Specjalista IT (administrator systemowy Vmware/Linux)

Miejsce pracy: 
Bydgoszcz, Łódź

 

U nas da się!

 • pracować w fantastycznej atmosferze,
 • utrzymać równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym,
 • ciągle się rozwijać,
 • realizować pasjonujące projekty,
 • mieć dostęp do nowoczesnych technologii,
 • być członkiem zespołu, na który zawsze możesz liczyć!
 • korzystać z bogatego pakietu benefitów (Pakiet Lux Med, Karta MultiSport, Program MultiBenefit, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Ubezpieczenia grupowe, Pracowniczy Program Emerytalny).

Będziesz odpowiedzialny za:

 • administrację i rozbudowę infrastruktury Vmware,
 • administrację systemami opartymi o RHEL/CentOS,
 • udział w projektach rozwojowych realizowanych przez Bank.

Zainteresowani jesteśmy osobą, która:

 • posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • posiada wykształcenie wyższe o profilu informatycznym lub pokrewnym,
 • dobrze zna systemy Linux i Vmware,
 • zna systemy monitorowania usług: Nagios, Zabbix, Cacti itp.,
 • potrafi pracować w zespole (wierzymy, że budowanie relacji jest najważniejsze w biznesie!).

Mile widziane:

 • znajomość rozwiązań Red Hat Satellite, Red Hat IDM,
 • doświadczenie w administrowaniu rozwiązaniami klastrowymi RHCS,
 • znajomość rozwiązań opartych na EMC Networker i DataDomain oraz Avamar,
 • orientacja w technologiach sieciowych VMware (Link Aggregation, LACP, Virtual Standard Switch, Virtual Distributed Switch).

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następujące oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

„Oświadczam, że podczas procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Bank Pocztowy S.A., na stanowisko Specjalisty IT przekazałem/łam Bankowi, działającemu jako pracodawca informacje dotyczące mojego wykształcenia, oraz doświadczenia zawodowego, które zgodne są ze stanem faktycznym i znajdują potwierdzenie w posiadanych przeze mnie dokumentach. Nadto oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że w przypadku ujawnienia braku zgodności danych osobowych podanych przeze mnie w procesie rekrutacyjnym z przedłożonymi dokumentami potwierdzającymi wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, Bank Pocztowy S.A. zastrzega prawo uchylenia się od skutków swojego ewentualnego oświadczenia woli co do zawarcia umowy o pracę, jako złożonego pod wpływem błędu wywołanego przez kandydata, poprzez złożenie przez niego fałszywych informacji, tj. zgodnie z art 84 kc w związku z art. 300 kp."

Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

 

 

 Powrót do listy ogłoszeń