Konta

 •  

  Umowa o rachunek bankowy, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą, obowiązuje od 01.01.2022r. (.pdf)

 •  

  Umowa o rachunek bankowy, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla spółki cywilnej prowadzącej działalność rolniczą, obowiązuje od 01.01.2022r. (.pdf)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla Klientów segmentu Agrobiznesu w Banku Pocztowym S.A. obowiązuje od 01.01.2022 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwotach lokat i dopłat do lokat, wpłatomatach oraz zasadach zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty obowiązujący, dla klientów Agrobiznesu w Banku Pocztowym S.A. od 01.01.2022 r.(.pdf)

 •  

  Oświadczenia o CRS - dla osób fizycznych prowadzących działalność obowiązuje od 01.06.2020 r.(.pdf)

 •  

  Oświadczenia o CRS - spółki cywilne obowiązuje od 01.06.2020 r.(.pdf)

 •  

  Oświadczenia o statusie FATCA obowiązuje od 11.03.2021 r.(.pdf)

 •  

  Arkusz informacyjny dla deponentów (.pdf)

 •  

  Oświadczenie Zarządcy Sukcesyjnego od 17.05.2021 r.(.pdf)

Bankowość elektroniczna

 •  

  Warunki świadczenia przez Bank Pocztowy S.A. usług bankowości elektronicznej oraz usługi bankowości telefonicznej - obowiązuje od 17.05.2021 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin doładowań telefonów komórkowych - obowiązuje od 01.06.2020 r. (.pdf)

 •  

  Zasady realizacji przelewów natychmiastowych od 17.08.2021 r. (.pdf)

Karty

 •  

  Wniosek o wydanie karty płatniczej biznes(.pdf)

 •  

  Wniosek o wydanie karty płatniczej biznes biometrycznej(.pdf)

 •  

  Formularz zgłoszenia reklamacji(.pdf)

 •  

  Stawki interchange dla kart Mastercard(.www)

Kredyty

 •  

  Regulamin Kredytowania Klientów Segmentu AGRObiznesu w Banku Pocztowym S.A. obowiązujący od 01.06.2020 r. do 31.12.2020 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin Kredytowania Klientów Segmentu AGRObiznesu w Banku Pocztowym S.A. obowiązujący od 01.01.2021 r. (.pdf)

 •  

  Regulamin Kredytowania Klientów Segmentu AGRObiznesu w Banku Pocztowym S.A. obowiązujący od 01.01.2022 r.(.pdf)