jak przygotowywanie zasiłków gotówkowych dla Klienta, dostarczanie i odbiór gotówki w placówkach Poczty i Banku

Jakie daje korzyści

 •  

  sprawna obsługa bezpiecznych wpłat w największej w kraju sieci placówek kasowych Poczty

 •  

  elektroniczne rejestrowanie wpłat

 •  

  rzetelność operacji, terminowość i szybkość rozliczeń

 •  

  oszczędność kosztów własnych przyjmowania i identyfikacji wpłat

 •  

  kompleksowa obsługa - od przyjęcia gotówki, poprzez identyfikację danych o płatności, aż do przekazania ich na rachunki bankowe

Pocztowy Przelew Zbiorczy – szybka realizacja dużej ilości przelewów

 •  

  Pocztowy Przelew Zbiorczy pozwala na realizację przez Bank dużej ilości przelewów kierowanych na rachunki złotowe w kraju, które Klient przekaże w pliku.

 •  

  standardowo Bank realizuje przelewy w tym samym dniu roboczym, w którym odebrał prawidłowy plik oraz został zasilony odpowiedni rachunek lub we wskazanym przez Klienta innym dniu roboczym.

Jakie daje korzyści

 •  

  obniżenie kosztów obsługi bankowej

 •  

  redukcja kosztów administracyjnych

 •  

  oszczędność czasu i pracy kadry

 •  

  wymiana danych z Bankiem bezpieczną drogą elektroniczną

 •  

  obsługa w ramach posiadanego w Banku rachunku bieżącego lub konta technicznego otwartego dla realizacji usługi

Transfer z zagranicy – masowy transfer pieniędzy
z zagranicy

 •  

  to kompleksowa obsługa zleceń płatniczych z zagranicy

 •  

  płatności mogą być kierowane na rachunki bankowe w dowolnym banku krajowym lub kierowane
  do wypłat gotówkowych realizowanych w placówkach Poczty Polskiej lub Banku Pocztowego.

Jakie daje korzyści

 •  

  obsługa walutowa zbiorczych zasileń wpływających na rachunek

 •  

  obsługa masowych przelewów na złotówkowe rachunki bankowe

 •  

  indywidualny dobór usług i produktów dedykowanych efektywnym transferom pieniężnym

 •  

  wsparcie technologiczne Banku gwarantujące uzyskanie odpowiednich parametrów realizacji transferów

 •  

  możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć marketingowych

 •  

  zdalny dostęp do rachunku

 •  

  obsługa realizacji wypłat złotówkowych w największej w kraju sieci placówek kasowych Poczty
  oraz w placówkach Banku

Spis treści

Giro Płatność – wypłaty gotówkowe

 •  

  Giro Płatność umożliwia wygodną wypłatę gotówki w PLN osobom wskazanym przez Klienta Banku
  w placówkach Poczty oraz Banku Pocztowego na terenie całego kraju

 •  

  mogą to być wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych, odszkodowań, pożyczek i kredytów, przekazów pieniężnych z zagranicy, pensji

 •  

  wystarczy, że osoba upoważniona do odbioru środków okaże dowód osobisty oraz formularz wypłaty Giro Płatność lub przekaże szczegóły transakcji

Jakie dają korzyści

 •  

  obsługa w ramach posiadanego w Banku rachunku bieżącego 

 •  

  wymiana danych z Bankiem bezpieczną drogą elektroniczną

 •  

  skrócenie czasu dostarczenia środków pieniężnych beneficjentowi

 •  

  zmniejszenie pracochłonności przy przygotowaniu wypłat do dystrybucji

 •  

  obniżenie kosztów związanych z dystrybucją wypłat

 •  

  możliwość dokonania wypłaty w największej w kraju sieci placówek kasowych Poczty oraz placówkach Banku

Jak wnioskować

Wypełnij wniosek. Oddzwonimy do Ciebie, by umówić spotkanie, podczas którego nasz doradca zaproponuje najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy. O ofertę dla firm możesz także pytać w placówkach Banku lub kontaktując się bezpośrednio z naszym Specjalistą ds. produktów rozliczeniowych.

Skontaktuj się z nami:

przez internet

Złóż wniosek

w placówce

Znajdź placówkę

bezpośrednio z Menadżerem ds. Klientów Kluczowych

 

Katarzyna Kucik: 724 662 750, e-mail: k.kucik@pocztowy.pl

 

 

bezpośrednio z Menadżerem ds. Klientów Rozliczeniowych

 

Marzena Kur: 519 045 282, e-mail: m.kur@pocztowy.pl

Jak to działa?

Transfer pieniężny MoneyGram

Bezpieczne międzynarodowe przekazy pieniężne odbierzesz szybko na każdej Poczcie

oraz w placówkach Banku Pocztowego.

Czytaj więcejna temat: Transfer pieniężny MoneyGram

Tabele i dokumenty

 •  

  Tabela opłat i prowizji(.www)

 •  

  Wykaz dokumentów do otwarcia rachunku(.www)

 •  

  Placówki Banku obsługujące usługę Giro Płatność(.pdf)

 •  

  Placówki Poczty obsługujące usługę Giro Płatność (.pdf)

 •  

  Druk Wypłaty Giro Płatność(.pdf)