Nota prawna

Bank Pocztowy to bezpieczny bank o wyłącznie polskim kapitale. Szczegółowe informacje dotyczące opłat i prowizji pobieranych przez Bank znajdują się w „Taryfie opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych", dostępnej w placówkach Banku i Poczty Polskiej S.A. oraz na stronie www.pocztowy.pl. Konto w Porządku to nazwa reklamowa dla rachunku płatniczego Konto w Porządku oferowanego w Banku Pocztowym S.A. Środki zgromadzone na kontach i lokatach są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do wysokości równowartości 100 000 euro. Informacje zawarte w niniejszym materiale reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Poczta Polska S.A.  i Poczta Polska Dystrybucja są uprawnione do dokonywania w imieniu i na rzecz Banku Pocztowego S.A. czynności faktycznych i prawnych związanych  z zawarciem umów rachunku bankowego i umów o kartę.

Karta wirtualna Mastercard – karta płatnicza bez formy fizycznej, wydawana jako karta główna lub dodatkowa do wszystkich kont osobistych Banku Pocztowego za wyjątkiem Pocztowego Rachunku Podstawowego. Funkcjonowanie karty określa Regulamin wydawania i używania kart płatniczych do rachunku dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A. Do karty przysługują dodatkowe benefity, Program Mastercard® Bezcenne® Chwile oraz bezpłatny Pakiet ubezpieczeń zakupów online. Regulaminy, warunki ubezpieczeń i „Taryfa opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych” są dostępne w placówkach Banku  i Poczty Polskiej S.A. oraz na stronie www.pocztowy.pl Informacje zawarte w niniejszym materiale reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Poczta Polska S.A. i  Poczta Polska Dystrybucja S.A. są uprawnione do dokonywania w imieniu i na rzecz Banku Pocztowego S.A. czynności faktycznych i prawnych związanych z zawarciem umów rachunku bankowego i umów o kartę.


chat z konsultantem