•  

    Komunikat - Tabela oprocentowania lokat i rachunków bankowych dla mikroprzedsiębiorstw obowiązujący od 8.06.2020 r. do 31.12.2020 r.(.pdf)

  •  

    Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, obowiązująca od 1 marca 2021 r. (.pdf)

  •  

    Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. (.pdf)