Klienci Banku Pocztowego S.A.

 

Oprocentowanie rachunków i lokat

POCZTOWE KONTO FIRMOWEWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 •  Oprocentowanie środków na POCZTOWYCH KONTACH FIRMOWYCH
  oraz rachunkach płatnych na żądanie wynosi 0%

FIRMOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWEWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Oprocentowanie

  0,01%

  1) Odsetki na Firmowym Koncie Oszczędnościowym naliczane są od wysokości środków znajdujących się w danym dniu na rachunku i kapitalizowanew okresach miesięcznych
LOKATA MINIWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Termin lokaty

  4 miesiące

  Waluta lokaty

  PLN

  Rodzaj oprocentowania

  Progresywne

  Wysokość oprocentowania w kolejnych miesiącach trwania lokaty,
  podane w skali roku

     

  1 miesiąc

  0,01%

   

  2 miesiąc

  0,01%

   

  3 miesiąc

  0,01%

   

  4 miesiąc

  0,01%

   

  Oprocentowanie średnie

  w skali roku

  0,01%

   

   

   

   

  Likwidacja lokaty przed upływem pierwszego miesiąca od dnia założenia powoduje utratę prawa do odsetek, likwidacja po upływie pierwszego miesiąca powoduje naliczenie odsetek za każdy miesiąc utrzymania według  oprocentowania obowiązującego w poszczególnych okresach utrzymania lokaty. Lokaty dostępne w ramach umowy  o prowadzenie rachunków,  o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Lokata po upływie terminu umownego odnawia się na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiązujących dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia. Minimalna  kwota lokaty wynosi 500 zł, bez możliwości dopłaty w trakcie jej trwania. Lokaty MINI, MIDI, MAXI są dostępne w ofercie od 1 maja 2015 r.

LOKATA MIDIWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Termin lokaty

  6 miesięcy

  Rodzaj oprocentowania

  Progresywne

  Wysokość oprocentowania w kolejnych miesiącach trwania lokaty,
  podane w skali roku

     

  1 miesiąc

  0,01%

   

  2 miesiąc

  0,01%

   

  3 miesiąc

  0,01%

   

  4 miesiąc

  0,01%

   

  5 miesiąc

  0,01%

   

  6 miesiąc

  0,01%

   

  Oprocentowanie średnie

  w skali roku

  0,01%

   

   

   

   

  Likwidacja lokaty przed upływem pierwszego miesiąca od dnia założenia powoduje utratę prawa do odsetek, likwidacja po upływie pierwszego miesiąca powoduje naliczenie odsetek za każdy miesiąc utrzymania według oprocentowania obowiązującego w poszczególnych okresach utrzymania lokaty. Lokaty dostępne w ramach umowy o prowadzenie rachunków, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Lokata po upływie terminu umownego odnawia się na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiązujących dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia. Minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł, bez możliwości dopłaty w trakcie jej trwania. Lokaty MINI, MIDI, MAXI są dostępne w ofercie od 1 maja 2015 r.

LOKATA MAXIWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Termin lokaty

  36 miesięcy

  Rodzaj oprocentowania

  Progresywne

  Wysokość oprocentowania w kolejnych miesiącach trwania lokaty,
  podane w skali roku

     

  1-3 miesiąc

  0,01%

   

  4-6 miesiąc

  0,01%

   

  7-9 miesiąc

  0,01%

   

  10-12 miesiąc

  0,01%

   

  13-15 miesiąc

  0,01%

   

  16-18 miesiąc

  0,01%

   

  19-21 miesiąc

  0,01%

   

  22-24 miesiąc

  0,01%

   

  25-27 miesiąc

  0,01%

   

  28-30 miesiąc

  0,01%

   

  31-33 miesiąc

  0,01%

   

  34-36 miesiąc

  0,01%

   

  Oprocentowanie średnie

  w skali roku

  0,01%

   

   

   

   

  Likwidacja lokaty przed upływem pierwszego miesiąca od dnia założenia powoduje utratę prawa do odsetek, likwidacja po upływie pierwszego miesiąca powoduje naliczenie odsetek za każdy miesiąc utrzymania według oprocentowania obowiązującego w poszczególnych okresach utrzymania lokaty. Lokaty dostępne w ramach umowy o prowadzenie rachunków, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznychprowadzących działalność gospodarczą. Lokata po upływie terminu umownego odnawia się na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiązujących dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia. Minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł, bez możliwości dopłaty w trakcie jej trwania. Lokaty MINI, MIDI, MAXI są dostępne w ofercie od 1 maja 2015 r.

