Młodszy Specjalista Service Desk

(Informatyk)

 

Miejsce pracy: Bydgoszcz

 

U nas da się!

 • pracować w fantastycznej atmosferze,
 • utrzymać równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym,
 • ciągle się rozwijać,
 • realizować pasjonujące projekty,
 • mieć dostęp do nowoczesnych technologii,
 • być członkiem zespołu, na który zawsze możesz liczyć!

 

Będziesz odpowiedzialny za:

 • pierwszą linię wsparcia w trybie 24/7 dla technologii i systemów w Banku,
 • bieżącą obsługę, koordynację i eskalację incydentów w obszarze infrastruktury IT,
 • raportowanie stanu usług i incydentów IT oraz innych danych,
 • współpracę z firmami zewnętrznymi podczas rozwiązywania incydentów,
 • aktywny rozwój i wdrażanie automatyzacji rozwiązań dla incydentów IT,
 • tworzenie, rozwój i utrzymywanie narzędzi do obsługi procesów:

- zarządzanie incydentami

- zarządzania wiedzą

- zarządzanie katalogiem usług

 • proaktywne monitorowanie systemów IT Banku i reagowanie zgodnie z obowiązującymi w Banku procedurami,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji w zakresie realizowanych zadań, prowadzenie wewnętrznej bazy wiedzy,
 • pracę w ramach zespołów odtworzeniowych zgodnie z procedurą planów awaryjnych.

 

Zainteresowani jesteśmy osobą, która:

 • potrafi pracować w zespole (wierzymy, że budowanie relacji jest najważniejsze w biznesie!),
 • posiada wyższe techniczne (informatyka, telekomunikacja, kierunki techniczne) lub w trakcie studiów
 • ma wiedzę informatyczną w zakresie:

- systemów operacyjnych rodziny Windows (XP, 7, 8)

- usług sieciowych LAN, WAN, VPN

- znajomości zagadnień związanych z AD, LDAP

- znajomości pakietu biurowego MS Office na poziomie średnio zaawansowanym

 

Mile widziane:

 • doświadczenie we wspieraniu usług IT oraz użytkowników końcowych
 • znajomość podstaw ITIL
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne czytanie dokumentacji technicznej oraz komunikację z dostawcami sprzętu i oprogramowania

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następujące oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

„Oświadczam, że podczas procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Bank Pocztowy S.A., na stanowisko Młodszy Specjalista przekazałem/łam Bankowi, działającemu jako pracodawca informacje dotyczące mojego wykształcenia, oraz doświadczenia zawodowego, które zgodne są ze stanem faktycznym i znajdują potwierdzenie w posiadanych przeze mnie dokumentach. Nadto oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że w przypadku ujawnienia braku zgodności danych osobowych podanych przeze mnie w procesie rekrutacyjnym z przedłożonymi dokumentami potwierdzającymi wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, Bank Pocztowy S.A. zastrzega prawo uchylenia się od skutków swojego ewentualnego oświadczenia woli co do zawarcia umowy o pracę, jako złożonego pod wpływem błędu wywołanego przez kandydata, poprzez złożenie przez niego fałszywych informacji, tj. zgodnie z art 84 kc w związku z art. 300 kp."

Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

 

 

 Powrót do listy ogłoszeń