Krok 1

Wybierz rachunek rozliczeniowy, z którego chcesz dokonać zapłaty podatku oraz symbol formularza płatności podatkowej.

Krok 2

Jeśli dany formularz jest związany z podatkiem VAT zobaczysz powiązany z wybranym rachunkiem rozliczeniowym rachunek VAT wraz z dostępnymi środkami.

Krok 3

Wprowadź kwotę podatku oraz inne dane przelewu i wyślij przelew do realizacji.

Krok 4

Po zatwierdzeniu przelewu, rachunek VAT zostanie obciążony kwotą podatku VAT. W przypadku niewystarczających środków na rachunku VAT kwotą przelewu zostanie obciążony rachunek rozliczeniowy.