Każda złotówka na koncie pracuje na zysk Twojego gospodarstwa

Konto Oszczędnościowe Agrobiznes to idealne uzupełnienie dla rachunku bieżącego w Banku Pocztowym. Wszystkie nadwyżki finansowe możesz na nim lokować w dowolnym momencie, a gdy środki te będą potrzebne Ci do codziennych rozliczeń, możesz je z powrotem przelać na Pocztowe Konto Agrobiznes.

Stały dostęp do oszczędności

 • oprocentowanie 0,01% w skali roku
 • stały i bezpieczny dostęp do oszczędności przez bankowość internetową i aplikację mobilną
 • miesięczna kapitalizacja odsetek
 • konto prowadzone jest w zł
 • oprocentowanie jest zmienne
 • możliwość wykonania polecenia przelewu i polecenia zapłaty

Ile to kosztuje

1 zł

za otwarcie i prowadzenie konta

20 zł

za przelew wewnętrzny lub zewnętrzny

0,5% min. 20 zł

 

za wypłatę gotówki w placówce Banku lub na Poczcie

Spis treści

Dokumenty do zawarcia umowy:

 

Do założenia Konta Oszczędnościowego Agrobiznes potrzebny będzie Twój dowód osobisty oraz:

 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o płaceniu podatku rolnego lub umowę dzierżawy w przypadku, gdy obciążenia podatkowe ponosi właściciel gruntu rolnego (tzw. nakaz płatniczy),
 • zawiadomienie o nadaniu numeru identyfikacyjnego dla celów statystycznych REGON (jeśli jest nadany),
 • decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP.

 

Wymogi dotyczące wymienionych dokumentów:

 

 • dokumenty muszą być przedstawione w postaci oryginałów,
 • dokumenty będące wypisami z rejestrów i ewidencji muszą być sporządzone w ciągu ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych,
 • jeżeli Konto Oszczędnościowe Agrobiznes otwierane jest jako kolejny rachunek w ramach zawartej już umowy produktowej, a dokumenty dotyczące Posiadacza i prowadzonej działalności rolniczej będące w posiadaniu Banku są kompletne i aktualne, nie ma konieczności ponownego składania dokumentów niezbędnych do otwarcia Konta Oszczędnościowego Agrobiznes.

Tabele i dokumenty

 •  

  Taryfa opłat i prowizji za czynności związane z obsługą klientów segmentu Agrobiznesu stosowane przez Bank Pocztowy S.A.(.www)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla klientów segmentu Agrobiznesu w Banku Pocztowym S.A. (.www)

 •  

  Tabela oprocentowania kont i lokat (.www)