Dlaczego warto inwestować w fundusze

Fundusze Inwestycyjne to atrakcyjna i coraz bardziej popularna forma pomnażania oszczędności. Nie jesteś pewien czy warto rozpocząć przygodę
z inwestowaniem? Postaramy się przybliżyć Ci zalety inwestowania w fundusze.

 

Głównym atutem inwestowania w Fundusze Inwestycyjne jest możliwość wypracowania ponadprzeciętnego zysku, nieosiągalnego w przypadku standardowych lokat. Przy wyborze inwestycji największe znaczenie będzie miał fundusz, któremu powierzysz swoje środki oraz długość inwestycji.

 

Decydując się na rozpoczęcie przygody z inwestowaniem, warto jednocześnie zadbać o tzw. dywersyfikację portfela inwestycyjnego – czyli dobór funduszy o różnych parametrach, aby zmniejszyć ryzyko inwestycji i zwiększyć poczucie bezpieczeństwa. Inwestując w poszczególne fundusze, wiesz jakiego ryzyka możesz się spodziewać, ponieważ znany jest Ci poziom zaangażowania środków w poszczególne rodzaje papierów wartościowych. Dywersyfikacja portfela minimalizuje straty spowodowane spadkiem cen jednego rodzaju aktywów, dzięki możliwości wzrostu wartości pozostałej ich części.

 

Kolejną zaletą inwestowania w jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych jest płynność ulokowanych środków. Fundusze są instrumentem płynnym, co oznacza, że w każdej chwili, w zależności od swoich potrzeb, możesz nabywać i odkupywać jednostki uczestnictwa. To Ty decydujesz o zmianie swojej strategii inwestowania.

 

Niezwykle istotnym czynnikiem w procesie inwestowania jest profesjonalne wsparcie w zarządzaniu powierzonym kapitałem, które otrzymasz w momencie zakupu jednostek uczestnictwa. Środkami zaangażowanymi w fundusze zarządzają licencjonowani doradcy z wieloletnim doświadczeniem w inwestowaniu. Są to osoby nieustannie poszerzające swoją wiedzę inwestycyjną, a wyniki ich pracy są często nagradzane różnego rodzaju wyróżnieniami. Dzięki ich wsparciu, rośnie bezpieczeństwo Twojej inwestycji oraz prawdopodobieństwo osiągnięcia ponadprzeciętnego zysku.

 

Bank Pocztowy we współpracy z towarzystwami IPOPEMA TFI oraz PKO TFI przygotował szeroką ofertę inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Porównaj ofertę i wybierz fundusz dla siebie. Jednostki uczestnictwa możesz nabyć w placówkach Banku.

 

Czy podjąłeś już decyzję, w jaki sposób pomnożysz swoje oszczędności?