Administrator usług IT 

Miejsce pracy:
Bydgoszcz, Łódź

 

U nas da się!

 • samodzielnie realizować innowacyjne projekty,
 • współtworzyć polską bankowość,
 • budować rynkowe doświadczenie,
 • zachować równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym,
 • mieć stabilne warunki zatrudnienia,
 • wykorzystywać własną inicjatywę,
 • korzystać z bogatego pakietu benefitów (Pakiet Lux Med, Karta MultiSport, Program MultiBenefit, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Ubezpieczenia grupowe, Pracowniczy Program Emerytalny).

 

Będziesz odpowiedzialny za:

 • administracje i zarządzanie aplikacjami webowymi Banku (serwery aplikacji Apache, Jboss, Tomcat, Apache SMX),
 • utrzymanie wysokiej dostępności i wydajności powierzonych systemów aplikacyjnych,
 • monitorowanie wydajności i pojemności,
 • wdrożenia nowych wersji aplikacji,
 • instalacje aplikacji biznesowych w środowisku Linux,
 • nadzór nad sprawnością eksploatacyjną administrowanych systemów, analiza błędów,
 • współpraca z dostawcami w zakresie administrowanych systemów,
 • wsparcie dla użytkowników systemów informatycznych na II linii,
 • aktywny udział w projektach rozwojowych realizowanych przez Bank.

Zainteresowani jesteśmy osobą, która posiada:

 • posiada wykształcenie wyższe o profilu informatycznym, elektronicznym lub pokrewnym,
 • ma min. 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • zna system operacyjny Linux i rozwiązania Open Source,
 • ma doświadczenie w instalacji, eksploatacji aplikacji w środowisku Linux,
 • posiada podstawową znajomość relacyjnych baz danych SQL,
 • zna/ ma doświadczenie w administrowaniu aplikacjami internetowymi.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następujące oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

„Oświadczam, że podczas procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Bank Pocztowy S.A., na stanowisko Administrator  przekazałem/łam Bankowi, działającemu jako pracodawca informacje dotyczące mojego wykształcenia, oraz doświadczenia zawodowego, które zgodne są ze stanem faktycznym i znajdują potwierdzenie w posiadanych przeze mnie dokumentach. Nadto oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że w przypadku ujawnienia braku zgodności danych osobowych podanych przeze mnie w procesie rekrutacyjnym z przedłożonymi dokumentami potwierdzającymi wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, Bank Pocztowy S.A. zastrzega prawo uchylenia się od skutków swojego ewentualnego oświadczenia woli co do zawarcia umowy o pracę, jako złożonego pod wpływem błędu wywołanego przez kandydata, poprzez złożenie przez niego fałszywych informacji, tj. zgodnie z art 84 kc w związku z art. 300 kp."

Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

 

 

 Powrót do listy ogłoszeń