Inspektor w Wydziale Analiz Biznesowych

 Miejsce pracy: Warszawa

 

U nas da się!

 • samodzielnie realizować innowacyjne projekty,
 • współtworzyć polską bankowość,
 • budować rynkowe doświadczenie,
 • zachować równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym,
 • mieć stabilne warunki zatrudnienia,
 • wykorzystywać własną inicjatywę,
 • korzystać z bogatego pakietu benefitów (Pakiet Lux Med, Karta MultiSport, Program MultiBenefit, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Ubezpieczenia grupowe, Pracowniczy Program Emerytalny).

Będziesz odpowiedzialny za:

 • generowanie danych z HD na bieżące potrzeby Departamentu oraz Pionu Rozwoju Biznesu i Sprzedaży,
 • analizę zachowań klientów,
 • współpracę przy opracowywaniu segmentacji klientów detalicznych,
 • przygotowywanie prezentacji na cykliczne spotkania sprzedażowe z liderami biznesowymi,
 • współuczestniczenie w projektach rozwojowych,
 • wdrażanie nowych narzędzi do analizy statystycznej.

Zainteresowani jesteśmy osobą, która:

 • potrafi pracować w zespole (wierzymy, że budowanie relacji jest najważniejsze w biznesie!),
 • posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (finanse i bankowość, ekonomia, informatyka) lub jest studentem ostatniego roku,
 • zna język SQL,
 • pracowała z narzędziami SAS Guide oraz SAS Visual Analytics (mile widziane),
 • zna w stopniu bardzo dobrym programy Microsoft Office - MS Excel, MS Access i MS Power Point.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następujące oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

„Oświadczam, że podczas procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Bank Pocztowy S.A., na stanowisko Inspektora przekazałem/łam Bankowi, działającemu jako pracodawca informacje dotyczące mojego wykształcenia, oraz doświadczenia zawodowego, które zgodne są ze stanem faktycznym i znajdują potwierdzenie w posiadanych przeze mnie dokumentach. Nadto oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że w przypadku ujawnienia braku zgodności danych osobowych podanych przeze mnie w procesie rekrutacyjnym z przedłożonymi dokumentami potwierdzającymi wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, Bank Pocztowy S.A. zastrzega prawo uchylenia się od skutków swojego ewentualnego oświadczenia woli co do zawarcia umowy o pracę, jako złożonego pod wpływem błędu wywołanego przez kandydata, poprzez złożenie przez niego fałszywych informacji, tj. zgodnie z art 84 kc w związku z art. 300 kp."

Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

 

 

 Powrót do listy ogłoszeń