Specjalisty ds. BHP

3/4 etatu
Miejsce pracy: Bydgoszcz

 

U nas da się!

 • samodzielnie realizować innowacyjne projekty,

 • budować rynkowe doświadczenie,

 • zachować równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym,

 • mieć stabilne warunki zatrudnienia,

 • wykorzystywać własną inicjatywę,

 • korzystać z bogatego pakietu benefitów (Pakiet Lux Med, Karta MultiSport, Program MultiBenefit, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Ubezpieczenia grupowe, Pracowniczy Program Emerytalny).

 

Będziesz odpowiedzialny za:

 • realizacje obowiązków służby BHP wynikających z rozporządzenia o służbie BHP,

 • wsparcie w procesach inwestycyjno-budowlanych,

 •  przeprowadzanie audytów i kontroli warunków pracy w jednostce organizacyjnej,

 •  przeprowadzanie szkoleń wstępnych z zakresu BHP, ppoż. i ochrony środowiska,

 • koordynowanie i inicjowanie działań mających na celu poprawę warunków BHP.

 

Zainteresowani jesteśmy osobą, która:

 • ma co najmniej 2 lata doświadczenia w pełnieniu obowiązków służby BHP,

 •  posiada wykształcenie wyższe kierunkowe lub podyplomowe z zakresu BHP,

 •  ma uprawnienia ppoż. – warunek konieczny,

 •  posiada praktyczną znajomość prawa z obszaru BHP, ppoż. i ochrony środowiska,

 •  posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu BHP, ppoż. i ochrony środowiska,

 •  bardzo dobrą zna MS Office,

 •  jest gotowa do podróży służbowych,

 •  posiada prawo jazdy kat. B.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następujące oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

„Oświadczam, że podczas procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Bank Pocztowy S.A., na stanowisko Specjalista ds. BHP przekazałem/łam Bankowi, działającemu jako pracodawca informacje dotyczące mojego wykształcenia, oraz doświadczenia zawodowego, które zgodne są ze stanem faktycznym i znajdują potwierdzenie w posiadanych przeze mnie dokumentach. Nadto oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że w przypadku ujawnienia braku zgodności danych osobowych podanych przeze mnie w procesie rekrutacyjnym z przedłożonymi dokumentami potwierdzającymi wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, Bank Pocztowy S.A. zastrzega prawo uchylenia się od skutków swojego ewentualnego oświadczenia woli co do zawarcia umowy o pracę, jako złożonego pod wpływem błędu wywołanego przez kandydata, poprzez złożenie przez niego fałszywych informacji, tj. zgodnie z art 84 kc w związku z art. 300 kp."

Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

 

 

Powrót do listy ogłoszeń