Oprocentowanie kredytów

KREDYT W POCZTOWYM KONCIE FIRMOWYM Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • 13,81%

   

LIMIT DEBETOWY W POCZTOWYM KONCIE FIRMOWYM Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 •  równowartość odsetek maksymalnych 

POŻYCZKA HIPOTECZNA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW - OPROCENTOWANIE ZMIENNEWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • STAWKA

  PRODUKT

  MARŻA 1)

  Stawka WIBOR 3M

  Pożyczka hipoteczna dla Mikroprzedsiębiorstw

  3,70%

   1) Do czasu ustanowienia hipoteki marża zostaje podwyższona o 1,2 p.p. W przypadku niewywiązywania się Pożyczkobiorcy ze zobowiązań umowy Bank może zastosować wyższą marżę w wysokości 2,0 p.p. Podwyższenie i obniżenie marży odbywa się zgodnie z zapisami zawartej umowy.

   

LEKKA LINIA KREDYTOWA - OPROCENTOWANIE ZMIENNE Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • STAWKA

  PRODUKT

  MARŻA

  Stawka WIBOR 3M

  Lekka Linia Kredytowa

    

  od 8,2%  

   

   

  Stawka WIBOR 3M


  Lekka Linia Kredytowa – eCommerce

   

  od 7,9% 

   

EKSPRESOWY KREDYT RATALNY - OPROCENTOWANIE ZMIENNE Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • STAWKA

  PRODUKT

  MARŻA 

  Stawka WIBOR 3M

  Ekspresowy Kredyt Ratalny

  od 8,20%

  Stawka WIBOR 3M

  Ekspresowy Kredyt Ratalny – eCommerce

  od 7,9%

   

MAKSYMALNE OPROCENTOWANIE KREDYTÓW WYMIENIONYCH W PKT. 1, 2, 3 I 4 ORAZ NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANYCH I POSTAWIONYCH W STAN NATYCHMIASTOWEJ WYMAGALNOŚCIWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 •  Maksymalne oprocentowanie wymienione w pkt. 1,2,3 i 4

  2 - krotność odsetek ustawowych

  Oprocentowanie należności przeterminowanych i postawionych w stan natychmiastowej wymagalności
                                                                      
                                                           2 - krotność odsetek ustawowych za opóźnienie
   
   

   

pokaż więcej
zwiń
 

Oprocentowanie rachunków i lokat

LOKATA MINIWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Termin lokaty

  4 miesiące
  Waluta lokaty PLN
  Rodzaj oprocentowania Stałe, progresywne

  Wysokość oprocentowania w kolejnych miesiącach trwania lokaty

   
  1 miesiąc 0,05%
  2 miesiąc 0,05%
  3 miesiąc 0,05%
  4 miesiąc 0,40%

  Oprocentowanie średnie

  w skali roku

  0,14%

   

  • Likwidacja lokaty przed upływem pierwszego miesiąca od dnia założenia powoduje utratę prawa do odsetek, likwidacja po upływie pierwszego miesiąca powoduje naliczenie odsetek za każdy miesiąc utrzymania według  oprocentowania obowiązującego w poszczególnych okresach utrzymania lokaty.
  • Lokaty dostępne w ramach umowy  o prowadzenie rachunków,  o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznychprowadzących działalność gospodarczą.
  • Lokata po upływie terminu umownego odnawia się na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiązujących dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia.
  • Minimalna  kwota lokaty wynosi 500 zł, bez możliwości dopłaty w trakcie jej trwania.
  • Lokaty MINI, MIDI, MAXI są dostępne w ofercie od 1 maja 2015 r.
LOKATA MIDIWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Termin lokaty

  6 miesiące
  Waluta lokaty PLN
  Rodzaj oprocentowania Stałe, progresywne

  Wysokość oprocentowania w kolejnych miesiącach trwania lokaty

   
  1 miesiąc 0,05%
  2 miesiąc 0,05%
  3 miesiąc 0,05%
  4 miesiąc 0,05%
  5 miesiąc 0,25%
  6 miesiąc 0,40%

  Oprocentowanie średnie

  w skali roku

  0,14%

   

   • Likwidacja lokaty przed upływem pierwszego miesiąca od dnia założenia powoduje utratę prawa do odsetek, likwidacja po upływie pierwszego miesiąca powoduje naliczenie odsetek za każdy miesiąc utrzymania według  oprocentowania obowiązującego w poszczególnych okresach utrzymania lokaty.
   • Lokaty dostępne w ramach umowy  o prowadzenie rachunków,  o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznychprowadzących działalność gospodarczą.
   • Lokata po upływie terminu umownego odnawia się na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiązujących dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia.
   • Minimalna  kwota lokaty wynosi 500 zł, bez możliwości dopłaty w trakcie jej trwania.
   • Lokaty MINI, MIDI, MAXI są dostępne w ofercie od 1 maja 2015 r.
LOKATA MAXIWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Termin lokaty

  36 miesiące
  Waluta lokaty PLN
  Rodzaj oprocentowania Stałe, progresywne

  Wysokość oprocentowania w kolejnych miesiącach trwania lokaty

   
  1-3 miesiąc 0,05%
  4-6 miesiąc 0,05%
  7-9 miesiąc 0,05%
  10-12 miesiąc 0,30%
  13-15 miesiąc 0,45%
  16-18 miesiąc 0,50%
  19-21 miesiąc 0,60%
  22-24 miesiąc 0,80%
  25-27 miesiąc 0,90%
  28-30 miesiąc 1,10%
  31-33 miesiąc 1,50%
  34-36 miesiąc 1,70%

  Oprocentowanie średnie

  w skali roku

  0,67%

   

   • Likwidacja lokaty przed upływem pierwszego miesiąca od dnia założenia powoduje utratę prawa do odsetek, likwidacja po upływie pierwszego miesiąca powoduje naliczenie odsetek za każdy miesiąc utrzymania według  oprocentowania obowiązującego w poszczególnych okresach utrzymania lokaty.
   • Lokaty dostępne w ramach umowy  o prowadzenie rachunków,  o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznychprowadzących działalność gospodarczą.
   • Lokata po upływie terminu umownego odnawia się na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiązujących dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia.
   • Minimalna  kwota lokaty wynosi 500 zł, bez możliwości dopłaty w trakcie jej trwania.
   • Lokaty MINI, MIDI, MAXI są dostępne w ofercie od 1 maja 2015 r.
FIRMOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWEWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Oprocentowanie

  0,05%

  1) Odsetki na Firmowym Koncie Oszczędnościowym naliczane są od wysokości środków znajdujących się w danym dniu na rachunku i kapitalizowanew okresach miesięcznych
POCZTOWE KONTO FIRMOWEWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 •  Oprocentowanie środków na POCZTOWYCH KONTACH FIRMOWYCH
  oraz rachunkach płatnych na żądanie wynosi 0%

DEPOZYTY W BANKU POCZTOWYMWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 
  do równowartości w złotych 100 000 euro

POCZTOWE KONTO AGROBIZNESWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Oprocentowanie środków wynosi 0,00%

KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE AGROBIZNESWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Oprocentowanie 0,01% Odsetki naliczane są od wysokości środków znajdujących się w danym dniu na rachunku i kapitalizowane w okresach miesięcznych

pokaż więcej
zwiń
 

Tabele i dokumenty

 •  

  Komunikat o aktualnym oprocentowaniu produktów depozytowych dla AGRObiznesu(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat dla Klientów Segmentu Mikroprzedsiębiorstw od 15.04.2020(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych dla Klientów Segmentu Mikroprzedsiębiorstw od 15.04.2020(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania kredytów(.pdf)

Spis treści