Administrator usług IT 

Miejsce pracy:
Bydgoszcz, Łódź

 

U nas da się!

 • samodzielnie realizować innowacyjne projekty,
 • współtworzyć polską bankowość,
 • budować rynkowe doświadczenie,
 • zachować równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym,
 • mieć stabilne warunki zatrudnienia,
 • wykorzystywać własną inicjatywę,
 • korzystać z bogatego pakietu benefitów (Pakiet Lux Med, Karta MultiSport, Program MultiBenefit, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Ubezpieczenia grupowe, Pracowniczy Program Emerytalny).

 

Będziesz odpowiedzialny za:

 • administracje i zarządzanie aplikacjami webowymi Banku (serwery aplikacji Apache, Jboss, Tomcat, Apache SMX),
 • utrzymanie wysokiej dostępności i wydajności powierzonych systemów aplikacyjnych,
 • monitorowanie wydajności i pojemności,
 • wdrożenia nowych wersji aplikacji,
 • instalacje aplikacji biznesowych w środowisku Linux,
 • nadzór nad sprawnością eksploatacyjną administrowanych systemów, analiza błędów,
 • współpraca z dostawcami w zakresie administrowanych systemów,
 • wsparcie dla użytkowników systemów informatycznych na II linii,
 • aktywny udział w projektach rozwojowych realizowanych przez Bank.

Zainteresowani jesteśmy osobą, która posiada:

 • posiada wykształcenie wyższe o profilu informatycznym, elektronicznym lub pokrewnym,
 • ma min. 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • zna system operacyjny Linux i rozwiązania Open Source,
 • ma doświadczenie w instalacji, eksploatacji aplikacji w środowisku Linux,
 • posiada podstawową znajomość relacyjnych baz danych SQL,
 • zna/ ma doświadczenie w administrowaniu aplikacjami internetowymi.

Administrator usług IT - narzędzia IT

Miejsce pracy: Łódź

Twoimi głównymi zadaniami będzie:

 

 • administracja i zarządzanie usługami Banku funkcjonujących na potrzeby wewnętrznych narzędzi IT na serwerach Linux,
 • utrzymanie wysokiej dostępności i wydajności powierzonych systemów,
 • automatyzacja funkcjonowania narzędzi IT wykorzystywanych przez zespoły DevOps,
 • monitorowanie wydajności i pojemności systemów,
 • nadzór nad sprawnością eksploatacyjną administrowanych systemów,
 • analiza i rozwiązywanie incydentów,
 • wsparcie dla użytkowników systemów informatycznych na II linii.

 

Zapraszamy do naszego zespołu, jeśli:

 

 • posiadasz wykształcenie wyższe o profilu informatycznym, elektronicznym lub pokrewnym,
 • posiadasz umiejętność administracji środowiskiem opartym o Linux,
 • posiadasz doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znasz narzędzia automatyzacji (np.: Jenkins, Ansbile) oraz narzędzia monitorowania (np.: Zabbix),
 • posiadasz podstawową znajomość relacyjnych baz danych,
 • potrafisz pracować w zespole,
 • posiadasz inicjatywę i samodzielność w działaniu,
 • potrafisz dobrze zorganizować pracę własną,
 • masz otwartą głowę, szybko się uczysz i lubisz poznawać nowe technologie informatyczne,
 • znasz język angielski w zakresie umożliwiającym komunikację w zakresie zagadnień technicznych.

 

Mile widziane są również:

 

 • znajomość języków skryptowych (bash, PowerShell, Python itd.),
 • znajomość narzędzi do zarządzania logami np.: Graylog,
 • umiejętność pracy z bazami danych (znajomość SQL),
 • znajomość narzędzi kontroli wersji np.: SVN, Git.

 

Wybranym Kandydatom oferujemy:

 

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • funkcjonowanie w organizacji IT w modelu DevOps w Wydziale Narzędzi IT,
 • ciekawe środowisko pracy w dynamicznie rozwijającej się instytucji,
 • pakiet benefitów (Pakiet LuxMed, Karta MultiSport, Program MultiBenefit, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Ubezpieczenie Grupowe, Pracowniczy Program Emerytalny).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następujące oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17 podanych przeze mnie danych osobowych w celach rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo wglądu do tych danych oraz do ich przetwarzania.”

Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

Przesyłając niniejsze zgłoszenie przyjmuje Pani/Pan do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”):
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (85-959), przy ul. Jagiellońskiej 17 (dalej: „Bank”).
2.    Kontakt. Może Pani/Pan skontaktować się z Bankiem za pomocą:
a.    poczty tradycyjnej – kierując list na adres: ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz,
b.    poczty elektronicznej – kierując e-mail na adres: rekrutacja@pocztowy.pl,
c.   Infolinii Banku pod numerem tel. 801 100 500 (dla połączeń z krajowych telefonów stacjonarnych; opłata za połączenie jak za 1 impuls w rozmowie lokalnej) lub 52 34 99 499 (dla połączeń z telefonów komórkowych oraz z telefonów stacjonarnych krajowych i zagranicznych; opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora. Opłaty naliczane są od momentu nadania komunikatu: „Witamy w Banku Pocztowym …”);
d.    formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.pocztowy.pl/kontakt,
3.    IOD. W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą:
a.    poczty tradycyjnej – kierując list na adres: ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”,
b.    poczty elektronicznej – kierując e-mail na adres: rekrutacja@pocztowy.pl, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
4.   Cele i podstawy przetwarzania. Bank będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego – podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku są art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przepisy Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes Banku, jakim jest potrzeba zapewnienia odpowiedniego poziomu zatrudnienia pracowników Banku. Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
5.    Okres przechowywania danych. Bank będzie przechowywać Pani/Pana dane w celach rekrutacyjnych do momentu zakończenia bieżącego procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości, Bank będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody lub do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym wyraził/a Pani/Pan zgodę na takie przetwarzanie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach ,chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ew. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6.   Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione agencjom pośrednictwa pracy lub podmiotom współpracującym z Bankiem w zakresie dostarczania Bankowi usług, bez których prowadzenie procesów rekrutacyjnych byłoby utrudnione (np. podmioty dostarczające infrastrukturę informatyczną, firmy audytorskie, kancelarie prawne).
7.    Prawa osób, których dane dotyczą. Przysługuje Pani/Panu:
a.    prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
b.    prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
c.    prawo do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
d.    prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, wyrażonej na potrzeby przyszłych rekrutacji – o ile została ona wyrażona;
e.    prawo do przenoszenia danych;  
f.    prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.   W celu realizacji Pani/Pana praw, może Pani/Pan skontaktować się z Bankiem lub Inspektorem Ochrony Danych na podane w pkt.  2 i 3 adresy do korespondencji.
9.    Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie danych ma charakter dobrowolny lecz jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji.

Jeśli jest Pani/Pan zainteresowany/a udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Banku, prosimy o dopisanie w treści Pana/Pani aplikacji klauzuli zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w tych celach w przyszłości, np. o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Pocztowy S.A. moich danych osobowych podanych w niniejszej aplikacji do celów rekrutacyjnych także w przyszłości przyjmując jednocześnie do wiadomości, że przedmiotowa zgoda może być odwołana w każdym czasie”.

 

 

 Powrót do listy ogłoszeń