28
PAŹ 2020
Nowy sposób autoryzacji transakcji przy użyciu kart w internecie
W związku z wymogami PSD2, dokonaliśmy zmian w sposobie potwierdzania transakcji przy użyciu kart w internecie. Zmieniona Usługa 3D Secure do potwierdzania transakcji wymaga dostępu do bankowości. Prosimy, upewnij się czy masz aktywną bankowość (Pocztowy24 lub EnveloBank Online i Mobile), aby móc bez przeszkód autoryzować transakcje.
Zobacz więcej
24
LIP 2020
Tarcza Finansowa PFR
Przypominamy, że 31 lipca 2020r. był ostatnim dniem składania wniosków o przyznanie subwencji finansowej w ramach Programu "Tarcza Finansowa PFR".

Jednocześnie informujemy, że możliwość złożenia odwołania obowiązuje przez okres 2 miesięcy licząc od dnia złożenia pierwotnego wniosku, nie później niż do 30 września 2020r.
Zobacz więcej
13
LIP 2020
Wpłaty on-line
Informujemy, że wpłaty on-line dokonywane w dni robocze w sieci placówek własnych Banku Pocztowego S.A. oraz Poczty Polskiej S.A. (Urzędy Pocztowe oraz Filie Urzędów Pocztowych) są księgowane na rachunkach klientów w czasie rzeczywistym.
Zobacz więcej
02
LIP 2020
Jednolite zasady oferowania narzędzi pomocowych przez banki
Stanowisko banków wypracowane pod patronatem Związku Banków Polskich w związku ze stanem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, dotyczące jednolitych zasad oferowania narzędzi pomocowych przez banki. Przedłużenie okresu obowiązywania jednolitych zasad oferowania narzędzi pomocowych przez banki.
Zobacz więcej
25
CZE 2020
Komuniat - Program Tarcza 4.0.
Informujemy, że 24 czerwca br. wchodzi w życie Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (rządowy program tzw. Tarcza 4.0.).
Zobacz więcej
23
CZE 2020
Informujemy, że od dnia 3 sierpnia 2020 r., Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany
Zmienie ulega Taryfie opłat i prowizji bankowych oraz Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych.
Zobacz więcej
23
CZE 2020
Zmiany w Taryfie opłat i prowizji dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - EnveloBank
Informujemy, że z dniem 3 sierpnia 2020 roku Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w „Taryfie opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - produkty EnveloBank” (zwanej dalej „Taryfą”)
Zobacz więcej
23
CZE 2020
Od dnia 8 czerwca 2020 roku zmiany w Tabeli oprocentowania produktów EnveloBanku dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Informujemy, że od dnia 8 czerwca 2020 roku ulegają zmianie „Tabele oprocentowania lokat i rachunków bankowych - produkty EnveloBank dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą” (zwane dalej „Tabelą oprocentowania”).
Zobacz więcej
08
CZE 2020
Jednolite zasady oferowania narzędzi pomocowych w związku z pandemią koronawirusa COVID – 19
Informujemy, iż od 08 czerwca br. Bank Pocztowy S.A. wprowadza jednolite zasady oferowania narzędzi pomocowych, zgodnie z moratorium pozaustawowym w rozumieniu wytycznych EBA (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), dotyczących ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, które banki stosują w związku z kryzysem wywołanym COVID-19.
Zobacz więcej
04
CZE 2020
Od dnia 8 czerwca 2020 roku zmiany w Tabeli oprocentowania dla Mikroprzedsiębiorstw
Informujemy, że od dnia 8 czerwca 2020 roku ulegają zmianie „Tabele oprocentowania aktualnie oferowanych oraz wycofanych z oferty rachunków i lokat w Banku Pocztowym S.A. dla Mikroprzedsiębiorstw” (zwane dalej „Tabelą oprocentowania”).
Zobacz więcej