praca bez barier

Porozmawiaj w języku migowym

Witamy w Banku Pocztowym. Jesteśmy bankiem przyjaznym osobom niesłyszącym. Zapraszamy do rozmowy z naszym pracownikiem dzięki połączeniu online z tłumaczem języka migowego. Możesz zadzwonić na infolinię banku i zapytać o produkty, załatwić sprawę w oddziale lub zablokować kartę płatniczą.

Poniżej znajdziesz informacje i oświadczenia, w tym upoważnienie dla tłumacza.

Jeżeli je akceptujesz, kliknij przycisk „Zgoda – Połącz z tłumaczem”.

Usługa jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20.00 oraz w sobotę 8:00 – 17:00.

Serdecznie zapraszamy.

Oświadczam, iż zgadzam się na pośrednictwo tłumacza języka migowego w celu nawiązania kontaktu z pracownikiem Banku Pocztowego. Równocześnie upoważniam Bank Pocztowy do przekazania tłumaczowi języka migowego współpracującemu z Bankiem Pocztowym jednorazowo informacji w zakresie objętym tajemnicą bankową i ochroną danych osobowych, niezbędnych do udzielenia informacji w zgłoszonej sprawie. Rozpoczynając połączenie akceptuję, że rozmowy są rejestrowane.

ZGODA - POŁĄCZ Z TŁUMACZEM