Klienci Banku Pocztowego S.A.

 

Oprocentowanie rachunków i lokat

POCZTOWE KONTO FIRMOWEWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 •  Oprocentowanie środków na POCZTOWYCH KONTACH FIRMOWYCH
  oraz rachunkach płatnych na żądanie wynosi 0%

FIRMOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWEWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Oprocentowanie

  0,01%

  1) Odsetki na Firmowym Koncie Oszczędnościowym naliczane są od wysokości środków znajdujących się w danym dniu na rachunku i kapitalizowanew okresach miesięcznych
LOKATA MINIWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Termin lokaty

  4 miesiące

  Waluta lokaty

  PLN

  Rodzaj oprocentowania

  Progresywne

  Wysokość oprocentowania w kolejnych miesiącach trwania lokaty,
  podane w skali roku

     

  1 miesiąc

  0,01%

   

  2 miesiąc

  0,01%

   

  3 miesiąc

  0,01%

   

  4 miesiąc

  0,01%

   

  Oprocentowanie średnie

  w skali roku

  0,01%

   

   

   

   

  Likwidacja lokaty przed upływem pierwszego miesiąca od dnia założenia powoduje utratę prawa do odsetek, likwidacja po upływie pierwszego miesiąca powoduje naliczenie odsetek za każdy miesiąc utrzymania według  oprocentowania obowiązującego w poszczególnych okresach utrzymania lokaty. Lokaty dostępne w ramach umowy  o prowadzenie rachunków,  o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Lokata po upływie terminu umownego odnawia się na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiązujących dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia. Minimalna  kwota lokaty wynosi 500 zł, bez możliwości dopłaty w trakcie jej trwania. Lokaty MINI, MIDI, MAXI są dostępne w ofercie od 1 maja 2015 r.

LOKATA MIDIWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Termin lokaty

  6 miesięcy

  Rodzaj oprocentowania

  Progresywne

  Wysokość oprocentowania w kolejnych miesiącach trwania lokaty,
  podane w skali roku

     

  1 miesiąc

  0,01%

   

  2 miesiąc

  0,01%

   

  3 miesiąc

  0,01%

   

  4 miesiąc

  0,01%

   

  5 miesiąc

  0,01%

   

  6 miesiąc

  0,01%

   

  Oprocentowanie średnie

  w skali roku

  0,01%

   

   

   

   

  Likwidacja lokaty przed upływem pierwszego miesiąca od dnia założenia powoduje utratę prawa do odsetek, likwidacja po upływie pierwszego miesiąca powoduje naliczenie odsetek za każdy miesiąc utrzymania według oprocentowania obowiązującego w poszczególnych okresach utrzymania lokaty. Lokaty dostępne w ramach umowy o prowadzenie rachunków, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Lokata po upływie terminu umownego odnawia się na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiązujących dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia. Minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł, bez możliwości dopłaty w trakcie jej trwania. Lokaty MINI, MIDI, MAXI są dostępne w ofercie od 1 maja 2015 r.

LOKATA MAXIWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Termin lokaty

  36 miesięcy

  Rodzaj oprocentowania

  Progresywne

  Wysokość oprocentowania w kolejnych miesiącach trwania lokaty,
  podane w skali roku

     

  1-3 miesiąc

  0,01%

   

  4-6 miesiąc

  0,01%

   

  7-9 miesiąc

  0,01%

   

  10-12 miesiąc

  0,01%

   

  13-15 miesiąc

  0,01%

   

  16-18 miesiąc

  0,01%

   

  19-21 miesiąc

  0,01%

   

  22-24 miesiąc

  0,01%

   

  25-27 miesiąc

  0,01%

   

  28-30 miesiąc

  0,01%

   

  31-33 miesiąc

  0,01%

   

  34-36 miesiąc

  0,01%

   

  Oprocentowanie średnie

  w skali roku

  0,01%

   

   

   

   

  Likwidacja lokaty przed upływem pierwszego miesiąca od dnia założenia powoduje utratę prawa do odsetek, likwidacja po upływie pierwszego miesiąca powoduje naliczenie odsetek za każdy miesiąc utrzymania według oprocentowania obowiązującego w poszczególnych okresach utrzymania lokaty. Lokaty dostępne w ramach umowy o prowadzenie rachunków, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznychprowadzących działalność gospodarczą. Lokata po upływie terminu umownego odnawia się na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiązujących dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia. Minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł, bez możliwości dopłaty w trakcie jej trwania. Lokaty MINI, MIDI, MAXI są dostępne w ofercie od 1 maja 2015 r.

DEPOZYTY W BANKU POCZTOWYMWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 
  do równowartości w złotych 100 000 euro

pokaż więcej
zwiń
 

Oprocentowanie kredytów

KOMUNIKATWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • 1.    Oprocentowanie kredytów oferowanych Klientom Mikroprzedsiębiorstw przez Bank Pocztowy S.A. składa się ze stawki bazowej WIBOR i marży Banku.
  2.    Zmiana oprocentowania udzielonego kredytu (pożyczki) wpływa na koszt obsługi udzielonego kredytu (pożyczki) oraz na wysokość rat kredytowych (pożyczki).
  3.    Maksymalna wysokość odsetek od kredytów i pożyczek nie może w stosunku rocznym przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne).
  4.    Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie.

pokaż więcej
zwiń
 

Tabele i dokumenty

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat dla Klientów Segmentu Mikroprzedsiębiorstw od 01.01.2021 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych dla Klientów Segmentu Mikroprzedsiębiorstw od 01.01.2021 r. (.pdf)

Spis treści