Pytania i odpowiedzi

1. Jakiego rodzaju ubezpieczenia mogę wykupić w Banku Pocztowym?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • W Banku Pocztowym, możesz skorzystać z nastepujących rodzajów ubezpieczeń:

  • ubezpieczenie do kredytów gotówkowych,
  • ubezpieczenia do kredytów mieszkaniowych i pożyczek hipotecznych,
  • ubezpieczenia do kont,
  • ubezpieczenia komunikacyjne
  • ubezpieczenie mieszkania / domu (także domu w budowie) Bezpieczny Dom,
  • ubezpieczenie turystyczne Bezpieczny Turysta,
  • ubezpieczenie komunikacyjne Bezpieczny Pojazd.
2. Chcę skorzystać z ubezpieczenia na życie dla kredytobiorców. Jaki zakres ochrony obejmuje ubezpieczenie?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Jeżeli masz u nas kredyt i jesteś objęty ubezpieczeniem na życie, zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć osoby ubezpieczonej w okresie obowiązywania polisy. Główną rolą tego ubezpieczenia jest finansowa ochrona Twojej rodziny. Okres ubezpieczenia rozpoczyna się w momencie, gdy zawierasz Umowę kredytu, nie wcześniej jednak, niż z dniem uruchomienia kredytu i dniem zapłaty składki.

3. Chcę skorzystać z ubezpieczenia dla kredytobiorców w zakresie ryzyka utraty pracy lub nieszczęśliwego wypadku. Jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Ubezpieczenie to chroni Cię przed zdarzeniem skutkującym utratą pracy i uzyskaniem statusu osoby bezrobotnej (jeżeli nie posiadasz uprawnień do emerytury lub renty) w trakcie trwania okresu ubezpieczenia. Masz także zapewnioną ochronę finansową w razie wystąpienia poniższych zdarzeń (jeśli posiadasz uprawnienia do emerytury lub renty):

  • utrata kończyny górnej powyżej lub na poziomie stawu łokciowego,
  • utrata kończyny dolnej powyżej lub na poziomie stawu kolanowego,
  • całkowita i nieodwracalna obuoczna utrata wzroku,
  • całkowita i nieodwracalna obustronna utrata słuchu,
  • całkowita i nieodwracalna utrata mowy,
  • całkowita utrata obu nerek,
  • porażenie czterokończynowe (trwałym i całkowitym porażeniem obu kończyn górnych i obu kończyn dolnych).
4. Przed czym chroni mnie ubezpieczenie dla kredytobiorców od następstw nieszczęśliwych wypadków?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Jeżeli jesteś objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, to masz zapewnioną ochronę finansową w razie wystąpienia poniższych następstw:

  • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku
  • trwałe inwalidztwo częściowe lub całkowite Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
  • śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
  • śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku w ruchu drogowym
5. Kiedy mogę skorzystać z ubezpieczenia „Wsparcie dla Bliskich Plus?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Możesz skorzystać z ubezpieczenia, jeżeli jesteś pełnoletnim posiadaczem konta w Banku Pocztowym i nie ukończyłeś 85 roku życia. Ubezpieczenie zapewni Ci poczucie spokoju, nie obciąży Twoich bliskich finansowymi konsekwencjami Twojego odejścia. Ubezpieczenie można traktować, jako uzupełnienie zasiłku pogrzebowego. Wypełniając wniosek zostaniesz poproszony o wskazanie pakietu ubezpieczeniowego, w ramach którego będziesz objęty ochroną.

6. Przed czym chroni mnie ubezpieczenie komunikacyjne OC?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Ubezpieczenie OC chroni Cię przed odpowiedzialnością finansową za szkody w mieniu i osobowe powstałe w wyniku np. stłuczki, czy też poważnego wypadku spowodowanego przez kierującego ubezpieczonym pojazdem. Posiadanie OC przez posiadaczy pojazdów mechanicznych jest w Polsceobowiązkowe.

7. Jakie korzyści przyniesie mi wykupienie ubezpieczenia AC?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Wykupienie ubezpieczenia, pozwoli Ci pokryć koszty własne, powstałe w wyniku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu, powstałe na skutek:

  • zderzenia z innym pojazdem,
  • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zderzenia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, w tym zderzenia się z podłożem lub drzewem,
  • działania osób trzecich,
  • pożaru, wybuchu, zalania lub zatopienia,
  • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu,
  • nagłego działania sił przyrody,
  • kradzieży pojazdu, jego części lub /i wyposażenia standardowego,
  • uszkodzenia pojazdu w następstwie kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia,
  • uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej.
8. Jaką ochronę zapewni mi ubezpieczenie komunikacyjne NNW?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Ubezpieczenie NNW chroni kierowcę i pasażerów. Zapewnia wypłatę świadczenia pieniężnego osobom podróżującym samochodem, które zostały poszkodowane w wyniku wypadku, powstałego w związku z ruchem tego pojazdu, jego wybuchem lub pożarem.

9. Jak działa ubezpieczenie MotoAssistance?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Ubezpieczenie zapewni Ci bezpieczeństwo w podróży, poprzez organizację i pokrycie kosztów świadczeń assistance w zakresie pomocy technicznej i informacyjnej. Szkoda zgłoszona z Assistance nie obciąża polisy AC – nie pomniejszamy zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia. Ubezpieczenie skierowane jest do Klientów, którzy zawarli z TUW Pocztowe umowę ubezpieczenia Autocasco na okres 12 miesięcy i deklarują rozszerzenie zawarcia umowy ubezpieczenia o ubezpieczenie AC Assistance.

10. Czym jest Ubezpieczenie Zielona Karta?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Ubezpieczenie Zielona Karta jest to ubezpieczenieodpowiedzialności cywilnej każdej osoby, która kierując ubezpieczonym pojazdempoza granicami Polski, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia, wyrządziła szkodę osobom trzecim. Ubezpieczenie będzie Ci niezbędne, jeżeli wybierasz się w podróż na terytorium państw członków Systemu Zielonej Karty, a konkretnie na teren: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Iranu, Izraela, Macedonii, Mołdawii, Rosji, Tunezji, Turcji, Ukrainy.

11. Jak mogę wykupić interesujące mnie ubezpieczenie?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Aby wykupić wybraną przez Ciebie polisę ubezpieczeniową, zapraszamy Cię do jednej z placówek Banku Pocztowego, uprawnionych do sprzedaży ubezpieczeń. Pełną listę placówek odnajdziesz klikając TUTAJ

pokaż więcej
zwiń