DEPOZYTY W BANKU POCZTOWYMWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 
  do równowartości w złotych 100 000 euro

pokaż więcej
zwiń
 

Oprocentowanie kredytów

KOMUNIKATWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • 1.    Oprocentowanie kredytów oferowanych Klientom Mikroprzedsiębiorstw przez Bank Pocztowy S.A. składa się ze stawki bazowej WIBOR i marży Banku.
  2.    Zmiana oprocentowania udzielonego kredytu (pożyczki) wpływa na koszt obsługi udzielonego kredytu (pożyczki) oraz na wysokość rat kredytowych (pożyczki).
  3.    Maksymalna wysokość odsetek od kredytów i pożyczek nie może w stosunku rocznym przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne).
  4.    Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie.

pokaż więcej
zwiń
 

Tabele i dokumenty

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat dla Klientów Segmentu Mikroprzedsiębiorstw od 01.01.2021 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych dla Klientów Segmentu Mikroprzedsiębiorstw od 01.01.2021 r. (.pdf)

Klienci EnveloBanku - Bankowość Cyfrowa Banku Pocztowego S.A.

 

Bankowość Cyfrowa Banku Pocztowego S.A.

 •  

  Komunikat - Tabela oprocentowania lokat i rachunków bankowych dla mikroprzedsiębiorstw obowiązujący od 01.01.2021 r.(.pdf)

Oprocentowanie rachunków i lokat

ENVELO KONTO FIRMOWEWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Oprocentowanie środków na ENVELO KONCIE FIRMOWYM oraz rachunkach płatnych na żądanie wynosi 0%

FIRMOWE ENVELOKONTO OSZCZĘDNOŚCIOWEWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Oprocentowanie 0,01%


  Odsetki na Firmowym Envelo Koncie Oszczędnościowym naliczane są od wysokości środków znajdujących się w danym dniu na rachunku i kapitalizowanew okresach miesięcznych.

DEPOZYTY W BANKU POCZTOWYMWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do równowartości w złotych 100 000 euro.

Firmowa EnveloLokata MobilnaWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Termin lokaty 1 miesiąc
  Waluta lokaty PLN
  Minimalna kwota lokaty 500 zł
  Maksymalna kwota lokaty -
  Maksymalna liczba lokat w ramach jednego EnveloKonta -
  Oprocentowanie stałe, podane w skali roku
  Wysokość oprocentowania 0,01%
  Odnawialność Lokata nieodnawialna
  Dostępne kanały sprzedaży EnveloBank Mobile

   

Firmowa EnveloLokata InternetowaWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Termin lokaty 8 miesięcy
  Waluta lokaty PLN
  Minimalna kwota lokaty 500 zł
  Maksymalna kwota lokaty -
  Maksymalna liczba lokat w ramach jednego EnveloKonta -
  Oprocentowanie stałe, progresywne,
  podane w skali roku
  Wysokość oprocentowania w kolejnych miesiącach trwania lokaty 1M 0,01%
  2M 0,01%
  3M 0,01%
  4M 0,01%
  5M 0,01%
  6M 0,01%
  7M 0,01%
  8M 0,01%
  Średnie 0,01%
  Odnawialność Lokata odnawialna
  Dostępne kanały sprzedaży EnveloBank Online
       
  1) Lokaty terminowe dostępne są w ramach Umowy ramowej o prowadzenie rachunków bankowych, kartę płatniczą oraz o usługi bankowości elektronicznej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
  2) Likwidacja lokaty przed upływem pierwszego miesiąca od dnia założenia powoduje utratę prawa do odsetek, likwidacja po upływie pierwszego miesiąca powoduje naliczenie odsetek za każdy miesiąc utrzymania według oprocentowania obowiązującego w poszczególnych okresach utrzymania lokaty.

   

Firmowe EnveloKonto OszczędnościoweWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Oprocentowanie zmienne, podane w skali roku
  Łączna kwota zgromadzonych środków Wysokość oprocentowania
  do 10 000 zł 0,01%
  do 20 000 zł 0,01%
  do 200 000 zł 0,01%
  > 200 000 zł 0,01%
       
  1) Odsetki naliczane są od wysokości środków znajdujących się w danym dniu na rachunku i kapitalizowane są w okresach miesięcznych.

   

Rachunek VATWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Oprocentowanie zmienne, podane w skali roku
  Wysokość oprocentowania 0,00%
  1) Odsetki od środków na rachunkach VAT, są naliczane i dopisywane do rachunku bieżącego kwartalnie, w ostatnim dniu miesiąca danego kwartału

   

pokaż więcej
zwiń
 

Spis treści