Jak dobrze wybrać fundusz inwestycyjny

Jeżeli szukasz oferty, w której oprocentowanie kilkukrotnie przewyższy średnią
ze standardowych lokat, warto rozważyć ofertę lokaty z funduszem lub pomyśleć
o zainwestowaniu swoich oszczędności w fundusz inwestycyjny.

 

Przy wyborze funduszu, pierwszym i najważniejszym krokiem jest podjęcie decyzji, jakie ryzyko inwestycyjne jesteś gotowy ponieść. Osiągnięcie zysku jest zależne od typu funduszu, który wybierzesz. Fundusze dzielą się na dwie podstawowe grupy: FIO czyli fundusze otwarte – gdzie czas inwestycji nie jest ściśle określony oraz FIZ – fundusze zamknięte z określonym z góry czasem inwestycji. Jeżeli nie wymagasz szybkiego dostępu do swoich oszczędności, a Twoim celem jest zabezpieczenie gotówki na odległy w czasie cel, warto zastanowić się nad wyborem funduszy otwartych.

 

Fundusze otwarte dzielą się na trzy podstawowe grupy: fundusze agresywne, mieszane oraz stabilne. Podstawowa różnica między poszczególnymi grupami polega na ilości środków bezpośrednio inwestowanych w akcje spółek giełdowych. W grupie funduszy agresywnych, do 100% środków może zostać zainwestowanych w akcje. Zatem w przypadku udanej inwestycji, osiągniesz największy możliwy zysk. Pamiętaj jednak, że inwestycja w agresywny fundusz jest obarczona największym ryzykiem inwestycyjnym.

 

Drugą możliwością jest inwestowanie w fundusz mieszany, w którym od 70 do 100% wpłaconych przez Ciebie środków zostanie zainwestowanych w akcje. Taka inwestycja może zapewnić Ci mniejszy zysk, w porównaniu do funduszu agresywnego, natomiast ryzyko związane z inwestycją też będzie niższe.

 

Trzecią grupę stanowią fundusze stabilne, przeznaczone dla osób, którym zależy na osiągnięciu zysku wyższego od tego na standardowej lokacie, a jednocześnie chciałyby zminimalizować ryzyko strat. Jeżeli zdecydujesz się na inwestycję w fundusz stabilny, maksymalnie 40% Twoich oszczędności zostanie ulokowane w akcje spółek giełdowych. Pozostała część środków (do 60%) zostanie zainwestowana w bezpieczne obligacje.

 

Wybierając fundusz inwestycyjny weź pod uwagę czas trwania inwestycji oraz określ maksymalne ryzyko, jakie jesteś w stanie ponieść, w celu osiągnięcia oczekiwanego zysku. Pamiętaj, że im większe ryzyko, tym większe możliwe zyski.

 

Bank Pocztowy we współpracy z IPOPEMA Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych przygotował dla Ciebie bogatą, a zarazem prostą ofertę funduszy inwestycyjnych. Porównaj dostępne fundusze i wybierz fundusz dla siebie. Jednostki uczestnictwa możesz nabyć w placówkach Banku.

 

Czy już wiesz który fundusz wybierzesz?